is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 6, 30-06-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zadelmakerij. De toestand werd normaal genoemd door Arnhem, Delft, 's-Hertogenbosch, Rotterdam en Utrecht, terwijl eenige drukte waar te nemen viel te Amsterdam, Haarlem, Hilversum en Leiden.

Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond overal evenwicht en werkloosheid kwam, behalve te Amsterdam (zeer weinig), niet voor.

Amsterdam (C), Arnhem (C), Delft (C), Haarlem (C), 's-Hertogenbosch (C), Hilversum (B), Leiden (Tn), Rotterdam (C), Utrecht (C).

Leerlooierij. De stand der werkzaamheden was normaal te Arnhem, Delft, Leiden, Loon op Zand, Utrecht en Waalwijk. Daarentegen bleef slapte heerschen, voornamelijk als gevolg van de duurte der huiden, te Einhoven, Gilze en Rijen.

Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond evenwicht en werkloosheid werd niet gerapporteerd.

Arnhem (C), Delft (C), Eindhoven (P), Gilze (P), Leiden (Tn), Loon op Zand (P), Pijen (P), Utrecht (C), Waalwijk (P).

Drijfriemenfabricage. Drukte (gunstige toestand in andere bedrijven). Geen aanbod van vaklieden. G. w.

Rotterdam (C).

Schachtenmakerij. Verlevendiging (seizoen); meer personeel. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Amsterdam (C).

Zeemlederfabrieken. Slap (buitenlandsche concurrentie). Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Leiden (Tn).

X. Oer, steenkolen, turf.

(Minéraux, houille, tourbe.)

Veenderij, turfgraverij. De gewone seizoendrukte (graven van turf). G. w.

Deurne (W), Hoogeveen (Ve).

Steenkolenindustrie. De drukte was bevredigend. De vraag naar industrie-kolen bleef levendig; op één mijn was vooral de vraag naar kolen voor het brikkenbakkersbedrijf zeer groot. De afzet van kolen voor huiselijk gebruik liet tengevolge van de warmere weersgesteldheid te wenschen over.

Het aanbod van werkkrachten was op de meeste mijnen kleiner dan in vorige maanden. G. w.

Heerlen (P en V).

Briquettenfabricage. Geregeld werk. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Alfen (Vg).

XI. Bewerking van metalen.

(Industrie des métaux.)

Goud- en zilversmeden. Slapte kwam alleen voor te Gouda, terwijl voorts te Rotterdam ook niet meer dan matig werk was. De overige verslagen noemden den toestand normaal.

Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten, behalve te Rotterdam,

waar het aanbod grooter was. G. w.

Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Dordrecht (B), Gouda (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), 's-Hertogenbosch (B), Leiden (B), Rotterdam (Mh).

Metaalbewerking. Slapte kwam gedurende de maand Mei voor te Dordrecht in de scheermessenfabriek (er wordt zonder personeel gewerkt), te 's-Hertogenbosch in de loodpletterij (in de afdeeling stanniool werden een 16-tal werkkrachten ontslagen), te Maastricht volgen Bb (ontslag) en te Schiedam in de capsulenfabricage, terwijl voorts in de koperslagerij te 1 ilburg niet meer dan matig werk was. , , .

Daarentegen viel drukte te constateeren te Arnhem in de koperslagerij, te Delft in de blikemballagefabriek (meer personeel) en de fabriek van koper- en zinkwerken (overwerk, meer jongens aangenomen), te Dordrecht in de metaalwarenfabricage (overwerk), de brandkastenfabriek, de slotenfabriek en de koperdraaierij en -forceerderij (overwerk), te Enschede in de koperslagerij, te Gouda in de blikslagerij, te 's-Gravenhage in de kopergieterij, te Groningen in de koper- en blikslagerij, te Helmond, te Leeuwarden in de blikslagerij, te Maastricht volgens As / i Rn+wHum in rle PTootindustrie. bn

iuvci wcik, meel ucisuncci ciaiit£ca<jiin-ii,/, 'v. ■ ■ -- o- . ■

v ... , , i in Ho mptoQ wafpntahrmap

ïjieriKappers, DUKsiagers en Kopersiagerb, ie ouucuai» m ^ ö-

v