is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 3, 28-03-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zuivelbereiding 150 389V2 dagen, knoop-, haak-, brei- en pluiswerk (ook tricotage) 113 849 dagen, confectionneeren en herstellen van kleeding- en liggingsstukken 108 42172 dagen, timmerwerk, meubelmaken, houtsnijden en draaiwerk 44 254'/2 dagen, koper- en blikslagerswerk 34 277 dagen, maken van nieuwe en onderhouden van bestaande gebouwen 33 236 dagen, weefwerk 30 974 dagen, sjouwerswerk 29 734'/2 dagen, druk- en bindwerk 28 087 dagen, mattenmakerswerk 27 774'/2 dagen, borstelmakerswerk 17 462 dagen, maken van enveloppen 17 113 dagen, schoenmakerswerk 13 795'/2 dagen en spinnen, spoelen, bobijnen enz. van garen 10 228 dagen. De overige dagen (voor elke soort van arbeid minder dan 10 000 dagen) werden besteed voor: klompenmaken, zadelmakerswerk, zeilmakerswerk, touwslagerswerk, kuipwerk, bezembinderswerk, mandenmakerswerk, maken van waarmerkartikelen (douane-loodjes, riempjes enz.), plak- en vouwwerk (papieren, zakken enz.), behangers- en stoffeerderswerk, kartonwerk^ hulp en opzicht bij de verschillende takken van arbeid, erwten en boonen verlezen, verfwerk, spartvlechten en snoeien, scheepmakerswerk, plukken van heide, bereiden van mest, vlechtwerk, maken van adresstrooken, maken van houten pillendoosjes en verschillenden arbeid.

Aan arbeid, door gevangenen en verpleegden verricht voor particulieren, gesplitst naar den aard van het werk, werden van de 349 654'/2 werkdagen besteed: aan mattenmakerswerk 79 798'/2 dagen, het maken van vuurmakers 58 243 dagen, verlezen van erwten, boonen, koffie, enz. 53 419 dagen, plakken, vouwen en snijden van papier (zakken enz.) 49 530 dagen, maken van rozenkransen 19164 dagen, passementwerk 18 836'/a dagen, knoop-, haak-, brei-, weef- en pluiswerk, winden van garen, tricotage 16 807 dagen en timmerwerk, meubelmaken, houtsnijden en draaien 10 016 dagen. De overige werkdagen werden benut voor: borstelmakerswerk, maken en herstellen van kleeding- en liggingsstukken en ander naaiwerk, maken en herstellen van schoenwerk, smidswerk, koper- en blikslagerswerk, klompenmaken, stoelenmatterswerk, mandenmakerswerk, kuipwerk, zadelmakerswerk, verfwerk, behangers- en stoffeerderswerk, druk- en bindwerk, maken en herstellen van speelgoed, schrijf- en linieerwerk, kartonwerk, tuinarbeid, witten en stukadooren van muren en plafonds, nettenbreien, aardappelschillen, stempelen boekjes boter-contröle, vlechtwerk, inpakken van diverse artikelen, haarspelden en spijkers maken, filters maken en anderen arbeid. De arbeid, uitsluitend voor wederverkoopers, betrof het maken van rozenkransen (19 164 dagen), passementwerk (18 836'/2 dagen), stempelen boekjes boter-contróle (2 829 dagen) en haarspelden en spijkers maken (848 dagen).

Arbeidsloonen en economische toestand der ontslagenen. Het totale loon voor verrichten arbeid in 1911 aan gevangenen en verpleegden uitgekeerd en het gemiddelde loon in de jaren 1902 t/m. 1911 blijken uit het volgende staatje.

. . ., Gemiddeld loon per arbeidsdag in:

Arbeids- Verdiend loon

GESTICHTEN. dagen ïm !:<i, 1 j 7

in 191L i ' 1902 1903 | 1904 1905 j 1906 1907 1908 . 1909 1910 i 1911 . " " | "

Bijzondere Strafge- 1 ,

vangenissen. . . 56 878 f 8 430,79 6 f 0,15 5 f 0,165 f 0,17 f 0,15 5.f 0,16 f 0,16 f 0,16 f 0,16 f 0,16= f0,13 Gewone Strafgevan- |

genissen . . . . 563 373 » 60 512,41 5 » 0,106 » 0,11 » 0,11 » 0,115 » 0,11 » 0,12 » 0,12 » 0,12 » 0,116 » 0,1*

Huizen van Bewaring 220 331 '/2 » 16 411,34 » 0,09 » 0,08 » 0,08 » 0,07 5■» 0,08 » 0,08 » 0,08 » 0,08 » 0,075 » 0,0?

Kleine Huizen van | .

Bewaring. ... 98 1,20 » 0,11 » 0,13 » 0,10 » 0,09 » 0,05 » 0,06 » 0,05 » 0,04 » 0,01 ')» 0,0*

Kijkswevkinrichtin- • ] ,

gen 479 326 I» 71 262,685 » 0,13 I» 0,135 » 0,13 » 0,13s » 0,13 » 0,13 » 0,13 » 0,14 » 0,15 j» 0,1»

i I I I I I I J

Gezamenlijke l0l

gestichten . . 1 320 006'/2 f 156 618,435 f 0,12 f 0,12 f 0,12 f 0,12 5}f 0,12 f 0,12-f 0,12 f 0,13 f 0,126 f 0,1»

I

') In afl. 1, 1912, blz. 63 is abusievelijk vermeld f 0,09.

Van het in 1911 verdiende loon werd als uitgaanskas afgezonderd een bedrag van f 58 134,045, terwijl f 98 484,39 voor zakgeld werd bestemd. Met de bedragen bij het begin des jaars aanwezig en hetgeen uit anderen hoofde tegoed of overgeschreven was, maakt dit een totaal bedrag uit van f 163 854,07 aan uitgaans-