is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 10, 30-10-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdam (K). Juli. Tamelijk werk (aanbouw van groote gebouwen en woningen). Vraag en aanbod van werkkrachten vrijwel gelijk. G. w. („beroepswerkloozen" buiten beschouwing gelaten).

Augustus. Mede als gevolg van de staking der betonwerkers is het minder druk geworden (ontslag). Toestand ongeveer dezelfde als in 1912. Meer aanbod van werkkrachten dan vraag. Eenige (toenemende) werkloosheid.

Apeldoorn (W). In Juli drukte (veel nieuw werk) en in Augustus minder druk, doch nog geregeld werk. In deze maanden was er weinig verschil met 1912. Meer aanbod van werkkrachten dan vraag. G. w.

Arnhem (K). Geregeld werk in Juli en September en het grootste deel van Augustus (tegen het eind van die maand ontslag door het afloopen der werkzaamheden in de scholen). Toestand dezelfde als in 1912. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk, behalve in het laatst van Augustus, toen het aanbod grooter was en geringe werkloosheid voorkwam.

Breda c.a. (K). Slapte, zoowel in Juli (vrijwel evenwicht tusschen vraag en aanbod) als in Augustus en September (meer aanbod van werkkrachten dan vraag). Toestand verleden jaar beter. Geen werkloozen, doordat velen naar elders vertrokken.

Bussum (K). Stukadoors hadden geregeld werk in Juli (geen verschil met 1912) en Augustus (toestand minder gunstig dan verleden jaar). In September trad drukte in en was de toestand gunstiger dan in 1912. Vraag en aanbod van werkkrachten in alle drie de maanden gelijk; in September door aanbod van elders. G. w.

Coevorden (KF). Juli. Geregeld werk, evenals in 1912. Vraag ert aanbod van werkkrachten gelijk. G. w.

Delft (K). Juli. Geregeld werk. Toestand beter dan verleden jaar. Vraag noch aanbod van werkkrachten. G. w.

Augustus. Alleen voor de witters ontstond eenige drukte. Geen verschil met 1912. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk. G. w.

September. Geleidelijke vermindering, vooral voor de witters. Ontslag van enkele werklieden van elders. Toestand ongunstiger dan verleden jaar. Meer aanbod van werkkrachten dan vraag, doch geen werkloosheid. Geen aanbod van witters; daar deze arbeiders weten dat er geen witwerk is, zoeken zij in de oliemolens of elders werk.

Dordrecht (K). Drukte voor stukadoors in Juli en Augustus (nieuwbouw). Daarna afneming der werkzaamheden, zoodat er eind September niet meer dan geregeld werk was. Witters hadden het in Juli nog druk (schoonmaak van schoollokalen); ook in de eerste helft van Augustus was er nog voldoende werk, doch daarna viel er weinig voor hen te doen. Toestand in Juli en Augustus dezelfde als in 1912, in September voor de stukadoors gunstiger dan verleden jaar (toen stagnatie door het ongunstige weder). Vraag noch aanbod van werkkrachten. G. w.

Enschede (K). Drukte, zoowel in Juli (meer personeel, tijdelijke loonsverhooging) als in Augustus. Toestand gunstiger dan in 1912. Meer aanbod van werkkrachten dan vraag (in Juli veel aanbod van elders). G. w.

In September afneming der drukte, zoodat op het eind der maand slapte heerschte (ontslag). Toestand ongunstiger dan in 1912. Het aanbod van werkkrachten was in het begin der maand kleiner, doch op het einde grooter dan de vraag. G. w. ....

Gouda (K). Stukadoors. Groote drukte (nieuw werk), zoowel in Juli als in Augustus en September (meer personeel). Toestand gunstiger dan in 1912. Meer vraag naar werkkrachten dan aanbod. G. w.

Witters. Geregeld werk in Juli, slapte in Augustus (in geringe mate) en September. Toestand gunstiger dan in 1912. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk. G. w.

's-Gravenhage (K). Augustus. Slapte en veel aanbod van werkkrachten.

Groningen (K). Stukadoors. Druk in Juli (meer personeel) en Augustus, vermindering der bedrijvigheid in September, zoodat er op het eind van die maand niet meer dan vrij geregeld werk was. Toestand gunstiger dan in 1912. In Juli meer vraag naar werkkrachten dan aanbod, in Augustus en September vraag en aanbod gelijk. G. w.

Witters. In het begin van Juli slap (eenige werkloosheid), daarna druk (schoonmaken der scholen, meer vraag naar werkkrachten dan aanbod) en in de tweede helft van Augustus en in September weer slap (eind Augustus eenige