is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 7, 29-07-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jalouzieënmakers. Te Dordrecht en Groningen nog seizoendrukte, te Rotterdam op de meeste werkplaatsen tamelijk werk.

Te Rotterdam was het aanbod grooter dan de vraag, maar overigens waren beide gelijk. G. w.

Dordrecht (B), Groningen (B), Rotterdam (Mk).

Klompenmakers. Te Arnhem druk, overigens normaal. Vraag en aanbod gelijk. G.w.

Alfen (B), Arnhem (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Kampen (B).

Pompmakers. Slapte. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Schiedam (B).

Schorsmolen. Normaal. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Delft (Vg).

Spiegel- en lijstenmakers. Te Amsterdam, Arnhem en Dordrecht normaal, voldoende werk, te Groningen iets minder druk dan in Mei. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Dordrecht (B), Groningen (B).

Mandenmakers. Drukte werd geconstateerd te Ammerstol (hooge prijzen), Delft, Gouda (meer personeel), 's-Gravenhage (meer personeel, overwerk), Groningen (verzending van groenten), Kampen (als voren), Leiden en IJsselmuiden. Daarentegen kwam nog slapte voor te Haarlem en Schiedam, terwijl in de overige plaatsen voldoende werk was.

Te Gouda en 's-Gravenhage overtrof de vraag het aanbod, waartegenover te Rotterdam en Schiedam de verhouding omgekeerd was. Overigens waren vraag en aanbod vrijwel in evenwicht. G. w.

Ammerstol (Vb), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), Haarlem (B), Kampen (B), Leiden (B), Nijmegen (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B), IJsselmuiden (Kampen B).

Borstelmakers. Geregeld werk. Te Rotterdam was het aanbod grooter dan de vraag, doch overigens was er evenwicht. G. w.

Dordrecht (B), Enschede (B), Groningen (B), 's-Hertogenbosch (B), Rotterdam (Mh).

Kurkensnijders. Geregeld, voldoende werk. Te Rotterdam was het aanbod grooter dan de vraag, in de andere plaatsen waren beide in evenwicht. G. w.

Dordrecht (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B).

Stoelenmatters. Gewoon. Vraag en aanbod gelijk. G.w.

Zutfen (B).

Stroohulzenfabricage. Goed werk. G.w.

Helmond (KF).

VII. Kleeding en reiniging.

(Habillement et nettoyage.)

Kledingindustrie, a. Heerenkleeding. Slapte werd thans waargenomen in de confectie-en-gros te Amsterdam (eenig ontslag), het maatwerk te Utrecht en het confectiewerk te Amsterdam (in de 2e helft der maand), Arnhem, 's-Hertogenbosch, Leiden, Rotterdam en Utrecht. Overal elders was de toestand normaal, bevredigend of heerschte nog seizoendrukte, hoewel in afnemende mate.

Te Groningen en Haarlem overtrof de vraag naar werkkrachten het aanbod nog. Daarentegen kwam in de confectie-en-gros te Amsterdam eenige werkloosheid voor, zoodat het aanbod de vraag overtrof. Overigens bestond er vrijwel evenwicht.

b. Dameskleeding, ondergoederen, enz. Slapte werd geconstateerd te Arnhem en in de dameskleermakerijen te Utrecht (zeer slap). Overigens was er deels gewoon, geregeld werk, terwijl er anderdeels nog drukte heerschte, hoewel minder dan in Mei. Intusschen bleef de vraag het aanbod nog overtreffen te Groningen en Haarlem in alle branches en te Leiden in de ondergoederen-confectie. Overigens bestond er evenwicht tusschen beide. Zoo goed als geen werkloosheid.

Amsterdam (C), Arnhem (C), Delft (C), Groningen (C), Haarlem (C),'s-Hertogenbosch (C), Leeuwarden (K), Leiden (Tn), Nijmegen (Vg), Rotterdam (C), Schiedam(Vg), Utrecht (C), Vlissingen (B).

Vervaardiging van hoeden en petten. Seizoenslapte werd thans geconstateerd in de dameshoedenmodellenzaken te Amsterdam (werktijd korter), het dameshoedenvak te Arnhem, 's-Hertogenbosch, Schiedam (in de 2e helft der maand; korter werktijd) en Utrecht (korter werktijd, minder verdiensten), de hoedenfabricage te Maastricht en het heerenhoeden- en pettenvak te Leeuwarden, Rotterdam en Utrecht.

Daarentegen heerschte nog drukte, hoewel in afnemende mate, in het dames-

2