is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 12, 30-12-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Aanbiedingen, aanvragen en plaatsingen bij de verschillende arbeidsbeurzen*

(Demandes, offres et placés aux offices de placement)

ARBEIDSBEUKZEN te:

Aanbiedingen Aanvragen A£anvra.gei? op A • Plaatsingen op

van werkzoekenden. door werkgevers. aanbiedingen. Plaatsingen. 100 aanbiedingen.

(.Demandes d'emplois.) (Offres d'emplois., m'dlmandes.) (Pte) lWdZSs.)

Nov. 1912. (Nov. 1912.)

Oot. 1912. (Oct. 1912.)

Nov. 1911. (Nov. 1911.)

Nov. 1912. (Nov. 1912.)

Oct. 1912. (Oct. 1912.)

Nov. 1911. (Nov. 1911.)

Nov. 1912. (Nov. 1912.)

Oct. 1912. (Oct. 1912.)

Nov. 1911. (Nov. 1911.)

Nov. 1912. (Nov. 1912.)

Oct. 1912. (Oct. 1912.)

Nov. 1911. (Nov. 1911.)

Nov. 1912. (Nov. 1912.)

Oct. 1912. (Oct. 1912.)

Nov. 1911. (Nov. 1911.)

OFFICES DE PLACEMENT i.:

Amsterdam (gem.) ... 3 499 3 810: 3 233 3 110 3 331 2 152 88,88 87,43 66,56 2 035 2 139 1 425? 58,16 56,14 44,08 Amsterdam (comm.).

Arnhem (gem.) .... 324 402, 336 181 268 145 55,86 66,67 43,15 128 201 125 39,51 50,- 37,20 Arnhem (eommunal).

Delft (gem.) . .. , . 4S 29 71 35 29 20 72,92 100,— 28,17 22 11 16 45,83 37,93 22,54 Delft (eommunal).

even er (gem.) . . . 9 56 — 42 51 71,19 91,07 — 30 18 — 50,85 32,14 — Deventer (comm.).

Dordrecht (gem ). ... 169 155 165 7/ 61 69 45,56 39,35 41,82 38 30 34 22,49 19,35 20,61 Dordrecht (comm.).

Enschede (gem.) .... 96 90 127 84 106 91 87,50 117,78 71,65 71 63 62 73,96 70,-! 48,82 Enschedé (eommunal),

u a (gem.) ..... 35 49 45 20 47 38 57,14 95,92 84,44 23 31 25! 65,71 63,27 55,56 Gouda (eommunal).

s-Gravenhage (gem.) . 1 700 1 943 2 160 1134 1 203 1005 66,71 61,91 46,53 726 783 672 42,71 40,30^ 33,11 La Haye (eommunal).

• ld. (St.Vmcentius-Ver.). 144 175 - 79 92 - 54,86 52,57 - 68 76 - 47,22 43,43! - ld. (syndicat„St. V").

Groningen (gem.). ... 421 506 464 198 219 175 47,03 43,28 37,72 183 201 152 43,47 39,72! 32,76 Groningue (comm.).

Haarlem (gemO 292 238 350 135 164 104 46,23 68,91 29,71 114 118 94 39,04 49,58 26,86 Harlem (comm.).

Heerlen(R.-K.Werkl.bond) 90 108 - 63 ») 63 - '•)70,- ")67,02 - 56 55 - ! 62,22 50,93, - Heerlen(R.-K.Werkl.b.)

s-Hertogenbosch^gem.) . 54 49 57 11 15 24 20,37 30,61 42,11 8 6 10, 14,81 12,24 17,54 Bois-le-Duc (comm.).

Hilversum (gem.) . . 426 373 - 272 257 - 63,85 68,90 - 94 135 - ! 22,07 36,19' - Hilversum (comm.).

Leeuwarden gem.) . . . 313 321 219 85 165 53 27,16 51,40 24,20 71 126 31 22,68 39,25 14,16 Leeuwarden (comm.).

Leiden (gem.) 184 84 164 15 15 31 8,15 17,86 18,90 16 13 17 8,70 15,48 10,37 Leyde (comm.).

Maastricht (U.K. Volksbond) 60 53 46 27 35 13 45,- 66,04 28,26 10 17 11 16,67 32,08 23,91 Maestrieht (R;-K. V.).

Nijmegen (gem.). .. . 183 150 148 75 109 61 40,98 72,67 47,22 56 49 40,30,60 32,67 27,03 Nimègue (comm.).

Roermond(R.K. Volksbond) 9 19 - 4 17 - 44,44 89,47 - 3 9, - 33,33 47,37 - Ruremonde (EL-K. V.).

