is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 11, 30-11-1913 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEMEENTE. (Commune.)

Aantal werklieden. (Nombre d'ouvriers.)

Mannen. (Hommes.)

Onderneming. (Etablissement.)

21 jaar en ouder. (21 ans et au-dessus.)

beneden 21 jaar. (au-dessous de 21 ans.)

21 jaar en

ouder. (21 ans et au-dessus.)

beneden 21 jaar. (au-dessous de 21 ans.)

Trouwen. (Femmes.)

Arbeidsduur op (Durée du travail du)

Dinsdag

t/m. Vrijdag. (mardi— vendredi.)

Maandag. (luvidi.)

Zaterdag. (samedi.)

Amsterdam ...1 — — — 1 4 4 4

2 15 — — — 10* 10* 10*

3 en 4 10 — — — 11 ]1 11

Waalwijk c.a. .. 5 en 6 lé 3 1 — 9* 9* 9*

7 — — 1 — 9* 94 8±

8 26 — 6 , — 9i 9 8 9 en 10 7 2 — — 10 10 10

„ I 10 4 — — 10 10 10

j — — 1 1 9* 9£ 9£

-,„18 11 — — 10 10 84

I — — 3 4 9i 9* 8

13 6 — — — 10* 101 10*

14 3 — — — 10* 9* 9*

15 \ 1^ 1 10* 10 j — 2 3 2 10 10 8

lfi 3 1 — — 10* 10 10

10 j - — 1 — 9* 9 9

17 l 25 5 — — 10* lOf 6* u | — 3 2 5 10 10 5f

18 1 — — — 11 11 10

19 4 — — — 11 . 10 10

20 1 — — — 11 10* 10*

,, l 7 3 — — 11 10 10

z± } — — 1 1 9* 9 9

jj 13 4 - — 11* 11* 10*

p j j — — 1 3 10 10 8

Eene andere ge- ^ lg _ _ n u g

meente ) . . . 23 J _ 5 4 g5 1Q 1Q g

Totaal ... 23 217 62 24 52

') Zie noot 2 op blz. 1*.

Terwijl in het tijdvak van onderzoek aan den eenen kant sommige werklieden door toevallige omstandigheden (b.v. ziekte) niet geregeld de volle arbeidsdagen of het volle aantal arbeidsdagen gemaakt hebben, is aan den anderen kant door verschillende arbeiders buiten den vastgestelden arbeidsduur gewerkt. Van het aantal in de beide weken te zamen gemaakte overuren geeft het volgende staatje een beeld. Daarin konden niet worden opgenomen een 10-tal werklieden (onder wie 2 jeugdige), van wie wel bekend is, dat zij hebben overgewerkt, doch niet hoeveel het aantal extra-arbeidsuren beliep.

GE.MEENTE. BEROEP.

(Commune.) (Pro fession.)

J = jeugdige werk], j

(jeunes gens.) V = volw. werkL (adultes.) i . i

Aantal overuren in 2 weken. (Nombre des heures de travail extraordinaire pendant 2 semaines.)

Vlinder S 12 8 c§ 8 & dan I I I I I I

5 10 S | S a S3 . 3

Aantal werklieden.

(Nombre d'ouvriers)

Totaal aantal werkl. (Total des ouvriers.)

1 2 3 i | 5 6 | 7 1 8 | 9 10 11

Waalwijk c.a Overleer- of zoolleer- (J — 1 — — —: — — 1

snijder ( V 1 3 — — —- — — 4

Personeel bij de afwerking jy g 7 ~ 9

m., |J 1 2 — — — — — 3

Totaal ...jy 3 13