is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 8, 31-08-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delen" en in de „vrije beroepen" nam, vergeleken met Juli van het vorige jaar, het relatief aantal werkloozen niet belangrijk af. Daarentegen is een toeneming waar te nemen in de groepen „drukkersbedrijven" en „leder, wasdoek, enz.", terwijl in de groep „textielnijverheid" de werkloosheid gelijk was.

In Amsterdam en Arnhem waren de percentages in" Juli 1912 grooter dan in dezelfde maand van 1911, in 's-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Haarlem, Leiden en Nijmegen kleiner, terwijl deze in Tilburg gelijk waren.

Kleiner dan in Juni 1912 waren in Juli 1912 de verhoudingscijfers in Amsterdam, den Haag en Utrecht; in Arnhem, Groningen, Leiden, Nijmegen en Tilburg waren de percentages grooter, in Rotterdam en Haarlem gelijk.

Men houde in het oog, dat, hoewel maandelijks in elke plaats afzonderlijk dezelfde beroepen in het onderzoek worden betrokken, deze beroepen niet in alle plaatsen dezelfde zijn.

Bij de beschouwing van bovengenoemde cijfers houde men ook rekening met den duur der werkloosheid in de verschillende beroepsgroepen, welke, zooals reeds in den aanvang van dit overzicht werd vermeld, in Juli 1912 voor alle werkloozen te zamen gemiddeld per week en per werklooze 5,8 dagen bedroeg. In Juni 1912 en Juli 1911 waren deze cijfers resp. 5,8 en 5,7 dagen.

Het gemiddeld wekelijksch bedrag van den door de gemeentelijke werklozenfondsen in Juli j.1. verstrekten bijslag blijkt uit de volgende cijfers:

Amersfoort . . f 0 Leiden. . . . f 0

Amsterdam . . » 218,58 Maastricht . . » 0

Arnhem ...» 19,25 Middelburg . . » 0

Baarn . . . . » 0 Nijmegen. . . » 3,—

Bussum ...» 0 Rotterdam . . » 4,50.

Delft . . . . » 0 Schiedam. . . « 0

Deventer') . . » — Tilburg ...» 4,585

Dordrecht . . » 0,50 Utrecht ...» 8,14

's-Gravenhage'). — Vlaardingen . . » 3,36

Groningen . . » 1,50 Vlissingen . . » 6,25

Haarlem en Zaandam ...» 0

Schoten') » 0,68 Zeist 0

Hilversum . . » 19,25 Zwolle. . . . » 0

Leeuwarden . . » 0

') Van dc fondsen te Deventer, 's-Gravenhage en Schoten werden geen gegevens ontvangen.

Werkstakingen en uitsluitingen.

Werkstakingen en uitsluitingen, begonnen in Juli 1912. Gedurende de maand Juli 1912 begonnen 29 ') stakingen, waarvan 3 in Noord-Brabant (1 te Breda, 1 te 's-Hertogenbosch en 1 te Waalre), 1 in Gelderland (te Tiel), 13 in ZuidHolland (1 te Boskoop, 1 te Delft, 1 te Dordrecht, 2 te 's-Gravenhage, 1 te Hendrik-Ido-Ambacht, 1 te Leiden, 4 te Rotterdam, 1 te Vlaardingen en 1 te Zwijndrecht), 6 in Noord-Holland (5 te Amsterdam en 1 te Bussum), 1 in Utrecht (te Veenendaal), 2 in Friesland (1 te Nijega, gem. Smallingerland en 1 teWonseradeel), 2 in Groningen (1 te Baflo en 1 te Ommelanderwijk, gem. Veendam) en 1 in Limburg (te Maastricht).

Naar de beroepen der stakers zijn de stakingen als volgt teverdeelen: bootwerkers 1, broodbezorgers 1, caderdraaiers in eene luciferfabriek 1, confectiewerksters 1, glasblazers 3, granietvloerleggers en -schuurders 1, grondwerkers 1, grondwerkers en metselaars 1, hoedenmakers 1, kolendragers 2, loopknechten in een koffiehandel 1, metaalbewerkers 1, nageljongens 3, sigarenmakers 1, sleepbootpersoneel 1, steenenbikkers 1, stukadoors 1, textielarbeiders 1, typografen 1, timmerlieden 1, veldarbeiders 1, vlastrekkers 2 en vuilschippers 1.

Het aantal stakers, bekend voor 24 stakingen, was + 1 551 2). Bij 27 geschillen waren 92 ondernemingen betrokken.

Van 24 stakingen werden de eischen bekend: 19 eischen betroffen het loon, 3 hadden betrekking op den arbeidsduur, 2 betroffen het arbeidscontract, terwijl 5 „andere eischen" werden gesteld.

]) Tegen 26 in Juli 1911 en 13 in Juni 1912.

2) Tegen ± 940 stakers in de vorige maand (bij 11 stakingen).