is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 12, 30-12-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In vorenstaande tabel werden niet opgenomen de oudernemingen, waar nocli voor de betaling vaii overwerk, noch voor die van nacht- of Zondagsarbeid een regeling is getroffen. Deze ondernemingen zijn vermeld in het onderstaande staatje.

Kamer van Arbeid Aantal werklieden.

ONDERNEMING.

voor: te; wJssen. Jeugdige. Totaal.

IVa. ')

Bouwwerk (Aannemersbedrijf, 7 ondern.) B -) Hilversum 38 8 46

* ( » , 11 » ) » » (Bussum) . 69 24 93

Loodgietersbedrijf » » 1 i 2

Metselaarsbedrijf » Gouda 3 2 5

Pompmakersbedrijf » Hilversum 6 — 0

Steenhouwersbedrijf » 's-Gravenhage .... 3 — 3

» (2 ondernemingen) . » Hilversum 13 3 16

ïimmerliedenbedrijf » Gouda 2 1 3

Timmerlieden- en metselaarsbedrijf . . » » 16 3 19

IVi.

Behangersbedrijf » Hilversum 1 — 1

Behangers- en stoffeerdersbedrijf ...» » 7 1 8

Behangers-, stoffeerders^ en meubelmakers-

bedrijf (2 ondernemingen) » » 11 4, 15

Behangersbedrijf (4 ondernemingen) . . » » (Bussum) .7 9 16

Schildersbedrijf (3 » ) . . » » 8 2 10

VI a.

Meu-belmakersbedrijf » » 2 1 3

Meubelmakers- en stoffeerdersbedrijf . . » Gouda 7 4 11

Meubelm.-,biljartm.- en stoffeerdersbedrijf » » 11 n

1X4.

Zadel- en koffermakerij » Hilversum 1 3 4

Xl«.

Goudsmederij » Gouda 3 1 4

Xli.

Blikwerkfabriek » » 8 8 16

Smederij (7 ondernemingen) » Hilversum 18 12 30

» (2 » ) » » (Bussum) .2 3 5

XIIc.

ttijwielherstelplaats » » — 3 3

XlIIi.

[lijtuigmakerij » » — 3 3

Wagenmakerij » » 4 3 7

XVIlIc.

Bloembollenkweekerij Bbt Beverwijk 4 1 5

» » » (Heemskerk) .1 — 1

» » » (Limmen) . . 11 — 11

» » » (Uitgeest). . 5 — 5

59 ondernemingen 262 | 100 362

]) Ben lijstje der groepen en ondergroepen van bedrijven is opgenomen op blz. LXVI1. 2) Voor de verklaring dezer verkortingen zij verwezen naar blz. 237.