is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, 01-01-1913 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gezondheidswet. Wetsontwerp tot

wijziging der (—) V, o; X, w.

Graanprijzen (zie Prijsstatistiek).

Havenarbeid. Onderzoek naar de arbeidsverhoudingen in liet havenbedrijf en bij de uitvoering van bag-

gerwerken X, ij (Staatsbegrooting 1914).

(Zie ook Controle Havenarbeid,

Stuwadoorsarbeid, Stuwadoorswet.)

Haventoezicht (zie Controle Havenarbeid).

Hinderwet (zie Bouwvergunningen).

Hoefbeslag (zie Vakonderwijs).

Huishoudscholen (zie Volksvoeding).

Huisindustrie XII, ae (StaatsbegrootiDg 1914).

De (—) in de verschillende bedrijven I, 40.

Huwelijken (zie Bevolking).

Industriescholen voor meisjes . . X, x (Staatsbegrooting 1914).

Inleiding (zie Voorwoord).

hivaliditeits- en ouderdomsverze-

kering. Wetsontwerp op de (—). I, i; II, k; III, 1; IV, 227; VI, p.

(Zie ook Invaliditeitswet, Ouderdomsrente, Ouderdomswet.)

Invaliditeitswet VII, q; VIII, r; IX, t, u; X, w; XI z, aa; (Staatsbegrooting

1914); XII, ae.

(Zie ook Invaliditeits- en ouderdomsverzekering).

Kamers van arbeid I, a; II, k; III, 1; XII ae (Staatsbegrooting 1914).

Secretarissen vau (—) .... X, ij (Staatsbegrooting 1914).

Keuring van levensmiddelen (zie Levensmiddelen).

Kinderbescherming. Union internationale pour la protection de 1'en-

fance du premier age X, x; XII, ad (Staatsbegrooting 1914).

Kleinhandelsprijzen (zie Prijsstatistiek).

Landarbeider. De toestand ten platte-

lande van den (—) X, 683.

Landbouw (zie Arbeidswet, Ongevallenverzekering).

Landbouwonderwijs.

Land- en tuinbouwcursussen en

(—) aan miliciens ^ X, i (Staatsbegrooting 1914).

(—) aan vrouwen en meisjes . . X, x (Staatsbegrooting 1914).

Landbouwongevallen verzekering (zie Ongevallenverzekering).