is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 7, 29-07-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Metselaars, opperlieden, cementwerkers. Slapte werd slechts geconstateerd te Groningen (eenig ontslag) en Vlissingen, terwijl er niet meer dan matig werk was te Steenbergen en Tilburg. Overigens was de toestand deels normaal, bevredigend, deels gunstig, waarbij sommige verslagen nog melding maakten van aanneming van werkkrachten (o. a. 's-Gravenhage en Rotterdam).

De vraag overtrof het aanbod te Alfen, Breda, Dordrecht, te Enschede in het metselaarsbedrijf, te Gouda, 's-Gravenhage en Rotterdam. Daarentegen was het aanbod grooter te Enschede en Amsterdam voor cementwerkers, te Groningen, Tilburg èn Vlissingen. Overigens bestond er evenwicht. Werkloozen werden alleen aangetroffen te Groningen en te Amsterdam onder de ijzercementwerkers (eenige).

Alfen (B), Amersfoort (B), Amsterdam (B), Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), Haarlem (B), Den Helder (B), Helmond (KF), 's-Hertogenbosch (B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Maastricht (As), Middelburg (KF), Nijmegen (B), Rotterdam (B), Schiedam (B), Steenbergen (Mv), Tilburg (B), Vaals (W) '), Vlissingen (B), Zutfen (B).

Kalkblusscherij. Drukte. Geen vraag en aanbod. G. w.

Dordrecht (B).

Stukadoors en witters. Te Vlissingen alleen was hét slap, terwijl voorts ook te Nijmegen de toestand beneden het normale was, hoewel daar sedert de vorige maand verbetering intrad. Overigens waren de seizoenwerkzaamheden aan het afnemen, zoodat de meeste verslagen van normaal werk spraken. Sommige constateerden echter nog drukte, o. a" Rotterdam en Amsterdam (veel aanbouw).

De vraag overtrof het aanbod te Breda, Amsterdam en Leeuwarden, waartegenover te Enschede en Nijmegen het aanbod grooter was dan de vraag. Overigens waren beide gelijk. G. w.

Amersfoort (B), Amsterdam (B), Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), Haarlem (B), Den Helder (B),'s-Hertogenbosch (B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Maastricht (As), Nijmegen (B), Botterdam (B), Schiedam (B), Vaals (W) >), Vlissingen (B).

Lood- en zinkwerkers, aanleggers van geleidingen. Slapte kwam alleen voor te Dordrecht bij den aanleg van geleidingen, terwijl er te Leeuwarden niet meer dan matig werk was. Van de overige verslagen maakten de meeste melding van een normalen, bevredigenden toestand, terwijl enkele van drukte spraken, o. a. Rotterdam.

Te Haarlem overtrof het aanbod van werkkrachten (van elders) de vraag. Daarentegen was te Enschede de verhouding omgekeerd, terwijl er overigens vrijwel evenwicht bestond. Alleen te Groningen kwamen enkele gevallen van werkloosheid voor. (Geen opgave van Amsterdam.)

Alfen (B), Amersfoort (B), Amsterdam (B), Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B),' Groningen (B), Haarlem (B), Den Helder (B), 's-Hertogenbosch (B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Nijmegen (B), Rotterdam (B), Schiedam (B), \ lissingen (B), Zutfen (B).

Asphaltdekkers. Slapte; ontslag. Meer aanbod dan vraag. G. w.

Enschede (B).

Schilders. Slap was het alleen te Middelburg (volgens KF; ontslag), terwijl te Tilburg niet meer dan matig werk was.

Voorts was er deels normaal, deels druk werk, waarbij sommige verslagen nog melding maakten van uitbreiding van personeel en van overwerk. Toch was de seizoendrukte sedert de vorige maand een weinig afgenomen. — De staking der Groningsche schilders eindigde op 29 Juni.

De vraag naar werkkrachten was grooter dan het aanbod te Breda, Dordrecht, Gouda, Maastricht, Schiedam en Vlissingen. Daarentegen was de verhouding omgekeerd te Amsterdam, Middelburg (volgens KF) en Vaals, terwijl er overigens evenwicht bestond. Werkloosheid werd gerapporteerd door Middelburg (KF) en

Amsterdam (eenige). ^ ,, _ ,

Alfen (B), Amersfoort (B), Amsterdam (B), Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), Haarlem (B), Deu Helder (B), Helmond (KF), 's-Hertogenbosch (B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Maastricht (As), Middelburg (Bb en KF), Nijmegen (B), Rotterdam (B), Schiedam (B), Tilburg (B), Vaals (W) •), Vlissingen (B), Zutfen (B).

Behangers en stoffeerders. Te Haarlem was slechts matig werk, doch overigens was de toestand deels bevredigend, deels gunstig, hoewel de seizoenwerkzaam-

i) Zie noot 1 op blz. 432.