is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 5, 30-05-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontvangsten in guldens. (Recettes.)

Ontvangst Ontvangst

per per

SPOORWEGEN. Maand. Goederen, Tota^ta dezelfde dag^f™teter dag^d°e?teter

t> levende dieren, , maand van . Tanimri i Tonnnri

(Chemms de fer.) (Mois.) Reizigers. Bagage, enz. rijtuigen, enz. Diversen. Totaal. het vorige jaar. (19137) (1912.) '

(Voyageurs.) (Effets de fMarchatidises. (Diverses.) (Total.) (Total des recettes (Recettes par (Recettes par

voyageurs, etc.) hétail} dans le meme küomètre et kilomètre et

voitures, etc.) mois de l'année par jour par jour

precédente.) depuis le depuis le

Ier janvier.) Ier janvier.)

(1913.) (1912.)

1913

Maatschappij tot Exploitatie van

Staatsspoorwegen*) .... April — — — _ _ J) 3 103 132,378 — 53,85

(Societepour l'exploitation des chemins (avril)

de fer de l'état.)

Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij » 1 175 756,— 33 578,— 964 415,— 93 215,— i) 2 266 964,— '-) 2 357 897,35 49,33 49,69

(Chemin de fer hollandais.)

Nederl. Centraal Spoorweg-Maatschappij ........ » 106787,12 3 188,88 114046,68 796,70 i) 224819,38 223068,365 49)04 47,53

(Chemin de fer central néerlandais.)

Noord-JBrabantsck-Duitsche-Spoor-

weg-Maatschappij » 44 165,97 4 858,26 46 863,90 4 707,34» ') 100 595,475 ') 92 008,14 36,055 29,415

(Chemin de fer Brabant sept.- ,

Allemagne.)

*) Bij het afdrukken waren nog geen opgaven ontvangen. ') Voorloopige opgave der ontvangsten. s) Definitieve » » »