is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 6, 30-06-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Aanbiedingen, aanvragen en plaatsingen onderscheiden naar de beroepsgroepen. (Demandes, offres et placés d'aprcs les groupes des professions.)

Nummer der beroepsgroep. (Numéro du groupe des profes- ' sions.)

BEROEPSGROEPEN.

Aanbiedingen

van werknemers. (Demandes d'emplois.)

Mei 1912. i) (Mai 1912.)

April 1912. i) (Avril 1912.)

Mei 1911. 2) (Mai 1911.)

Aanvragen Aanvragen op 100

«oor aanbiedingen,

werkgevers. (0_ sm m

(Offres demandes.) d'emplois.)

Mei 1912. i) (Mai 1912.)

April 1912.0 (Avril 1912.)

Mei 1911. 2) (Mai 1911.)

Mei 1912. (Mai 1912.)

April 1912. (Avril 1912.)

Mei 1911. {Mai 1911.)

Plaatsingen op 100 Plaatsingen. aanbiedingen.

(Placés.) (Placés sur 100

demandes.)

Mei 1912. i) (Mai 1912.)

April 1912. i) (Avril 1912.)

Mei 1911. 2) (Mai 1911.)

Mei 1912. (Mai 1912.)

April 1912. (Avril 1912.)

Mei 1911. (Mai 1911.)

GROUPES DES PROFESSIONS.

3 Boek- en steendrukkerij, enz. . 72 82 81 50 60 G7 09,44 73,17 82,72 29 24 35 40,28 29,27 43,2] Imprimerie, etc.

4 Bouwbedrijven 1 625 1 770 1 86G 1 176 1 330 1 240 72,37 75,14 66,45 819 893 864 50,40 50,45 46,30 Construction.

6 Hout-, kurk-, stroobewerking, Industrie de bois, lege,

enz 91 94 84 126 140 112 138,46 148,94 133,33 38 52 30 41,76 55,32 35,71 paille.

7 Kleeding en reiniging . . . 120 135 103 189 230 214 157,50 170,37 207,77 77 81 80 64,17 60,- 77,67 Habillement et nettoyage. 11. 12. Bewerking van metalen, verv. Métallurgie, eonstruetion de

18 van stoom- en andere werk- machines a vapeur, (e

tuigen, scheepsbouw ... 725 792 765 435 431 479 60, - 54,42 62,61 247 213 262 34,07 26,89 34,25 navires, etc.

15 Textielnijverheid 20 27 29 10 16 24 50,- 59,26 82,76 7 7 8 35,- 25,93 27,59 Industrie textile.

18 Landbouwbedrijven 46 71 47 28 37 33 60,87 52,11 70,21 15 19 16 32,61 26,76 34,04 Agrieulture, etc.

21 Verkeerswezen 1 145 1 207 861 726 1 044 618 63,41 86,50 71,78 365 526 315 31,88 43,58 36,59 Transport.

24 Vrije beroepen 221 260 198 114 119 67 51,58 45,77 33,84 69 78 39 31,22 30,- 19,70 Professions liberales.

27 Huiselijke diensten enz.. . .2 875 2 655 2 310 3 31.7 3 034 2 991 116,42 114,27 129,48 2 098 1 999 1 626 72,97 75,29 70,39 Domestiqucs etpersonuel

de 1 ecurie.

28 Losse werklieden, enz. . . .1 022 742 1 176 654 422 678 63,99 56,87 57,65 381 310 409 37,28 41,78 34,78 Ouvriers sans profession

déterminee.

_ Overige beroepsgroepen ... 590 568 580 489 458 463 82,88 80,63 79,83 228 178 178 38,64 31,34 30,69 Autres groupes des profes-

sions.

Totaal . . . .8 552 8 403 8 100 7 341.7 321 6 986 85,87 87,12 86,25 4 373 4 380 3 862 51,13 52,12 47,68 Total.

*) Gegevens van 23 arbeidsbeurzen. (Donnèes de 23 offices de placement.) 2) » » 19 » ( » » 19 » » »

I

.

. «H. Aanbiedingen Aanvragen Aanvragen op 100 Plaatsingen op 100

£ t van door aanbiedingen. Plaatsingen. aanbiedingen,

s g1 werknemers. werkgevers. (0~ mr m (Places.) (Placés sur 100

3? ■§ (Demandes (Offres demandes.) demandes.)

® ^ d'emplois.) d'emplois.) GROUPES

2 | BEROEPSGROEPEN. DES PKOFESSIONS.

ïï? 15 SI i? i!

| l-| 'S i! £ JE '8 i! 'S J 5. i; '3 J '3 o. £ g-i; 2^

IS sS IS, <43. s5 ss «tS ai as <j 3 sa as «4 s | s s

3 Boek- en steendrukkerij, enz. . 72 82 81 50 60 67 69,44 73,17 82,72 29 24 35 40,28 29,27 43,2] Imprimerie, etc.

4 Bouwbedrijven 1 625 1 770 1 866 1 176 1 330 1 240 72,37 75,14 66,45 819 893 864 50,40 50,45 46,30 Construction. ^

6 Hout-, kurk-, stroobewerking, industrie de bois, ïege,

enz 91 94 84 126 140 112 138,46 148,94 133,33 38 52 30 41,76 55,32 35,71 paille.

7 Kleeding en reiniging . . . 120 135 103 189 230 214 157,50 170,37 207,77 77 81 80 64,17 60,- 77,67 Habillement et nettoyage. 11. 12. Bewerking van metalen, verv. Métallurgie, eonstruetion de

18 van stoom- en andere werk- machines a vapeur, c c

tuigen, scheepsbouw ... 725 792 765 435 431 479 60,- 54,42 62,61 247 213 262 34,07 26,89 34,25 navires, etc.

15 Textielnijverheid 20 27 29 10 16 24 50,- 59,26 82,76 7 7 8 35,- 25,93 27,59 Industrie textile.

18 Landbouwbedrijven 46 71 47 28 37 33 60,87 52,11 70,21 15 19 16 32,61 26,76 34,04 Agrieulture, ete.

21 Verkeerswezen 1 145 1 207 861 726 1 044 618 63,41 86,50 71,78 365 526 315 31,88 43,58 36,59 Transport,

24 Vrije beroepen 221 260 198 114 119 67 51,58 45,77 33,84 69 78 39 31,22 30,- 19,70 Professions liberales.

27 Huiselijke diensten enz.. . . 2 875 2 655 2 310 3 347 3 034 2 991 116,42 114,27 129,48 2 098 1 999 ] 626 72,97 75,29 70,39 Domestiqucs etpersonuel

de 1 ecurie.

28 Losse werklieden, enz. . . .1 022 742 1 176 654 422 678 63,99 56,87 57,65 381 310 409 37,28 41,78 34,78 Ouvriers sans profession

déterminee.

_ Overige beroepsgroepen ... 590 568 580 489 458 463 82,88 80,63 79,83 228 178 178 38,64 31,34 30,69 Autres groupes des profes-

sions.

Totaal . . . . 8 552 8 403 8 100 7 344 7 321 6 986 85,87 87,12 86,25 4 373 4 380 3 862 51,18 52,12 47,68 Total.