is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, 01-01-1913 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bemiddeling.

Arbeids(—) (zie aldaar).

Wetsontwerp betreffende de organisatie van den Oppersten Arbeidsraad en de (—) enz. bij arbeidsgeschillen (België) . . V, 318.

De verzoeningsraden in 1912 (België) XII, 826.

(—) bij arbeidsgeschillen gedurende 1912 (Groot-Britannië

en Ierland) V, 323.

Wet op de (—) en arbitrage in de industrie (Nieuw-Zuid-

Wales IV» 254.

Wetsontwerp nopens de (—) en arbitrage bij arbeidsgeschillen (Noorwegen). . . . VII, 4S1.

Besluit nopens de oprichting van bemiddelingsraden (Portugal) IX, 620.

Regeling bij arbeidsgeschillen in de nijverheid (Queens-

land) .IX, 621.

Wetsontwerp tot instelling van een permanent bemiddelingsbureau in het kanton

Zürieh II, 136.

(—) bij arbeidsgeschillen gedurende 1911 (Zweden). . . I, 75. (Zie ook Arbeidsgeschillen.)

Bemiddelingsbureau (zie Bemiddeling).

Bemiddelingsraden (zie Bemiddeling).

Beroepsziekten gedurende 1912

(Groot-Britannië en Ierland) . VI, 398.

Bescherming (zie Arbeidersbeschermiug).

Bestelwagens. Arbeidsvoorwaarden van jongens die op (—) werkzaam zijn (zie Arbeidsvoorwaarden).

Boeten. Wetsontwerp tot verbod van loonaftrek en oplegging van (—) (Groot-Britannië en Ierland) XI, 772.

Bouwvakarbeiders (zie Werkstakingen).

Centrales (zie Vakbeweging).

Collectieve arbeidscontracten (zie Arbeidscontracten).

Conferentie (zie Arbeidersbescherming, Vakbeweging).

Congres (zie Vakbeweging, Werkloosheid, Woningcongres).

Coöperatie.

Coöperatieve vereenigingen

in 1912 (België) . . ... IV, 250.

De coöperatieve vereenigingen in het tijdvak 1903—1910 (Finland) IX, 616.

De coöperatieve vereenigingen op 1 Januari 1912 (Frankrijk) IV, 251.

Coöperatieve landbouwvereenigingen (Groot-Britannië en Ierland) • X, 711.

Coöperatieve credietvereenigingen (Groot-Britannië en Ierland) . X, 712.

De industriëele coöperatieve vereenigingen in het jaar 1912 (Groot-Britannië en Ierland) . XII, 831.

Copartnership (zie Arbeidsaandeelen, Winstdeeling).

Credietvereenigingen (zie Coöperatie.)

Dienstboden (zie Loon, Rechtsverhouding).

Dokwerkers (zie Werkstakingen).

Emigratie (zie Landverhuizing).

Fabrieken.

Wetsontwerp tot wijziging van de wet op de (—) en werkplaatsen (Groot-Britannië

en Ierland) Til, 182; XI,

771*

Fabriekswet (Japan) . . . XI, 776.

(Zie ook Nachtarbeid.)

Geschillen (zie Bemiddeling,

Werkstakingen).

Gewerkschaftskartelle (zie Vakbeweging).

Glasblazerijen (zie Vrouwenarbeid).

Groothandelsprijzen (zie Loon).

Handel. Bureau voor (—) en Arbeid (Luxemburg) .... IX, 619.

(Zie ook Zondagsrust.)

Handelsbedienden (zie Arbeidscontract, Arbeidsduur, Zondagsrust).

Hotels (zie Arbeid).

Huisarbeid. Wetsontwerp op den

(—), (België) IV, 250.

(Zie ook Loon.)

Huishuren, kleinhandelsprijzen en loonen in industriesteden van Groot-Britanliië in 1912 . . X, 709.