is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 4, 29-04-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Touwslagerijen. Te Utrecht was geregeld werk. Te Rotterdam was de toestand in de eene onderneming gewoon, terwijl in de andere drukte heerschte (nachtploeg ingesteld; meer personeel). G. w.

Rotterdam (C), Utrecht (G).

Zeilmakerij. Drukte (langer werktijd). Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Tilburg (As).

XVI. Fabricage van gas en electriciteit.

CFabrication de gaz et d'électricité.)

Gasfabricage. De drukte was afnemende in verband met het lengen der dagen, maar toch was er nog geregeld werk. G. w.

Amsterdam (Vg), Schiedam (Vg).

XVII. Bereiding van voedings- en genotmiddelen.

(Fabrication d'aliments.)

Meelfabricage. Slapte werd geconstateerd in de meelfabrieken te Deventer (buitenlandsche invoer), 's-Gravenhage (als voren) en Vlaardingen.

Hiertegenover stond flinke drukte in het molenaarsbedrijf te Alfen, Asten en Tilburg en de meelfabrieken te Leeuwarden (overwerk), Leiden, Rotterdam (minder concurrentie van het buitenland) en Utrecht. Voorts was er gewoon, geregeld werk in de korenmalerijen te Arnhem en Nijmegen en de meelfabrieken te Amsterdam, Groningen (evenwel ondervond men nadeel van de hooge prijzen), 's-Hertogenbosch en Tilburg.

Voor het molenaarsbedrijf te Asten en Tilburg bleef de vraag het aanbod overtreffen. Daarentegen was het aanbod van losse werkkrachten grooter dan de vraag voor de meelfabrieken te Amsterdam, Deventer, 's-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht en Vlaardingen. Overigens bestond er evenwicht. Werkloosheid werd gerapporteerd door Deventer en 's-Gravenhage.

Alfen (Vg), Amsterdam (Vg), Arnhem (Vg), Asten (P), Deventer (P), 's-Gravenhage (Vg), Groningen (Vg), 's-Hertogenbosch (Vg), Leeuwarden (K), Leiden (Vg), Nijmegen (Vg), Rotterdam (\ g), Tilburg (As en P), Utrecht (Vg), Vlaardingen (P).

Rijstpellerijen. Te Dordrecht slapte wegens den slechten oogst, te Rotterdam normaal. Geen werklooze vaklieden, maar wel overtrof te Rotterdam het aanbod van losse werkkrachten de vraag.

Dordrecht (Vg), Rotterdam (Vg).

Brood- en beschuitbakkerijen. Eenige slapte werd gerapporteerd door Dordrecht en Haarlem, terwijl ook Arnhem den toestand van het bedrijf gedrukt noemde. Daarentegen was het druk in de hondenbroodfabricage te Dordrecht en te Schiedam. Overigens was de toestand bevredigend, waarbij van verlevendiging nog melding werd gemaakt door Alfen, Amsterdam, Delft, 's-Gravenhage, Groningen en Leiden.

Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond evenwicht, behalve te Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam en Utrecht, waar het aanbod grooter was. Werkloosheid werd nog waargenomen te Amsterdam (eenige) en Rotterdam, waar drie vakvereenigingen, met respectievelijk 60, 95 en 187 leden, resp. 1, 2 en 0 werkloozen hadden.

Alfen (Vg), Amsterdam (Vg), Arnhem (Vg), Delft (Vg), Dordrecht (Vg), 's-Gravenhage (Vg), Groningen (Vg), Haarlem (Vg), 's-Hertogenbosch (Vg), Leeuwarden (K), Leiden (Vg), Nijmegen (Vg), Rotterdam (Vg), Schiedam (Vg), Utrecht (Vgl.

Banket-, koek- en suikerbakkerijen. Eenige drukte, in verband met het Paaschfeest, viel waar te nemen te Alfen, Amsterdam, Delft (meer werkkrachten aangenomen), Haarlem, te 's-Hertogenbosch in de koekfabricage, te Leiden en in de suikerbakkerijen te Utrecht.

Daarentegen kwam slapte, vooral wegens den vastentijd, voor te Dordrecht in de banketbakkerijen, te Groningen in de koekfabricage, te Leeuwarden, Nijmegen, te Rotterdam in banketbakkerijen (verscheidene gezellen ontslagen), de suikerwerkfabricage en de slijterszaken (overproductie), te Schiedam en te Utrecht in de banketbakkerijen.

Overigens werd de toestand normaal genoemd.

Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond evenwicht, behalve te Amsterdam, te Dordrecht voor de biscuitfabriek, te Rotterdam en Utrecht, waar het aanbod grooter was. Werkloosheid kwam voor te Amsterdam (eenige)