is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 10, 30-10-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkloosheid en in September voor slechts enkelen werk, zoodat naar andere bezigheid — los werk — moest worden omgezien, waarbij de meesten slaagden). Toestand dezelfde als in 1912.

Haarlem (K). Stukadoors hadden in Juli geregeld werk, evenals in 1912, doch ondervonden slapte in Augustus en in September (ontslag, korter werktijd). Toestand in laatstgenoemde beide maanden ongunstiger dan verleden jaar. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk. G. w. doordat de gezellen elders (vooral te Amsterdam) werk vonden.

's-Hertogenbosch c.a. (K). Geregeld werk, zoowel in Juli als in Augustus en September. Toestand ongeveer dezelfde als in 1912. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk voor zoover zij voorkwamen. G. w.

Hilversum (K). Geregeld werk, zoowel in Juli als in Augustus (witters volop werk aan scholen tijdens de vacantie). Daarna afneming der werkzaamheden, zoodat eind September slapte heerschte. Toestand minder gunstig dan verleden jaar. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk. G. w.

Leeuwarden (K). In Juli geregeld werk. In Augustus voor stukadoors eveneens geregeld werk, doch voor witters — althans in de tweede helft der maand — slapte, zoodat geen personeel speciaal voor witwerk meer in dienst was. In September eenige slapte. Toestand vrijwel dezelfde als in 1912. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk. G. w.

Leiden (K). Juli. Drukte, vooral in de laatste helft (witten van openbare gebouwen). Toestand beter dan in 1912. Meer vraag naar werkkrachten dan aanbod. G. w. Integendeel toeloop van elders.

Augustus. Nog een weinig drukte, evenals verleden jaar. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk. G. w.

September. Door geleidelijken achteruitgang slapte aan het einde der maand, gepaard gaande met eenige werkloosheid (meer aanbod dan vraag). Toestand verleden jaar beter.

Maastricht (P en W). In Juli (alleen opgaven van W.) geregeld werk. In Augustus en September volgens W. eveneens geregeld werk, doch volgens P. druk, evenals in 1912. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk (in Augustus volgens P. geen aanbod). G. w.

Nijmegen (K). Door toeneming van werkzaamheden drukte aan het einde van Juli; meer personeel (eer meer vraag dan aanbod) en toestand beter dan verleden jaar. G. w.

In Augustus niet meer dan geregeld werk (witters meer werk door schoonmaak van schoollokalen). Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk. G. w.

In de 2e helft van September onstond eenige slapte (korter arbeidsduur, eenig ontslag). Er was toen meer aanbod \ran werkkrachten dan vraag en er onstond eenige werkloosheid.

In de laatstgenoemde beide maanden weinig verschil met verleden jaar.

Rotterdam (K). Slapte (seizoen, weinig aanbouw), zoowel in Juli als in Augustus (ontslag) en September. In Juli en Augustus wel, in September niet ongunstiger dan verleden jaar. Meer aanbod van werkkrachten dan vraag, vooral van witters, die echter veelal werk vinden in andere bedrijven. Werkloosheid (in Juli van weinig beteekenis; omvang in Augustus en September niet te schatten).

Schiedam (K). Slapte, zoowel in Juli als in Augustus en September. Toestand in Augustus iets ongunstiger dan verleden jaar, in Juli en September geen verschil met 1912. Meer aanbod van werkkrachten dan vraag. G. w.

Tilburg (K). Juli. Matig werk. Toestand in 1912 beter. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk. G. w.

Utrecht (W). Slapte, zoowel in Juli (ontslag) als in Augustus (voor stukadoors eenige verbetering en daardoor aan het eind weder geregeld werk) en September. Toestand in Juli en September ongunstiger dan in 1912; meer aanbod van werkkrachten dan vraag en werkloosheid. In Augustus geen verschil met verleden jaar; vraag en aanbod gelijk en geen werkloozen.

Vlissingen (K). In Juli slechts matig werk; vraag noch aanbod van werkkrachten. In Augustus en September slapte; meer aanbod dan vraag. Toestand in alle drie de maanden ongunstiger dan in 1912. G. w., daar de arbeiders elders werk vonden.

Schilders.

Alfen c.a. (K). Geregeld werk, zoowel in Juli (toestand verleden jaar beter) als in Augustus en September (geen verschil met 1912). Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk. G. w.