is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 12, 30-12-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Coöperatieve Winkelvereeniging van „Eigen Hulp" voor het district

ARNHEM.

Bron: Prijscouranten der vereenigingen.

Namen der artikelen. 1901—1905 1906—1910 ,19p o19!1 g19*1 ,19w,

stat.3) Ie kw. 2e k\v. 3e kw. 4e k^,

cents. cents. cents. cents. cents. cents* j

ISoonen (bruine) Liter 16, 14, 21, 16 16, 17,16, 20, 18, 20 20 20 26

23, 20

» witte (le kwaliteit) . . » 17, 24, 20 | ' 20, 22, 18, 21 21 21,24 — 30 :

Erwten (capucijners le kwaliteit). » 25, 24, 25, 19, ; 22, 25, 24, 25, — — — — j

22 | 24, 30, 28

» (gew. groenel)) groene 2). » 11, 13, 12, 13, 13, 14, 13, 25, 22 — — 30

12, 13 20, 22

» (grauwe) * K.G. — — — — — —• '1

Gort (le soort »)) No. 1 2) . . . » 13 13,15,14,15 15 15 15 16

» (fijneboekweit1)) boekweit2) » 10, 11 j 1, 12, 11 10 10 10 11 !

» (haver) » 11 12 — —

Kaas (Goudsche zoetemelksclie x))

(zoetemelksche 2)) . . . . » 50, 52*, 50 50, 52+, 50, 52*, 52* 52* 52+ 60 j

50, 52*, 50, 52+

» (Leidsehe) » 35 35, 40, 35, 42* 42*, 45 45 45 50

Koffie (Java le soort')) Java2) . » 52*, 50, 55, 42+, 47+, 52+ 50, 62+, 67+ 67+ 67+ 70

50, 45, 47* 60, 67+

/j

* (Preanger) ...... » 70, 65, 72+, 70, 65, 70, 60, 82+ 82+ 82+ 824 85

75, 65, 70, 65

» (Santos le soort')) Santos2). » 35, 32*, 40, 30, 40, 42+, 40, 50 55, 52+ 52+ 52+, 55 60, 621

40, 35, 40

Macaroni » — 25, 27 27 27 27 27

Margarine » 40, 47+, 45, 47+ 47*, 50, 45, 55 55 55 55 55

Meel (roggebloem) » 15,10 10,11,10,12,11 10 10 10 11

» (tarwebloem) » 10 10,9,11,10,13,11 10 10 10 11

» (grutten')) boekweit2) . . » 10 10,11,10,11,10,12 10 10 10 11 ,

Rijst (tafel No. 0) » 19 19, 25 25 25, 20 20 22, $ i'

» (le soort1)) tafel No. 1 2) . » 16 16, 17* 17* 17+, 16 16 17, 1S

» (gewone')) bassein2). . . » 8, 9, 8 8, 9+ 9+ 9+ 9+ 10, ll

Soda2) (Engelsche ')) . . . . » 3 3, 2+, 3*, 3 3" 3" 3" 3

Stijfsel (tarwe) » 16, 14 14, 15, 14, 16 16 16 16 16

Stroop (kandij1)) gewone2) . . » 15 15, 20, 15, 17+ 17+ 17+ 17+ 171

Suiker (basterd No. 1) . ... » 27,; 25, 26, 25, 25, 24, 25,24,26, 25, 26 26" 26, 28 30

30, 25 24, 26, 25, 27,

26, 28, 26

» (basterd No. 2) ... . » 26, 24, 25, 24, 24,23, 24,23,25, 25, 26 26 26, 28 30

29, 24 23, 25, 24, 26,

25, 27, 26

» (basterd No. 3) .... » 25, 23, 24,23, 23,22,23,22, 24, 25, 26 26 26, 28 30

28, 23 23, 24, 23, 26,

25 27 26

» (fijne melis ^gem.melisA2) » 29,26, 31, 27 27,26,28,274), 28»), 26 4), 27'•) 27 4) 27, 30 31

27 "), 28 4), 27 4),

29 4), 27 4)

» (superieur melis) , , . » 26, 24, 26, 25, 25, 24, 26, 25, 27, — — — —

30, 25 ; 25, 27, 26

Thee (gruis-J)). stof- 2) . . . . » 70, 75 75, 80 80 80 80 80

» (Java Souchon1))(Java Peeco

Souchon2)) . » 75 75, 80 80 80 80 80, 85

Thee (Oranje Pecco ■)) China

Oranje Peeco 2) » 140 140, 170 170 170 170 170

Thee (Zwarte Souchon) . . . . » 150 150 150 150 150 150

Vermicelli (grofdraad 2)). ... » 15, 151, 12 12, 21 21 21 21 21 J

Zeep (zachte) » 11,10,12,9,10,9 9,13,10,11,10, 13 13,12 12, 11 13, l2

13, 12, 13

» (witte Bristol) — — —

Zout (fijn en grof) 4 4 4 4 4 4

^1901-] 905 1906-1910 ^ ^ 4^. SeTw. | NomS deS articleS-

cents. cents. cents. cents. cents. cents.