Rotterdam (gem.) ... 1 066 1 263 966 536 605 323 50,28 47,90 33,44 355 423 257 33,30 33,49 26,60 Rotterdam (comm.).

Schiedam (gem.) .... 67 92 79 38 80 56 56,72 86,96 70,89 31 56 38 46,27 60,87 48,10 Schiedam (comm.).

Utrecht (gem.) .... 735 789 - 494 537 — 67,21 6S,06 - 337 350 - 45,85 44,36 _ Utrecht (eommunal).

UtrfhJ • ') - ') - 40 ') - ') ~ 27 - - 67,50 ») - «) _ 20 - - 50,- Utrecht.

Ven o (gem.) 35 38 23 14 46 12 40,- 121,05 52,17 17 20 3 48,57 52,63 13,04 Venlo (comm.).

Zwolle (gem.) 107 104 150 92 64 101 85,98 61,54 67,33 71 58 84 66,36 55,77 56,- Zwolle (comm.).

Totaal 2) .... 10116 10 896 8 843 3)6 821j3)7 579 4 500 4)67,43 4)69,65 50,89 4 563 4 988 3 116 45,11 45,78 35,24 Total 2)

waarvan: j lil ' nootmannen i van 18 j. en ouder. 5 744 6 339 5 644^)2 394^)2 700 1 626,^)41,68] ")42,69 28,81 1875\ 2101 1 381 32,64a 33,14 24,47 adultes |' ,

\ overige. ... 1017 1 074 975 1 074 1 206 911', 105,60 112,29\ 93,44 442! 508 410 43,46 47,30 42,05 autres \ hommes-

wouwen \ ^ 18j.enmder. 3126 3 226 2 092 2 945 3 200 1 744 94,21 99,19 83,37 2139\ 2 252 1 281 6S.43! 69,81 61,23 adultes I .

| overige.... 229 257 132 408 473 219 178,17, 184,05 165,91 107: 127 44 46,72 49,42 33,33 autres j Jemmes-

Gemeentelijke beurzen. . 9 813 10 541 8 757 6 648 7 372 4 460 67,75, 69,94 50,93 4 4261 4 831 3 085 45,lo! 45,83 35,23 Offices de plac. comm.

Andere beurzen . . . . 303 355 86 ») 173 *) 207 40,»)67,10| *)60,70, 46,51 137 157 31 45,21 44,23 36,05 Autres off. de plac.

) Opgeheven. ) Bovendien kwamen bij de Arbeidsbeurs van den Chr. | Derhalve moet bij het aantal aanvragen door werkgevers bij deze beurs inee-

volksbond te s-vjravenliage gedurende Nov. 1912 337 aanbiedingen van werkzoe- I komen, nog een onbekend aantal aanvragen om miinwerkers gerekend worden,

kenden en 3^ aanvragen door werkgevers in, terwijl 35 personen gepl. werden. \ ,jN) Bij de berekening van dit percentage is bet aantal aanbiedingen van

) "Viskeus ^ededeeviu^* van. den. secretaris der arbeidsbeurs tc Heerlen k.on eu aanvragen om miinwerkers te Heerlen buiten bescliowwine celaten (zie

Y\eX om mek cy^e^evexu woo\. Sy

, „JJ . U.C JJlUl-ClUCIlt-J

Aanbiedingen Aanvragen A£anvra.£ei? op A • Plaatsingen op

van werkzoekenden. door werkgevers. aanbiedingen. Plaatsingen. 100 aanbiedingen.

(Demandes d'emplois.) (Offres d'emplois.) mdlmandes.) (Pte) lWdZSs.)

ARBEIDSBEURZEN j OFFICES DE

te: „ PLACEMENT

li il li li |{ ii li |{ si ii |g si il |] il . ».

ii ii ii is si li li is li ii h II li Si II

Amsterdam (gem.) ... 3499 3 810 3 233 3 110 3 331 2 152 88,88 87,43! 66,56 2 035 2 139 1 42s| 58,16 56,14 44,08 Amsterdam (comm.).

Arnhem (gem.) .... 324 402 336 181 268 145 55,86 66,67 43,15 128 201 125 39,51 50,— 37,20 Arnhem (eommunal).

Delft (gem.) ... 4S 29 71 35 29 20 72,92 100,— 28,17 22 11 16 45,83 37,93 22,54 Delft (eommunal).

even er (gem.) . . . o9 56 — 42 51 71,19 91,07 — 30 18 — 50,85 32,14 — Deventer (comm.).

Dordrecht (gem ). ... 169 155 165 7/ 61 69 45,56 39,35 41,82 38 30 34 22,49 19,35 20,61 Dordrecht (comm.).

