is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 4, 30-04-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er was gebrek aan werkkrachten, doordat in andere bedrijven een even hoog loon verdiend kan worden met vooruitzicht op werk gedurende hetgeheele jaar, terwijl de zegenvisscher als gevolg van het Zalmtractaat met Duitschland half Augustus wordt ontslagen.

Ammerstol en Tienlioven (1 K.).

Arbeidsbeurzen.

(Offices de placement.)

Maart (mars) 1913.

ii Euen ove^z'cht van het aantal aanbiedingen, aanvragen en plaatsingen voor elke beurs afzonder ijk, zoomede een overzicht van de aanbiedingen, aanvragen en plaatsingen bij alle beurzen te zamen, gesplitst naar de voornaamste beroepsgroepen, wordt aangetroffen in de staten 1 en II, voorkomende op bladz. 215 en 216. m ilnfo 1' yeIke een beknopte samenvatting en vergelijking geeft van Maart 1913 met de maanden Februari 1913 en Maart 1912 zijn de volgende cijfers ontleend, welke betrekking hebben op de werkzaamheid van alle arbeidsbeurzen te zamen.

Aanbiedingen Aanvragen . .

van werkzoekenden, door werkgevers. rlaatsingen.

In Maart 1913 meer (-[-) of minder (—)

dan in Febr. 1913 _l 140 1 1 sqq , QRA

In Maart 1913 meer (+) of minder(-) + + 864

dan in Maart 1912 + I 844 + 3 102 + 1 741

De verhouding tusschen aanbiedingen en aanvragen en tusschen aanbiedingen en plaatsingen, voor alle beurzen te zamen, is als volgt:

MA » W n» xr Aanvragen op Plaatsingen op

edlngen' 100 aanbiedingen.

(Offres sur 100 (Places sur 100

demandes.) demandes.)

Maart 1913 .... 95,36 5640 '

Februari 1913. . . . 82,11 49'_

Maart 1912 .... 80,19 4848

Uit staat II blijkt, bij vergelijking van de verhoudingscijfers van vraag en aanbod in de maanden Maart en Februari 1913, dat de arbeidsgelegenheid in eerstgenoemde maand in de groepen 6, 11—13 en 24 ongunstiger was.

a ii ,^aa/J 191^ was aan^a^ plaatsingen op 100 aanbiedingen in de groepen o, 11—13, 15 en 24 ongunstiger dan in de vorige maand.

Vergeleken met dezelfde maand van het vorige jaar, was de verhouding

tusschen vraag en aanbod in Maart 1913 alleen in de groepen 6 en 11 13

ongunstiger. '

Op 100 aanbiedingen kwamen in Maart 1913 in de groepen 3, 6 en 15 minder plaatsingen tot stand dan in dezelfde maand van het vorige jaar.

Door de Nederlandsche Arbeidsbeurs te Oberhausen werden in Maart i 1 de volgende nieuwe aanvragen aan de Vereeniging van Nederlandsche Arbeidsbeurzen toegezonden:

, , . !e irintrop een aantal metselaars, te Diisseldorf 2 locomobielmonteurs op een maehinete Llnsch„e^ arbeiders op ijzergieterijen, te Kuhrort 10 arbeiders op ohefabriek en te Carnap een 30-tal arbeiders voor bovengrondseh mijnwerk.

Bovendien waren verschillende vroegere aanvragen nog onafgedaan.