is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 12, 30-12-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langer arbeidsduur en aanneming van meer (tijdelijk) personeel de gevolgen waren. Ook in den groothandel te Rotterdam was vrij wat werk ondanks de dalende prijzen van enkele artikelen (granen en koffie).

Vraag en aanbod van werkkrachten waren vrijwel in evenwicht. Te Amsterdam bij den kleinhandel in glas, porcelein en aardewerk en luxe artikelen, te 's-Gravenhage bij den handel in koloniale en grutterswaren en comestibles, drogerijen en verfwaren, brandstoffen en reisartikelen en te Rotterdam in de verschillende takken van den groot- en den kleinhandel was het aanbod echter grooter dan de vraag. Werkloosheid van eenige beteekenis kwam alleen voor bij den brandstoffenhandel te 's-Gravenhage.

Alfeu (Vg), Amsterdam • (Kh), 's-Gravenhage (Wg), Leiden (Wg), Rotterdam (Hcv en Kh).

Lompensorteerders. Normaal. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Arnhem (C), 's-Hertogenbosch (B), Nijmegen (Vg), Rotterdam (C).

XXI. Verkeerswezen.

(Communication.)

Spoorwegwerkplaatsen. Normaal. In de afdeeling draaierij te Tilburg wordt echter nog steeds 2 uur per dag overgewerkt. Meer aanbod dan vraag. G.w.

Blerick (V), Haarlem (Mh), Tilburg (V).

Scheepvaart. Binnenscheepvaart. Normaal. Geen vraag of aanbod. G. w.

's-Hertogenbosch (B).

Zee-scheepvaart en Rijnvaart. De zeescheepvaart was in November weer veel drukker dan in dezelfde maand van het vorige jaar. In totaal kwamen binnen 861 schepen, metende 1 058 099 netto registertonnen, tegen 757 schepen, metende 839 094 tonnen, in November 1911. Er was voor de bootwerkers in verband met het bovenstaande heel wat werk.

Ook de Rijnvaart had het druk. De vrachtprijzen waren vrij hoog.

Het aanbod van werkkrachten was als altijd grooter dan de vraag, maar de werkloosheid was niet van beteekenis (bij de Rijnvaart 1 p€t.).

Rotterdam (Hcv).

Laden en lossen van schepen en spoorwegwagons. De vaste dokwerkers hadden gewoon werk, maar voor de losse was het slap. De binnenvaart was van zeer weinig beteekenis en de zeescheepvaart beperkte zich tot enkele kolenschepen. Voortdurend zag een groot aantal losse dokwerkers tevergeefs naar werk uit.

Ylissingen (M).

Stalhouderij en vrachtrijderij. Slapte. Geen vraag of aanbod. G. w.

's-Hertogenbosch (B).

Arbeidsbeurzen.

(Offices de placement.)

November (novembre) 1912.

Een overzicht van het aantal aanbiedingen, aanvragen en plaatsingen voor elke beurs afzonderlijk, zoomede een overzicht van de aanbiedingen, aanvragen en plaatsingen bij alle beurzen te zamen, gesplitst naar de voornaamste beroepsgroepen, wordt aangetroffen in de staten I en II, voorkomende op bladz. 756 en 757.

Uit staat I, welke een beknopte samenvatting en vergelijking geeft van November 1912 met de maanden October 1912 en November 1911, blijkt dat in November 1912 het aantal aanbiedingen van werkzoekenden en aanvragen door werkgevers in vergelijking met de vorige maand met onderscheidenlijk 780 en 758 is gedaald.

Een stijging van het aantal aanbiedingen van werkzoekenden valt bij 11 beurzen waar te nemen; bij de beurs te Delft bedroeg deze stijging 19, te Deventer 3, te Dordrecht 14, te Enschede 6, te Haarlem 54, te 's-Hertogenbosch 5, te Hilversum 53, te Leiden 100, te Maastricht 7, te Nijmegen 33 en te Zwolle 3. Een daling had plaats bij de volgende beurzen: Amsterdam 311, Arnhem 78, Gouda 14, 's-Gravenhage (gem.) 243, 's-Gravenhage (St. Vincentius-Vereeniging) 31, Gro-

3