II, 9, i5j 14, 12, 11, 14, 11, 13 13, 15 15 15, 16 Haricots (bruns).

15 11 17 13

K 20,' 17, 22, 19, 22+, 17, 18 18 18 — 20 » (blancs lère qualité). 17 19

18, 17,'19, 18, 16, 17, 16, 22, 18 18 20 — 22 Pois (chichés lère qualité).

, 20, 15, 16 ' 1n , , ,. . .

15, ] 2, 15, 14 14, 20 20 — — 18 » (verts ordmaires).

18, 22+, 15, 16 18,17,20,16,25,20 20 20 — 23 » (gris).

14 14 14 14 14 14 Gruau (No. 1).

12 11 11, 13, 11 11 11 11 H » (df sarrasin).

14 14,15,14,15,13 13 13 13 13 » (davome).

50, 45, 52-^, 50 50, 55, 50, 52*, 55 55 55 60, 65 Fromage (gras de Gouda »j) gras2).

45, 52+, 50, 55 . , T , .

L 35 40 40,30,40,37+, 45 45 45 45,47+ 50 >> (au cumm de Leyde).

0, 47+, 50, 47+, 47+, 52*. 50, 57+, 67+, 70 70 72+ 72+, 77+ Cafe ^de Java).

\% 50> 5?i> 40> 52-' 65> 62ï' 05 *7-5, 45, 50, 47+,

50 45 47+

62-1 75, 72+, 57+, 70, 65, 92+, 85 85 85 85 » (de Preanger).

li ?5, 55' 75! 55, " 85 57 -

35, 30, 324,, 40, 35, 50 52*, 57+, 55 55, 52* 55, 57* 60,62* » (de Santos).

271 40

32+ 321, 30, 32+, 32 32 32 32 32 Macaroni.

! 40, 49, 45, 47* 47+, 50 50 50,47* 47* 47+ Margarine.

10 11 • 11 13 12 12 12 12 12 -Farine (de seigle).

9,8,10 10,12,11,13,11 11 11 11 11 » go froment). .

19 11 11 13 11 11 LI 11 11 » (de gruau >)) de sarrasm2).

' 22' 22 22 22 • 22 lliz (de table No. 0).

17 17 17 17 17 17 » (lère qualité).

_ 10 10 10 10 10, 11 » (ordinaire')) bassein2).

3 3 3 3 3 3 Soude2) (anglais <)).

14 14 IQ 16 16 16 16 Amidon (de froment).

15 15 15 15 15 15 Sirop (candi ')) ordinaire2). I 241 22' 24 24, 23, 25, 24, 25 25*, 26 26, 2.8 31, 30 Suere (cassonade No. 1).

23+,' 29+] 24' 26+, 25, 28+, 25

24, 22, 26*, 23*, 22+, 24, 23*, 24 24*, 25 25, 27 30,29 » (cassonade No. 2).

231 " 25+, 24, 251,

22 2i ^ — — » (cassonade No. 3).

*>, 241, 25, 23, 24, 23, 25, 24, 26+, 25 25*, 26 26, 28 31, 30 » (melis moulu).

!i 23+, 29*, 24 25, 28*, 25

25* 24 30+ 26*, 29, 26*, 27 27*, 28 27, 29 32, 31 » (mélis supérieur).

26* " 30, 27

85 85 85 85 85 85 Thé (en pondre).

80, 70 70, 75, 70, 75 75, 80 80 80 80 » (do Java Souchon).

175 175 175 175 175 175 » (Orange pceeo).

— — » (Souchou noir).

15 16 15 15, 20 20 20,22* 22* 22* Vermicello (a gros flls!)).

H, 13,10,11,8 9,10,9,13,10, 12*, 13 13,11* 11*,11 12,11 Savon (tnön).

12*, 12,13,12,12* n. wll ^

24 27+ 27'-, 35 35 35,37* 37* 37* » Bristol (blanc).

4 ' 4 4 4 4 4 Sol (tin ct cn cristaux).

') Arnhem. 2) 's-Gravenhage. s) Te 's-Gravenhage is de eenheid voor alle artikelen '/2 K.G.

Coöperatieve Winkelvereeniging, vroeger van „Eigen Hulp", te 's-QRAVENH AQE.

'•) Verbeterd cijfer.