is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 2, 28-02-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 2 3 j 4 5 | 6' | 7 8 9' 10 i 11 j 12 | 13 14 15

.

Rotterdam.

Ned. Vereen, van Chr. Kantoor- en

Handelsbedienden (afd. Rotterdam). 119 0,50 0,50 0,50 3,— 3,— 2,75 6,- 6,- 5,5 2,25 4,50 1,375 2,75 Ned. Bond van Loodgieters, enz. (afd.

Rotterdam) 108 2,25 0,75 0,75 13,50 4,50 3,50 6,- 6,- 4,7 2,25 3,— 1,75 2,33

Ned. R..-K. Metaal bewerkersbond (afd.

Rotterdam) 141 0,75 0,50 0,50 3,50 2,— 2,— 4,7 4,- é,- 1,70 3,40 1,— 2,—

Nat. Bond van Handels- en Kantoor-

bed. „Mercurius" (afd. Rotterdam). 550 4,75 4,75 2,50 28,50 26,75 14,25 6,- 5,6 5,7 22,87» 4,82 7,12 s 2,85 Alg. Ned. Bond v. Handels- en Kan-

toorbed. (afd. Rotterdam) .... 56 0,50 0,50 0,25 3,— 3,— 1,50 6,- 6,- 6,- 2,25 4,50 0,75 3,— Ned. R.-K. Timmerliedenbond (afd.

Rotterdam) 54 1,25 1,25 0,50 7,50 6,— 2,— 6,- 4,8 4,- 3,— 2,40 1,— 2,—

Ned. Chr. ■ Bouwarbeidersbond (afd.

Rotterdam). . ._ Ï24 3,25 3,25 2,25 15,75 15,— 8,75 4,8 4,6 .j 3,9 9,625 2,96 4,375 1,94

Chr. Sehildersvereeniging ,.Streven

naar recht" '. . . . 46 2,— 2,— 2,— 10,75 10,75 10,75 5,4 5,4 5,4 5,375 2,69 5,375 2,69

Alg. Ned. Timmerliedenbond (afd.

Rotterdam) 426 18,25 7,50 6,— 98,— 40,— 27,75 5,4 5,3 4,6 30,— 4,— 13,875 2,31

Ned. Sigarenmakers- en Tabakbe-

werkersbond (afd. Rotterdam) . . 208 1,— 0,50 0 6,— 3,— 0 6,- 6,- 0 1,50 3,— 0 0

Ned. Schildersgezellenb.(afd.Rotterd.). 239 27,50 15,50 13,75 149,50 80,75 68,— 5,4 5,2 4,9 40,375 2,605 34,— 2,47 Centr. Bond van Bouwvakarbeiders

(afd. Rotterdam) 65 2,— 0 0 8,— 0 0 4,- 0 0 0 0 0 0

Vereeniging tot verz. bij werkloosheid. 369 6,50 4,25 3,25 37,50 18,25 12,25 5,8 4,3 3,8 9,875 2,32 6,125 1,88

Tilburg.

R.-K. Timmerliedengilde „St. Joseph". 97 2,50 2,50 2,50 10,50 10,50 10,50 4,2 4,2 4,2 8,00° 3,20 4,67 1,87 R.-K. Textielarbeidersvereeniging

„St. Severus" 760 3,25 3,25 3,25 17,50 17,50 17,50; 5,4 j 5,4 5,4 10,05 3,09 7,70 2,37

Ned. R.-K. Kalk- en Steenbewerkers-

bond (afd. Tilburg) . ..... 32 1,— 1,— 1,— 4,75 4,75 4,75j 4,7 j 4,7 4,7 2,61 2,61 1,66 1,66 Utrecht.

Alg. Ned. Timmerliedenbond (afd.

Utrecht) 172 2,50 2,50 2,50 13,50 13,50 13,50 5,4 j 5,4 5,4 6,75 2,70 6,75 2,70

Algem. Ned. Tvpografenbond (afd.

Utrecht) 146 0,25 0,25 0,25 1,50 1,50 1,50 6,- 6,- 6,- J 0,50 2,— 0,50 2,—

Kalk- en Steenbewerkersgilde „De

Heilige vier Gekroonden . ... 106 19,— 18,50 18,50 89,25 86,25 86,25 4,7 4,7 4,7 I 43,12= 2,33 43,125 2,33

Ned. Schildersgezellenbond (afd. |

TU.™.o.W\ . . va-"nI \ft- - a.l&l Vft&.TaV Svl-löl V ï>.S V A 14..Ö6 V 1,41 "JAfifc.'V $,4T

Utrechtsche F rot. Chr. Schildersge- ) ) / I / I / / I I

zellenvereeniging ....... 46 5,— 3,50 3,50 27,50 18,25 16,75 5,5 / 5,2 / 4,8 // 6,08 / 1,74 / 5,58 / 1,59

Centr. Bond van Bouwvakarbeiders I I I

(afd. Utrecht) 80 4,75 4,75 4,75 25,—j' 25,— 25,— 5,3 5,3 5,3 12,50 2,63 12,50 2,63

Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (afd.

Utrecht) 107 1,75 1,75 1,75 9,-- 9,— 9,— 5,1 5,1 5,1 7,49 4,275 4,50 2,57

Ned. Stncadoorsbond (afd. Utrecht) . , 68 2,50 2,50 2,50 9,50 9,50 9,50 3,8 3,8 , 3,8 4,75 1,90 4,75 1,90

Schildersgilde „St. Lucas" . . , . 25 6,75 6,75 6,75 39,25 35,50 35,50 5,8 5,2 5,2 16,75 2,48 16,75 2,48

R.-K. Timmerliedengilde „St. Joseph". 65 2,— 2,— 2,— 8,75 8,75 8,75 4,4 4,4 4,4 4,375 2,19 4,375 2,19 Onafhankelijke Metselaars- en Opper-

liedenvereeniging 10 3,— 3,— 3,— 18,— 18,— 18,— 6,- 6,- 6,- . 9,— 3,— 9,— 3,—

Utrechtsche Yoegersvereeniging . . 42 18,75 18,75 18,75 111,— 111,— 111,— 5,9 5,9 5,9 55,50 2,96 55,50 2,96 R.-K. Tabaksbewerkersgilde „St.

Willebrord" 105 0,25 0,25 0,25 1,50 1,50 1,50 6,- 6,- 6,- : 1,— 4,— 0,75 3,—

Chr. Bond van Sigarenmakers en Tabaksbewerkers in Nederland (afd.

Utrecht) 142 0,25 0,25 0,25 0,75 0,75 0,75 3,- 3,- 3,- j 0,50 2,— 0,375 1,50

Ned. Sigarenmakers- en Tabaksbe-

werkersbond (afd. Utrecht) ... 257 ■ 3,50 3,— 3,— 18,25 15,25 15,25 5,2 5,1 5,1 9,15 3,05 7,625 2,545 Ned. Bond van Geëmpl. in het Logement- en Koffiehuishoudersbedrijf

(afd. Utrecht) 89 2,50 2,50 2,50 17,50 10,25 10,25 7,- 4,1 4,1 5,125 2,05 5,125 2,05

Yaksectie Kalk- en Steenbewerkers van de afd. Utrecht van den Ned.

Chr. Bouwarbeidersbond .... 35 3,— 2,25 2,25 14,75 10,75 10,75 4,9 4,8 4,8 6,69 2,97 5,375 2,39

X X X