is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 7, 29-07-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vellenblooterijen. Seizoenslapte. Men zoekt gedeeltelijk ander werk. Werkloosheid.

Leiden (Til).

Tapijtfabricage. Alleen in de handweverij te Hilversum werd eenige slapte geconstateerd (seizoen, opheffing van een handweverij, die met een machinale weverij vereenigd zal worden; ontslag van 17 werklieden). Overigens was de toestand normaal.

Eenige werkloosheid kwam alleen voor onder de handwevers te Hilversum. Overigens waren vraag en aanbod gelijk (geen opgave van Rotterdam).

Goirle (V), Hilversum (Ti), Laren (Hilversum Ti), Rotterdam (C).

Passementfabricage. Normaal. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Arnhem (C), 's-Hertogenbosch (C).

Touwslagerijen. Te Utrecht slap (het bedrijf gaat zeer achteruit, twee touwslagerijen zijn gesloten; de arbeiders vonden echter ander werk). Te Rotterdam bleef de toestand in de eene fabriek gewoon, terwijl in de andere nog drukte heerschte. G. w.

Rotterdam (C), Utrecht (G).

XVI. Fabricage van gas en electriciteit.

(Fabrication de gaz et d'électricité.)

Gasfabrieken. Seizoenslapte. Te Amsterdam werden nog eenige losse arbeiders ontslagen.

Amsterdam (Vg), Schiedam (Vg).

XVII. Bereiding van voedings- en genotmiddelen.

(Fabrication d'aliments.)

Meeltabricage. Slapte werd nog waargenomen in de korenmalerijen te Alfen en Tilburg en de meelfabrieken te Leeuwarden. Overigens was er echter deels normaal, deels druk werk. De toestand was in verschillende fabrieken beter dan in de vorige maand, hetgeen Deventer en 's-Gravenhage toeschreven aan de mindere concurrentie van het buitenland.

In het molenaarsbedrijf te Tilburg overtrof de vraag als gewoonlijk het aanbod. Daarentegen overtrof het aanbod van losse werkkrachten de vraag voor de meelfabrieken te Amsterdam, Deventer, 's-Gravenhage, Rotterdam en Utrecht. Overigens was er evenwicht. Werkloosheid werd nog gerapporteerd door Deventer en 's-Gravenhage.

Alfen (Vg), Amsterdam (Vg), Arnhem (Yg), Deventer (P), s-Gravenhage (Yg), Groningen (Vg), 's-ffertogenbosch (Vg), Leeuwarden (K), Leiden (Vg), Middelburg (Bb), Nijmegen (Vg), Rotterdam (Vg), Tilburg (P), Utrecht (Yg).

Rijstpellerijen. Te Dordrecht drukte (nieuwe oogst); te Rotterdam normaal, doch iets meer aanbod dan vraag en geringe werkloosheid.

Dordrecht (Yg), Rotterdam (Vg).

Brood- en beschuitbakkerijen. Het was min of meer slap te Amsterdam (uitstedigheid), Dordrecht, Haarlem, te Schiedam in de beschuitbranche en te Utrecht. Daarentegen was het druk te Dordrecht in de hondenbroodfabriek, te Groningen Leiden en te Schiedam in de broodbakkerij. Overigens was de toestand normaal.

Vraag en aanbod waren gelijk, behalve te Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam en Utrecht, waar meer aanbod was. Eenige werkloosheid kwam voor te Amsterdam en Rotterdam (3 vakvereenigingen, met resp. 187, 98 en 62 leden, telden resp. 2,

4 en 1 werkloozen in Juni).

Alfen (Vg), Amsterdam (Vg), Arnhem (Vg), Delft (Vg), Dordrecht (Vg), 's-Gravenhage (Vg), Groningen (Vg), Haarlem (Vg), 's-Hertogenbosch (Vg), Leeuwarden (K), Leiden (Vg), Nijmegen (Vg), Rotterdam (Vg), Schiedam (Vg), Utrecht (Vg).

Banket-, koek- en suikerbakkerijen. Eenige seizoenslapte (vruchtentijd, uitstedigheid) werd waargenomen te Amsterdam in de fijnere zaken, te Arnhem, Delft, te Dordrecht in de banketbakkerij, te Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, te Rotterdam in slijterszaken, te Schiedam en te Utrecht in de banketbakkerij.

Eenige drukte heerschte alleen nog te Dordrecht in de koek-en suikerbakkerij, te Groningen in de koekfabricage, te 's-Hertogenbosch in de banketbakkerij en te Utrecht in de suikerbakkerij (veel uitvoer). Overigens was de toestand normaal.

Te Dordrecht voor de koek- en suikerbakkerijen was de vraag naar werkkrachten grooter dan het aanbod. Daarentegen overtrof te Amsterdam en