is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 5, 30-05-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht der door de gemeentebesturen ingevolge de Hinderwet verleende vergunningen tot oprichting of uitbreiding van fabrieken en werkplaatsen, waarop tevens de bepalingen der Veiligheidswet van toepassing zijn.

(Apergu des permis donnés par les municipalités pour la fondation ou l'agrandissement des fcibriques, soumises a la loi

sur la sécurité des ouvriers.)

April (iavril) 1913.

Opgaven vau den Directeur-Generaal van den Arbeid. Renseignements du Directeur-Général du Travail.

Nummer der beroepsgroep. (Num.du groupe professionnel.)

1 *> I 11 I M I JV I V I VI I VII I VIIJ I IX I Totaal.

I oprichting. (fondation.)

uitbreiding. (agrandisse■ ment.)

oprichting.

uitbreiding.

oprichting.

uitbreiding.

oprichting, i

uitbreiding.

oprichting. j

uitbreiding. I

oprichting.

uitbreiding.

oprichting.

uitbreiding.

oprichting, j

uitbreiding.

oprichting.

uitbreiding.

oprichting. I

uitbreiding.

1 5 2 1 — lil 1.1 1 — — — 8 3 — 1 — 111 9

2

3 - — — — - 3 — 2 1 — 2 — — 1 — — — ~2 ~3 ~8

4 3 1 1 _ _ _ _ i _ i 3 ( 4 1— 14 — — 9 11

5 — 1 1— 1 1— 1— 1 — | — — ,1 — — — — 2 5

6 13 1— 1—3-3 1— 2 4 11— —1111 12

7 1— 1 1— 2 — — 2 — — 3—2—1 1— 5 9

jj J- 3- — - -- - - 1 Z 1 _ _ 1 Z ~2 ~Q

11 — 1 24221 22 — 11 1313 1 3 11 19

12 ——212-11— 11__ 12311 9 8

13 — — — 1413 — — — 2 1— 11111 11 6

14 ______ __ 2 — 1 1-2 — — — — 3 3

15 — 2 — 2 — 111 — _ _ ___ 23 - 1 3 10

16 1 — _ i___ 1 ________ __ i j 3

17«.J) 10 5 8 1 2 2 J 8212—4221 8 5 39 25

| o. ll_ 1 _ l____ i 1 12 1— 2 1 6 7

I c. 1— 1 1 1_ 2 — — 1 — _ 3 — — — 1 4 9 .6

I '• 1 [ — — 1 1 — 2 1 ______ i i _ 6 i ii 4

fotaal 25 | 20 | IS | 17 | 15 | 14 | 15 23 | *11 | 5 | 15 | 16 j 13 | 21 | 11 | 19 j 23 22 j 146 157

hi i'l Pe, ^°meiDSche cijfers wijzen bet district aan. I. de provincie Limburg en liet gedeelte der provincie Noord-Brabant dat behoort tot het rechtsgebied van de kantongerechten Oss, Veghel, Boxmeer, Eindhoven, Oirschot, Weert en Helmond; II. het gedoelte Oer provincie Noord-Brabant, dat niet behoort tot het 1ste district, benevens do provincie Zeeland; III. het gedeelte der provincie Zuid-Holland dat gelegen is bezuiden den rechteroever van de Lek, de Nieuwe Maas, het Scheur en den Nieuwen Waterweg — met mtzondenng van het rechtsgebied der kantongerechten Vianen en Gorinchem voor zoover dit laatste zich binnen de provincie Zuid-Holland uitstrekt — voorts het gedeelte dier provincie dat behoort tot hot rechtsgebied van het kantongerecht Schiedam, alsmede de gemeenten Rotterdam, Bergschenhoek, Capelle aan den LTssel, Hillegersberq, Schiebroek, Delft, Hof van Delft, De Lier, Monster Naaldwijk, Schipluiden, Vrijenban en Wateringen; IV. het gedeelte der provincie Zuid-Holland dat niet behoort tot het 3de district, benevens de provincie Utrecht; V. het gedeelte der provincie Noord-Holland dat behoort tot het rechtsgebied van het kantongerecht Amsterdam, benevens het met tot eenige provincie behoorende watergebied des Rijks; VI. hot gedeelte der provincie Noord-Holland Friesland enüe district; VII. de provincie Gelderland; VIII. de provincie Overijssel; IX. de provinciën Groningen,

, Zie voor de beroepsgroepenbladz. XCII. 17a. = bakkerijen; 176. = graan malerijen en meelfabrieken; 17c. = zuivelfabrie¬

ken; \td. = tabaks- en sigarenfabrieken; 17e. = overige.