is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 6, 30-06-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(arbeidsduur verlengd) en de koperslagerij (als voren) en te Vlissingen in de grootindustrie.

Alle overige verslagen rapporteerden in de verschillende bedrijfstakken geregeld of flink werk. Te Leeuwarden heeft de grootste der twee kachelfabrieken, in andere handen overgegaan (zie afl. 4, blz. 245), de productie hervat, terwijl de tweede fabriek gesloten is en haar personeel naar de eerste is overgegaan.

Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag te 's-Gravenhage voor de kopergieters en te Kampen voor de emaillefabriek. Daarentegen was de vraag grooter te Delft voor de fabricage van koper- en zinkwerken, voor zoover betreft jongens, te Dordrecht voor de brandkastenfabriek en de slotenfabriek, te Enschede voor de koperslagerij, te Leeuwarden voor de kachelfabricage, te Maastricht (volgens As), te Rotterdam voor de grootindustrie en de koperslagerij en te Schiedam voor de koperslagerij. Overigens waren vraag en aanbod met elkander in evenwicht (geen opgave omtrent de metaalbewerking te 's-Gravenhage) en werkloosheid kwam nergens voor (geen opgaven van 's-Gravenhage).

Amersfoort (B), Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), Haarlem (D), Den Helder (B), Helmond (KF), s-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Maastricht (As en Bb), Rotterdam (Mh), Schiedam (B), Tilburg (B), Vaals (W) '), Vlissiugen (M), IJsselmuiden (Kampen B).

Smederij. Slechts te Vlissingen kwam, bij sommige patroons, slapte voor (in andere ondernemingen heerschte drukte). Daarentegen werd drukte gerapporteerd door Alfen, Gouda, Kampen, Leeuwarden en Tilburg. De overige verslagen noemden den toestand normaal.

Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond evenwicht, behalve te Enschede, Leeuwarden en te Rotterdam bij huis- en kachelsmeden, waar de vraag het aanbod overtrof. G. w.

Alfen (B), Amersfoort (B), Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), Den Helder (B), 's-Hertogenbosch (B),' Hilversum (B), Bussum (Hilv. B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Middelburg (Bb) Nijmegen (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B), Tilburg (B), Vlissingen (M).

Ijzergieterij. Drukte viel waar te nemen te Breda (meer personeel), Dordrecht (als voren), 's-Hertogenbosch (overwerk), Hilversum (als voren) en Middelburg (meer personeel, overwerk, verhooging van uurloonen). Geregeld werk was er te Bergen op Zoom en Leiden.

Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten, behalve te Breda 's-Hertogenbosch en Middelburg, waar de vraag het aanbod overtrof. G. w.

Bergen op Zoom (KF), Breda (B), Dordrecht (B), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (BI Leiden (B), Middelburg (Bb).

XII. Vervaardiging: van stoom- en andere werktuigen.

(Construction de machines a vapeur et autres instruments.)

Machinefabricage. Er was deels normaal, deels druk werk, evenals de vorige maand. Overwerk werd verricht te Breda, Delft (afnemende), Hilversum en Kampen, terwijl meer personeel werd aangenomen te Alfen en Dordrecht.

Te Enschede en Schiedam was de vraag naar werkkrachten grooter dan het aanbod, terwijl daarentegen het aanbod de vraag overtrof te Amsterdam en Haarlem (niet-vaklieden). Overigens bestond er evenwicht. G. w.

£lfe? Amsterdam (Mh)> Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), Helmond (KF), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Schiedam (B).

Electriciens, enz. Er was flinke drukte te Groningen (overwerk), Nijmegen en Delft (deels normaal, deels druk), terwijl overigens de toestand bevredigend was.

Vraag en aanbod waren overal gelijk. G. w.

-4.rnhem (B)> Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Groningen (B), Haarlem (B), Leiden (B), Nijmegen (B).

Rijwielindustrie. Men ondervond de gewone seizoendrukte, behalve te 's-Hertogenbosch, ofschoon ook daar sedert de vorige maand verlevendiging intrad.

Te Rotterdam overtrof het aanbod de vraag, terwijl daarentegen te Amsterdam het aanbod gering was. Overigens waren beide gelijk. G. w.

Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Dordrecht (B), Groningen (B), Haarlem (Mh),'s-Hertogenboseh (B), Leiden (B), Rotterdam (Mh).

') Zie noot 1 op blz. 375.