is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 12, 30-12-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staat II. ')

MAANDEN.

Aanbiedingen Aanvragen Aanvragen Plaatsingen Plaatsingen

van door op 100 van op 100

werknemers werkgevers om aanbiedingen werknemers aanbiedingen

werknemers van -werknemers van werknemers

van 18jaar en ouder.

overige.

van 18 jaar en ouder.

overige.

van 18 jaar en ouder.

overige.

van 18 jaar en ouder.

oveïige.

van 18 jaar en ouder.

overige.

MOIS.

Januari 5 825 1 386 1 530 959 26,27 69,19 1 256 452 I 21,56 32,61 Janvier.

1872 146 1 698 270 90,71 184,93 1 127 63 ' 60,20 43,15

Februari 4 761 1043 1 760 968 36,97 92,81 1 390 415 29,20 39,79 Février.

1 914 126 1 715 269 89,60 213,50 1 196 45 62,49 35,71 Maart 5 058 1 150 2 499 1 311 49,41 114,— 1 804 528 35,67 45,91 Mars.

2 288 94 2 219 319 96,98 339,36 1 509 35 65,95 37,23

April 4 323 1 070 2 057 1 085 47,58 101,40 1 530 502 35,39 46,92 Avril.

1870 74 2193 292 117,27 394,59 1471 32 78,66 43,24

Mei 4 848 875 2 328 1 404 48,02 160,46 1 685 469 34,76 53,60 Mai.

2 286 91 2 826 428 123,62 470,33 1 657 51 72,48 56,04

Juni 4 450 956 1 840 1 122 41,35 117,36 1 386 407 31,15 42,57 Juin.

2163 89 2 002 301 92,56 338,20 1431 31 66,16 34,83

Juli 4 530 1 108 1 880 993 41,50 89,62 1 453 473 32,08 42,69 Juillet.

1876 111 1870 238 99,68 214,41 1 387 39 73,93 35,14

Augustus .... 4810 1 090 1 862 1094 38,71 100,37 1498 477 31,14 43,76 Aoüt.

2 173 101 2 397 313 110,31309,90 1 569 44 72,20 43,56

September .... 5 243 964 2 367 1 155 45,15 119,81 1 738 436 33,15 45,23 Septembre.

2 315 117 2 336 315 100,91269,23 1 662 44 71,79 37,61

Oetober 5 632 960 2 238 1065 39,74110,94 1 744 430 30,97 44,79 Octobre.

2 211 121 1 902 273 86,02 225,62 1 355 53 61,28 43,80

November .... 5 644 975 1 626 911 28,81 93,44 1381 410 24,47 42,05 Novembre.

2 092 132 1 744 219 83,37165,91 1281 44 61,23 33,33

December .... 4 547 889 1 305 698 28,70 78,52 1 074 328 23,62 36,90 Décembre.

1805 95 1 804 182 99,94 191,58 1 300 43 72,02 45,26

Totaal voor het jaar Total pour l'annee

1911: 1911:

mannen . . . 59 671 12 466 23 292 12 765 39,03102,40 17 939 5 327 30,06 42,73 hommes.

vrouwen . . . 24 865 1 297 24 706 3 419 99,36 263,61 16 945 524 68,15 40,40 femmes.

Totaal mannen en Total hommes

vrouwen 1911 . 98 299 64 182 65,29 40 735 41,44 femmes 1911-

I

') De cursief gedrukte cijfers hebben betrekking op vrouwen.

Aanbiedingen Aanvragen Aanvragen Plaatsingen Plaatsingen

van door op 100 van op 100

werknemers werkgevers om aanbiedingen werknemers aanbiedingen

werknemers van werknemers van werknemers

MAANDEN. a ü d a a MOIS.

03 <X) 03 QJ ©

1 53 § <3 Üë §> I & §: «ë §>

■r"srÜ i-1 m 'r\ •'"S'Ö 'l*

QO -3 ® CO 3 O 00 3 <D 00 £ *53 00 3 <J>

1—1 O > rH O > ^ O > ' O >

Ö O G O fl Pfl O ö O

cö c3 <ö oj rt

> > > > >

Januari 5 825 1 386 1 530 959 26,27 69,19 1 256 452 21,56 32,61 Jauvier.

1 872 146 1 698 270 90,71 184,93 1 127 63 ' 60,20 43,15

Februari 4 761 1043 1 760 968 36,97 92,81 1 390 415 29,20 39,79 Février.

1 914 126 1 715 269 89,60 213,50 1 196 45 62,49 35,71 Maart 5 058 1 150 2 499 1 311 49,41 114,— 1 804 528 35,67 45,91 Mars.

2288 94 2 219 319 96,98 339,36 1 509 35 65,95 37,23

April 4 323 1 070 2 057 1 085 47,58 101,40 1 530 502 35,39 46,92 Avril.

1870 74 2193 292 117,27 394,59 1471 32 78,66 43,24

Mei 4 848 875 2 328 1 404 48,02 160,46 1 685 469 34,76 53,60 Mai.

2 286 91 2 826 428 123,62 470,33 1 657 51 72,48 56,04

Juni 4 450 956 1 840 1 122 41,35 117,36 1 386 407 31,15 42,57 Juin.

2163 89 2 002 301 92,56 338,20 1431 31 66,16 34,83

Juli 4 530 1 108 1 880 993 41,50 89,62 1 453 473 32,08 42,69 Juillet.

1 876 111 1870 238 99,68 214,41 1 387 39 73,93 35,14 Augustus .... 4810 1 090 1 862 1094 38,71 100,37 1498 477 31,14 43,76 Aoüt.

2 173 101 2 397 313 110,31 309,90 1 569 44 72,20 43,56 September .... 5 243 964 2 367 1 155 45,15 119,81 1 738 436 33,15 45,23 Septembre.

2 315 117 2 336 315 100,91269,23 1 662 44 71,79 37,61

Oetober 5 632 960 2 238 1065 39,74110,94 1 744 430 30,97 44,79 Octobre.

2 211 121 1 902 273 86,02 225,62 1 355 53 61,28 43,80

November .... 5 644 975 1 626 911 28,81 93,44 1 381 410 24,47 42,05 Novembre.

2 092 132 1 744 219 83,37165,91 1 281 44 61,23 33,33

December .... 4 547 889 1 305 698 28,70 78,52 1 074 328 23,62 36,90 Décembre.

1805 95 1 804 182 99,94 191,58 1 300 43 72,02 45,26

Totaal voor het jaar Total pour l'avüef

1911: 1911:

mannen . . . 59 671 12 466 23 292 12 765 39,03102,40 17 939 5 327 30,06 42,73 hommes.

vrouwen . . . 24 865 1 297 24 706 3 419 99,36 263,61 16 945 524 68,15 40,40 femmes.

Totaal mannen en Total hommes

vrouwen 1911 . 98 299 64 182 65,29 40 735 41,44 femmes 1911-

I