is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 9, 30-09-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid", „bereiding van voedings- en genotmiddelen" en in de „vrije beroepen" nam, vergeleken met Augustus van het vorige jaar, het relatief aantal werkloozen niet belangrijk af, terwijl in de groep „drukkersbedrijven" de werkloosheid gelijk was.

In Amsterdam en Tilburg waren de percentages in Augustus 1912 grooter dan in dezelfde maand van 1911, in 's-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht, Arnhem Groningen, Haarlem, Leiden en Nijmegen kleiner.

Kleiner dan in Juli 1912 waren in Augustus 1912 de verhoudingscijfers in Amsterdam; in den Haag, Rotterdam, Utrecht, Arnhem, Nijmegen en Tilburg waren de percentages grooter, in Groningen, Haarlem en Leiden gelijk.

Men houde in het oog, dat, hoewel maandelijks in elke plaats afzonderlijk dezelfde beroepen in het onderzoek worden betrokken, deze beroepen niet in alle plaatsen dezelfde zijn.

Bij de beschouwing van bovengenoemde cijfers houde men ook rekening met den duur der werkloosheid in de verschillende beroepsgroepen, welke, zooals reeds in den aanvang van dit overzicht werd vermeld, in Augustus 1912 voor alle werkloozen te zamen gemiddeld per week en per werklooze 5,8 dagen bedroeg In Juli 1912 en Augustus 1911 waren deze cijfers resp. 5,8 en 5,7 dagen.

Het gemiddeld wekelijksch bedrag van den door de gemeentelijke werkloozenfondsen in Augustus j.1. verstrekten bijslag blijkt uit de volgende cijfers:

Amersfoort . . f 0 Leiden. . . . f 0

Amsterdam . . » 162,635 Maastricht . . » 0

Arnhem ...» 29,77 Middelburg . . » 2,90

Baarn . ... » 2,30 Nijmegen. . . » 8,04

Bussum ...» 0 ttotterdam . . » 3,60

Delft . . . . » 3,60 Schiedam. . . «■ 0

Deventer1) . . » — Tilburg ...» 5,12»

Dordrecht . . » 1,14 _ Utrecht ...» 7,96

's-Gravenhage2). » 6,— - Vlaardingen . . » 4,'92

Groningen . . » 0 Vlissitigen . . » 2,40

Haarlem en Zaandam ...» 0

Schoteu') .» 1,42 Zeist . . . . » 0

Hilversum . . » 6,90 Zwolle. ...» 0

Leeuwarden . . » 0

') ^ an de fondsen te Deventer en Schoten werden geen gegevens ontvangen.

J) Het bedrag over Juli was f 3,075.

Werkstakingen en uitsluitingen.

Werkstakingen en uitsluitingen, begonnen in Augustus 1912. Gedurende de maand Augustus 1912 begonnen 24 ') stakingen, waarvan 1 in Noord-Brabant (te Waalwijk), 9 in Zuid-Holland (1 te Dordrecht, 1 te Middelharnis, 2 te Rotterdam, 1 te Scheveningen, gem. 's-Gravenhage, 2 te Schiedam, 1 te Schoonhoven en 1 te Vlaardingen), 8 in Noord-Holland (7 te Amsterdam en 1 te Velsen), 5 in Groningen (1 te Hoogezand, 1 te Musselkanaal, gem. Onstwedde, 1 te Uithuizermeeden, 1 te Wagenborgen, gem. Termunten en 1 te Weiwerd, gem. Delfzijl) en 1 in Drenthe (te Valthermond, gem. Odoorn).

Naar de beroepen der stakers zijn de stakingen als volgt te verdeelen: betonwerkers en sjouwerlieden 1, bootwerkers 3, confectiewerkers(-sters) 2, glasblazers 3, inpaksters in eene biscuitfabriek 1, kellners 1, kolenlossers 1, kopergieters en -slagers 1, melkbezorgers 1, metaalbewerkers 1, metselaars 1, meubelmakers 2, personeel bij eene dorschmachine 3, steenhouwers 1, veldarbeiders 1 en wijkgravers 1.

Het aantal stakers, bekend voor 17 stakingen, was + 7142). Bij 22 geschillen waren 23 ondernemingen betrokken.

Van 16 stakingen werden de eischen .bekend: 10 eischen betroffen het loon, 3 hadden betrekking op den arbeidsduur, terwijl 8 „andere eischen" werden gesteld.

') Tegen 15 in Augustus 1911 en 29 in Juli 1912.

f) Tegen ± I 551 stakers in de vorige maand (bij 24 stakingen).