is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 2, 28-02-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEZOLDIGING.

Betrekking. Standplaats. BEVORDERING. OPMERKINGEN.

Minimum. Maximum.

Magazijnknecht . Amsterdam, Rotterdam Daggeld in Gld.

(inclusief Fijenoord) . 1,70 1,60 *2,10 2,— Telkens f 0,10 p. dag.

idem. Emmerik !Mk. 2,75 2,55 Mk. 3,70 3,30 » Mk. 0,20 » »

• , Voorts naar gelang der \}'?[! T'ij''1®

ldem" standplaatsen l'50 1)40 1'90 1'80

standplaatsen . . |14() j 30 180 lj70

Lampenist d) . .[Amsterdam, Rotterdamj -■-■}■ a.) Lampenisten word®"

(inclusief Fijenoord) .1,70 1,60 (1,50)2,10 2,— (1,90) niet meer aangesteld.

Voorts naar gelang der L1'^ 1'Ü2 1'™ * f°'10 * *

idem. «) stanHnlantwi 140 1,80 1,70

standplaatsen . . . ji g() 120 lg(J 1]70

Voorman-poetser. Amsterdam, Rotterdam

1 (inclusief Fijenoord) . 1,70 2,10

idem. Emmerik Mk. 2,90 2,70 Mk. 8,75 3,30 » Mk. 0,20 » »

idem. Voorts naar gelang der j J'jJj

standplaatsen ...

o. , , , i [ In minimo en in maximo f 0,20

idem standplaatsen op Neder- boven het daggeld, fmo »

landseh grondgebied, vastgesteld voor de poetsers van >

Poetser . . ■> 0,8 '3etrokken standplaats.

Sjouwer. I Amsterdam, Rotterdam

°fl907\agel i (incIusief fijenoord) .1,60 1,50 4) 2,— ],90 | b) indien en zoolang

a V mA \ leeftijd van 23 jaren n°j

Arbeider niet is vervuld, bedraagt be

Poetser. . . .Emmerik, Gronau. . . Mk. 2,50 2,30 Mk. 3,40 3,— I ,ri nnA minimum 1,50 f 1,40 p.d^'

Arbeider . . . Aken » 2,30 » 3, - | »" ML °'20 " ;>

Poetser . . . \ 1,45 1,85

Sjouwer. . . y . , , i1^0 1,30 1,80 1,70

Kolendrager standplaatsen ''30 X'20 V0 1,60

(1907) . . standplaatsen . . . ) 125 } 1Q 1(i5 1)50

Arbeider . . i 1,20 1,60

Nachtwaker f'0,20 boven het daggeld,

vastgesteld voor de arbeiders van de betrokken standplaats.

Kantoorlooper .Amsterdam, Rotterdam

(inclusief Fijenoord) . 1,80 1,70 2,20 .2,10

., Voorts naar gelang der )?"'?!! ,'7.. :}'„!?

ldcm' standplaatsen 1)50 ^ 190 i'80

standplaatsen. . -j140])30 1,80 1,70

ïreinsmidf) . . Amsterdam, Baarle-Nas-j c) Bevordering tot wageij

sau (grens), Budel, ; jmeester geschiedt uiterM

i? «i A„r> pli 2 jaren na het bereiken va»

Kerkrade-Kolduc, Rot- maxinmm-bezoldiging &

terdam (ïnclus. ïijtjii- treinsmid.

oord), Vlodrop . . (1,70) (2,10) , f0,j0 , »

idem. c) Arnhem, Orronmgen, Den Haag, Leeuwarden,

Maarn, Maastricht,

Nieuwe Schans,

Utrecht, Venlo, Vlissingen, Zevenaar,

Zwolle (1,60) (2,—)

idem. c) Boxtel, Breda, Eindhoven, Bist, Enschede,

Geldermalsen, Gouda,

Harlingen, Hengelo,

's-Hertogenbosch,

Lage-Zwaluwe, Leiden, Meppel, Nijmegen, Roermond, Rosendaal, Tilburg,

Zutphen (1,50) (1,90)

idem.c) Aken, Emmerik . . . Mk. 2,90 Mk. 3,60 ) ,r, „

idem. c) Gronau » 2,55 » 3,25 \ » Mk' °'20 s *

idem.c) Achel, Esschen, Visé . Frs. 3,60 Frs. 4,45 ». Frs. 0,20 » »

Nachtstoker . . Amsterdam, Rotterdam

(inclusief Fijenoord) .1,85 1,75 2,35 2,25 j » f0,10 » » :