is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 12, 30-12-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Riet- en teenbewerking. Door den te hoogen waterstand in de rivier waren de werkzaamheden nog niet van beteekenis.

Ammerstol (Tb).

Stroohulzenfabricage. Voortdurend vraag naar werkkrachten.

Helmond (KF).

VII. Kleeding: en reiniging.

(Habillement et nettoyage.)

Kledingindustrie, a. Heerenkleeding. Er was nog flink werk te Arnhem in het maatwerk, te Groningen in de confectie-en-gros, te Haarlem in de le helft der maand (daarna aanzienlijk minder), te Leiden in de confectie en te Utrecht in de confectie.

Daarentegen heerschte reeds slapte te Amsterdam in het maatwerk, te Groningen in het maatwerk en de confectie-en-détail, te 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, te Leiden in het maatwerk, te Nijmegen, te Rotterdam in de confectie (behalve in het grootwerk), te Utrecht in het maatwerk en te Vlissingen (deels slap, deels bevredigend). Het zachte weder oefende een nadeeligen invloed op de werkzaamheden.

Ten slotte werd de toestand gewoon genoemd te Amsterdam en Arnhem in de confectie, te Rotterdam in het maatwerk en te Schiedam.

Het aanbod overtrof de vraag te Amsterdam in het maatwerk, te Groningen in het maatwerk en de confectie-en-détail en te Rotterdam. Daarentegen was voor de confectie-en-gros te Groningen meer vraag dan aanbod. Overigens bestond er evenwicht. Te Amsterdam kwam eenige werkloosheid voor.

b. Dameskleeding, ondergoederen, enz. Het was slap in het damesmaatwerk en de damesconfectie (eenig ontslag) te Amsterdam, in de dameskleermakerij te Haarlem gedurende de laatste 10 dagen der maand (overigens flink werk), in de meeste damesconfectiezaken te Rotterdam en in het damesmaatwerk te Utrecht. Ook in deze bedrijven ondervond men den nadeeligen invloed van het zachte weder.

Overigens was er deels normaal werk, terwijl er anderdeels (voornamelijk in het lingerievak) drukte heerschte.

Het aanbod overtrof de vraag te Amsterdam en Rotterdam in de damesconfectie. Daarentegen was de verhouding omgekeerd in het lingerievak te Groningen, Haarlem en Rotterdam. Overigens was er evenwicht. Eenige werkloosheid in het damesconfectievak te Amsterdam en Rotterdam.

Amsterdam CC), Arnhem (C), Groningen (C), Haarlem (C), 's-Hertogenboseh (C), Leeuwarden (K), Leiden (Tn), Nijmegen (Vg), Rotterdam (C), Schiedam (Vg), Utrecht (C), Vlissingen (B).

Vervaardiging van hoeden en petten. Eenige drukte heerschte alleen nog in het dameshoedenvak te Amsterdam (meer personeel) en de hoedenfabricage te Maastricht.

Daarentegen was - het reeds slap in de pettenfabricage te Groningen, het dameshoedenvak te 's-Hertogenbosch, Leiden, Rotterdam (ontslag), Schiedam en Utrecht en het heerenhoedenvak te Utrecht. Overigens was de hoeveelheid werk bevredigend.

Vraag en aanbod van werkkrachten waren vrijwel gelijk. In het heerenhoedenen pettenvak te Rotterdam overtrof echter de vraag het aanbod, terwijl in het dameshoedenvak te Amsterdam geklaagd werd over gebrek aan bekwaam personeel. Daarentegen werd in het dameshoedenvak te Rotterdam eenige werkloosheid waargenomen.

Amsterdam (C), Arnhem (C), Groningen (C), Haarlem (C), 's-Hertogenbosch (C), Leiden (Tn), Maastricht (As), Rotterdam (C), Schiedam (Vg), Utrecht (C).

Parapluienfabricage. Zeer druk. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Nijmegen (Vg).

Bontwerkersbedrijf. Te Arnhem slapte, te Haarlem eenige verlevendiging. Te Amsterdam werd eenerzijds vermindering der drukte gemeld (ongunstig weer, weinig kooplust), terwijl anderzijds bericht werd, dat de drukte aanhield (langer arbeidsduur, meer overwerk).

Vraag en aanbod vrijwel gelijk. G.w.

Amsterdam (C), Arnhem (C), Haarlem (C).

Beddenmakerij. Te 's-Hertogenbosch slap, te Leiden druk, te Rotterdam gewoon. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

's-Hertogenbosch (B), Leiden (Tn), Rotterdam (C).

Wasch- en strijkinrichtingen. Leiden rapporteerde nog drukte. Daarentegen werd in verband met den tijd van het jaar te Alfen en Amsterdam slapte geconstateerd.

2