Enschede (gem.) .... 96 90 127 84 106 91 87,50 117,78 71,65 71 63 62 73,96 70,—! 48,82 Enschedé (eommunal),

u a (gem.) ..... 35 49 45 20 47 38 57,14 95,92 84,44 23 31 25! 65,71 63,27 55,56 Gouda (eommunal).

s-Gravenhage (gem.) . 1 700 1 943 2 160 1134 1 203 1005 66,71 61,91 46,53 726 783 672 42,71 40,30^ 33,11 La Haye (eommunal).

• ld. (StVmcentius-Ver.). 144 175 - 79 92 - 54,86 52,57 - 68 76 - 47,22 43,43! - ld. (syndicat„St. V.").

Groningen (gem.). ... 421 506 464 198 219 175 47,03 43,28 37,72 183 201 152 43,47 39,72' 32,76 Groningue (comm.).

Haarlem (gemO 292 238 350 135 164 104 46,23 68,91 29,71 114 118 94 39,04 49,58 26,86 Harlem (comm.).

Heerlen (R.-K. W erkl.bond) 90 108 - 63 ») 63 - 4)70,- 4)67,02 - 56 55 - ! 62,22 50,93, - Heerlen(R.-K.Werkl.b.)

s-Hertogenboseh^gem.) . 54 49 57 11 15 24 20,37 30,61 42,11 8 6 10, 14,81 12,24 17,54 Bois-le-Due (comm.).

Hilversum (gem.) . . 426 373 - 272 257 - 63,85 68,90 - 94 135 - I 22,07 36,19 - Hilversum (comm.).

Leeuwarden gem.) . . . 313 321 219 85 165 53 27,16 51,40 24,20 71 126 31 22,68 39,25; 14,16 Leeuwarden (comm.).

Leiden (gem.). . .. . 184 84 164 35 15 31 8,15 17,86 18,90 16 13 17 8,70 15,48 10,37 Leyde (comm.).

Maastncht(R.K.Volksbond) 60 53 46 27 35 13 45,- 66,04 28,26 10 17 11 16,67 32,08 23,91 Maestrieht (R.-K. V.).

Nijmegen (gem.) 183 150 148 75 109 61 40,98 72,67 47,22 56 49 40! 30,60 32,67 27,03 Nimègue (comm.).

Roermond(R.K.Volksbond) 9 19 - 4 17 - 44,44 89,47 - 3 9 - 33,33 47,37 - Ruremonde (R.-K. V.).

Rotterdam (gem.) ... 1 066 1 263 966 536 605 323 50,28 47,90 33,44 355 423 257 33,30 33,49 26,60 Rotterdam (comm.).

Schiedam (gem.) .... 67 92 79 38 80 56 56,72 86,96 70,89 31 56 38 46,27 60,87 48,10 Schiedam (comm.).

Utrecht (gem.) ... 735 789 - 494 537 - 67,21 6S,06 - 337 350 - 45,85 44,36 _ Utrecht (eommunal).

Utrecht . ») «) 40 ') - ■) - 27 - - 67,50 ')- ') - 20 - - I 50,- Utrecht.

Ven o (gem.) 35 38 23 14 46 12 40,- 121,05 52,17 17 20 3' 48,57 52,63 13,04 Venlo (comm.).

Zwolle (gem.) 107 104j 150 92 64 101 85,98 61,54 67,33 71 58 84 66,36 55,77 56,- Zwolle (comm.).

Totaal -) .... 10116 10896 8 843 3)6 821,3)7 579 4 500 4) 67,43 4) 69,65 50,89 4 563! 4988 3 116 45,11 45,78 35,24 Total.2)

waarvan: j lil ' dont-

mannen i van 18 j. en ouder. 5 744 6 339 5 644^)2 394^)2 700 1 626^41,68'. '>)42,69 28,81 1875. 2 101 1381 32,64 33,14 24,47 adultes |' ,

} overige. ... 1017 1 074 975 1 074 1 206 911, 105,60. 112,29 . 93,44 442 508 410 43,46 47,30 42,05 autres \ hommes-

vrouwen ! vm 18 j. en ouder. 3126 3 226 2 092 2 945 3 200 1 744 94,21 99,19 83,37 2139 2 252 1 281 68,43 69,81 61,23 adultes I .

| overige.... 229 257 132 408 473 219j 178,17. 184,05, 165,91 107 127 44 46,72 49,42 33,33 autres \ femmes-

Gemeentelijke beurzen. . 9 813 10 541 8 757 6 648 7 372 4 460: 67,75 69,94 50,93 4 426 4 831 3 085 45,10 45,83 35,23 Offices de plac. comm.

Andere beurzen . . . . 303 355 86 *) 173 *) 207 40,'»)57,10j 4)60,70 46,51 137, 157 31 45,21 44,23 36,05 Autres off. de plac.