is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 8, 31-08-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het aanbod overtrof de vraag te Amsterdam, te Enschede voor cementwerkers, te Groningen, Leeuwarden en Vlissingen. Daarentegen was de vraag grooter te Enschede in het metselaarsbedrijf, te Gouda en Rotterdam, terwijl er overigens evenwicht bestond. Werkloosheid werd geconstateerd te Amsterdam (groot onder metselaars, gering onder werklieden in den betonijzerbouw), Groningen en Leeuwarden (enkele gevallen).

Alfen (B), Amersfoort (B), Amsterdam (B), Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), Groningen (B), Haarlem (B), Den Helder (B), Helmond (KE), 's-Hertogenboscli (B), Hilversum (B), Bussum (Hilversum B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Maastricht (As), Nijmegen (B), Rotterdam (B), Schiedam (B), Steenbergen (Mv), Tilburg (B), Vaals (W) '), Vlissingen (B), Zutfen (B).

Kalkblusscherij. Drukte. Geen vraag en aanbod. G. w.

Dordrecht (B).

Stukadoors en witters. Te Delft, Vaals en Vlissingen was de toestand beneden het normale. Daarentegen werd flink werk gerapporteerd door Dordrecht, Groningen, Den Helder, Kampen, Leeuwarden, Leiden en Rotterdam, terwijl alle overige verslagen van gewoon, voldoende werk spraken.

Vraag en aanbod waren vrijwel gelijk, behalve te Enschede, waar de vraag grooter, en te Vaals, waar zij kleiner dan het aanbod was. G. w.

Amersfoort (B), Arnhem (B), Breda (B), Delft (Bj, Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), Groningen (B), Haarlem (B), Den Helder (B), 's-Hertogenboseh (B), Hilversum (B), Bussum (Hilv. B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Maastricht (As), Nijmegen (B), Rotterdam (B), Schiedam (B), Vaals (TV) '), Vlissingen (B).

Lood- en zinkwerkers, aanleggers van geleidingen. Slapte kwam voor te Dordrecht bij den aanleg van geleidingen en te Groningen (enkelen ontslagen). Voorts was er slechts matig werk te Leeuwarden, terwijl te Amsterdam de werkzaamheden sedert de vorige maand afnamen. Overal elders was de toestand normaal en bevredigend.

Vraag en aanbod wogen vrijwel tegen elkander op, behalve te Enschede, waar de vraag grooter was, en te Amsterdam en Groningen, waar meer aanbod was en eenige werkloosheid werd waargenomen.

Alfen (B), Amersfoort (B), Amsterdam (B), Arnliem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Groningen (B), Haarlem (B), Den Helder (B), 's-Hertogenboscü (B), Hilversum (B), Bussum (Hilv. B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Nijmegen (B), Schiedam (B), Vlissingen (B).

Asphaltdekkers. De slapte eindigde; meer personeel aangenomen. Meer aanbod dan vraag. G. w.

Enschede (B).

Schilders. Alleen te Vlissingen was het over het algemeen slap. Overigens was er deels normaal, geregeld, anderdeels nog druk werk (o. a. te Rotterdam), zoodat hier en daar nog meer personeel werd aangenomen of overwerk voorkwam. Toch was in de meeste plaatsen de grootste seizoendrukte blijkbaar reeds voorbij.

Alleen te Delft overtrof het aanbod de vraag (meest aanbod van buiten). Daarentegen was de vraag nog grooter te Enschede, Gouda, Groningen, Schiedam en Vaals, terwijl overal elders evenwicht bestond. G. w.

Alfen (B), Amersfoort (B), Arnhem (B), Breda (B), Bussum (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), Groningen (B), Haarlem (B), Den Helder (B), Helmond (KF),'s-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Maastricht (As), Nijmegen (B), Rotterdam (B), Schiedam (B), Tilburg (B), Vaals (W)'), Vlissingen (B), Zutfen (B).

Behangers en stoffeerders. Er ontstond reeds slapte te Dordrecht, Enschede (ontslag), Haarlem, Leeuwarden en Zutfen, terwijl te Delft slechts matig werk was. Overigens was de toestand nog bevredigend. Een flinke bedrijvigheid werd alleen nog waargenomen te Den Helder, Leiden, Nijmegen en Rotterdam.

Vraag en aanbod waren vrijwel gelijk, behalve te Enschede, waar meer aanbod was. G. w.

Amersfoort (B), Amsterdam (B), Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), Groningen (B), Haarlem (B), Den Helder (B), 's-Hertogenboseh (B), Hilversum (B), Bussum (Hilv. B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Nijmegen (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B), Zutfen (B).

') Zi? noot 1 op blz. 48?.