is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 8, 31-08-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoutziederijen. Te Dordrecht middelmatige drukte (inmaaktijd; enkele losse werklieden aangenomen), overigens normaal.

Geen vraag of aanbod van werkkrachten, behalve te Utrecht, waar het aanbod grooter was dan de vraag. G. w.

Arnhem (Vg), Dordrecht (Vg), 's-Hertogenbosch (Vg), Utrecht (Vg).

XVIII. Landbouwbedrijven.

(Agriculture.)

Landbouw. Te Axel en Hoogeveen druk (oogsttijd; te Axel hooger loon en gebrek aan werkkrachten). In 't Bildt in de eerste helft der maand eveneens druk (vraag grooter dan het aanbod), daarna minder werk (aanbod grooter dan vraag). G.w.

Axel (L), 't Bildt (L), Hoogeveen (Ve).

Veeteelt. Vrij druk; de losse werklieden werden echter ontslagen.

Vraag en aanbod gelijk. G. w.

't Bildt (L).

Bloembollenteelt. Te Beverwijk zeer druk, te Haarlem normale drukte.

Te Haarlem vraag en aanbod gelijk, te Beverwijk meer vraag dan aanbod. G.w.

Beverwijk (Bbt), Haarlem (Bbt).

Tuinbouw, bloemisterij. Te Arnhem normaal, overigens druk.

Vraag en aanbod vrijwel gelijk, behalve in 't Bildt, waar de vraag grooter was. Geen werkloosheid.

Arnhem (B), 't Bildt (L), Delft (Vg), 'a-Hertogenbosch (B).

Boschcultuur. Geregeld werk (hout vlotten). Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Hoogeveen (Ve).

XIX. Yisscherij (incl. vischkweekerij) en jacht.

(Pêche et chasse.)

Visscherij. De zalmzegenvisscherij leverde in de afgeloopen maand slechte resultaten op. Vooral de vangst van St. Jacobszalm is onbeteekenend geweest en aanmerkelijk geringer dan in Juli 1911. De visscherij met de drijfnetten werd nagenoeg niet uitgeoefend.

De witvisscherij bepaalde zich tot die op paling, doch ook in dit bedrijf waren de uitkomsten ongunstig, hetgeen wordt toegeschreven aan den middelmatigen stand van het rivierwater.

Ammerstol (Vb).

XX. Warenhandel.

(Commerce.)

Handel, winkel- en grossiersbedrijven. Slapte werd waargenomen te Alfen bij den handel in grutterswaren, te Amsterdam bij den handel in bloemen, antiquiteiten, koloniale waren, goud en zilver, kristal en glas, den boekhandel, den handel in porcelein, glas en aardewerk, luxe-artikelen, fijne vleeschwaren en comestibles, te Delft bij den handel in kruidenierswaren en comestibles, te 's-Gravenhage bij den handel in huishoudelijke en luxe-artikelen, brandstoffen, kruideniers- en grutterswaren en den boekhandel en te Rotterdam bij den handel in spiegels en schilderijen, naaimachines en dames-confectie. Als oorzaken der slapte werden voornamelijk opgegeven het vacantieseizoen, het gebruik van vruchten enz., weinig vreemdelingenverkeer.

Overigens kon de toestand vrijwel normaal genoemd worden. Tamelijk druk was het te Rotterdam bij den kleinhandel in koloniale waren en comestibles, aardappelen, groenten en fruit en* bij den groothandel in granen, koffie, tabak enz. Bij den groothandel in groenten te Rotterdam was in het begin van Juli veel werk, maar heerschte in de tweede helft der maand groote slapte (weinig uitvoer naar Duitschland).

Te Amsterdam bij den handel in bedden en matrassen en te 's-Gravenhage bij den handel in regenjassen en reisartikelen was de vraag naar goede werkkrachten grooter dan het aanbod. Te 's-Gravenhage bij den handel in brandstoffen en te Rotterdam in den groothandel en de meeste kleinhandelsbedrijven was de verhouding omgekeerd. Overigens waren vraag en aanbod gelijk.

3