is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 2, 28-02-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Broodprijzen. l)

(Prix du pain.)

2e halfjaar 1912.

(2me semestre de 1912.)

PROVINCIE

EN

GEMEENTE. (Province et commune.)

Nummer der onderneming. (Numéro de Ventreprise.)

Prijs van 1 K.G. (Prix d'un K.G. de)

gebuild tarwebrood

(melkbrood).

(pain de froment bluté [pain au laitj.)

gebuild tarwebrood

(waterbrood).

(pain de froment bluté [pain d Veau].)

ongebuild tarwebrood. (pain de froment nonbluté.)

roggebrood.

(pain de seigle.)

in cents, (en cents.)

Opmerkingen betreffende dividend, gratis Paaschbrood, enz.

(Not.es concernant dividendes, pain de Pdques gratuit, etc.)

Noord-Brabant.

Bereen-op-Zoom. .116 | 20 15 13 9,5 Met Nieuwjaar ontvangen de klanten een koek ter

ö 1 waarde van f 0,25—f 2,50.

117 19,76 15 13 10 5—8 pCt. wordt toegekend in brood.

Breda 54 16 12 11 9,5 10 pCt. korting.

55 17 — 14 9 Gratis paaschbrood ter waarde van 60 ets. Boven¬

dien 1 pCt. aan de dienstboden.

56 19 15 *) 14 9 Gratis paaschbrood ter waarde van 50 ets. Boven¬

dien 1 pCt. aan de dienstboden. 15 pCt. van het verbruik van ongebuild tarwebrood wordt terugbetaald.

Helmond .... 132 25 19 14 9 J 5 pCt. korting.

133 20 1 18 13 9,5 5 pCt. korting bij contante betaling.

's-Hertogenbosch 81 23 i — 20 15 ±2 pCt. van het verbruik wordt terugbetaald.

82 18 15 13 10 10 pCt. dividend.

83 20 ! — 14,6 12,67 10 pCt. korting.

Oosterhout . . . 162 17 i 15 14 9 Met St. Nicolaas, Paschen en Kerstmis gratis speculaas en koek ter waarde van 8 & 10 pCt.

163 20 I 16 16 10 [ 10 pCt. van het verbruik wordt terugbetaald.

Princenhage . . . 168 16 15 15 8,5 j Gratis paasch- en kerstbrood, waarde 25 ets.

169 20 — 15 9 Gratis paaschbrood, waarde 30 ets.

Roosendaal enNispen 174 19 14 12 10

175 16 14 14 10

Tilburg .... 41 20 j 16 | 8,67 j Rabatzegels worden toegekend; waarde 4 pCt.

\ 42 19 I 15 13 8,67 j Bons worden afgegeven; waarde ± 3 pCt.

49 22 j 18 16 10,5 Gratis kermis- en paaschbrood ter waarde van 30 a

40 ets.

44 go 15 9 1 pCt. als Nieuwjaarsfooi.

Gelderland.

Apeldoorn. ... 51 20 — 18 9 Toegift, waarde 5 pCt.

52 20 16 15 9

53 21,66 18,11 18,52 8,79 5 pCt. dividend.

Arnhem . ... 21 — 20 20 9

22 22,2 16,6 13,3 9,6 Gratis paaschbrood, ter waarde van 60 ets. en 16 pCt.

« dividend.

23 22 17 15 9,6 Vorig boekjaar gratis paasch- en kerstbrood en 7 pCt.

dividend.

24 20 18 16 10 15 pCt. korting; bovendien gratis paaschbrood.

flde 122 16 13 13 9 Gratis paaschbrood, ter waarde van ± 35 ets.

123 22 15 15 9,5

Nijmegen . ... 37 18 [ 13 — 8,8 Bij contante betaling in den winkel 2 pCt. korting.

38 18 14 14 9,2 8 pCt. dividend.

3g 18 14 15 8,57 Gratis paaschbrood en 13'/a pCt. dividend.

40 18 14 14 11 71/2 pCt. dividend.

') Zie bladz, 91. s) Half melkbrood.