is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 18, 1937, no 1, 1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ingevolge de Woningwet zijn ten behoeve van den arbeiderswoningbouw de volgende voorschotten en bijdragen verleend

Datum en nummer van de ministerieele beschikking, Afd. Volkshuisvesting, Sociale Zaken Gemeente Vereeniging of Stichting Toegekend(e) voorschot (ten) Rentevoet Aflossingstermijn Annuïteit Maximum jaarlijksche bijdrage Bestemming van het voorschot of de bijdrage 6 October 1936, No. 8071 M. Vlagtwedde f 1800.— „ 9600.- 4 pet. 4 „ 75 jaar 50 „ 4.223 pet. 4,656 „ ,f 84.50 Het verkrijgen van bouwterrein. De bouw van 6 woningen. 13 October 1936, Maastricht Bouwvereeniging „Eigen „ 275.- De exploitatie van 11 overgangs- No. 7901 M. Haard” „ 110.48 woningen. De exploitatie van 3 woningen voor groote gezinnen. '*) 20 October 1936. No. 8149 M.I. Helden – „ 300.- „ 7000.- 4 „ 4 „ 75 ~ 50 „ 4,223 „ 4,656 „ „ 100.- Het verkrijgen van bouwterrein. De bouw van 4 woningen. 22 October 1936, No. 8150 M.I. Gilze en Rijen „ 5100. 4 „ 34 ~ 5,432 „ – M De bouw van schuurtjes bij 20 woningen. 22 October 1936 No. 8235 M.I. Hoeven (N.8.) „ 1394;- „ 14323. 4 „ 4 „ 75 „ 50 „ 4,223 „ 4,656 „ Het verkrijgen van bouwterrein. De bouw van 8 woningen. 28 October 1936, No. 8592 M. Goes Woningbouwvereeniging ~Ons Streven” „ 32000. 4 „ 50 „ 4,656 „ De bouw van 16 woningen. 28 Oct'ber 1936, No. 8198 M.I. Schiedam „ 45760. „ 103400. 4 „ 4 „ 75 ~ 50 „ 4,223 „ 4,656 „ „ 1200. Het verkrijgen van bouwterrein. De bouw van 48 woningen. 28 October 1936, No. 8752 M. Maastricht Bouwvereeniging ~St. Mathias” „ 234.- De exploitatie van 10 overgangswoningen, deel uitmakende van een bouwplan van 40 woningen, waarvoor bij M.B. van 10 Mei 1935, No. 9601 M., voorschotten uit ’s Rijkskas werden togekend. 5 November 1936, Zelhem Vereeniging tot Verbete„ 1074.35 4 „ 75 „ 4,223 „ – Het verkrijgen van bouwterrein. No. 8715 M. ring der Volkshuisvesting „ 8925.65 4 „ 50 „ 4,656 ~ De bouw van 6 woningen. 5 November 1936, No. 8668 M.I. Ijlst „ 1850. 4 „ 35 „ 5,358 „ – ' De verbetering van 6 woningen. 18 November 1936, No. 9023 M. Smallingerland Bouwvereeniging ~Beter Wonen” „ 19725. 4 „ 36 „ 5,289 „ – ») De verbetering van 65 woningen. 23 November 1936, Herwen en Woningbouwvereeniging „ 3550.- 4 ~ 75 ~ 4,223 „ ' Het verkrijgen van bouwterrein. No. 9293 M.I. Aerdt „De Goede Woning” „ 13620. 4 „ 50 „ 4,656 „ De bouw van 8 woningen. 23 November 1936, No. 9022 M.I. Oosterhesselen 180.— „ 5936. 4 „ 4 „ 75 „ 50 „ 4,223 „ 4,656 „ Het verkrijgen van bouwterrein. De bouw van 4 woningen. 10 December 1936, No. 10027 M.I. Opsterland „ 1450.- ~ 16012. 4 ~ 4 „ 75 ~ 50 .. 4,223 „ 4.656 „ „ 117.77 Het verkrijgen van bouwterrein. De bouw van 12 woningen. 18 December 1936, No- 9754 M. Almelo R.K. Woningstichting ~St. Joseph” „ 43193.- 1 4 „ 50 „ 4.656 „ De bouw van 21 woningen en een woon- en winkelhuis. 23 December 1936, No. 10184 M. Heteren Woningbouwvereeniging „Heteren” ~ 36000.- 4 „ 50 .. 4,656 „ De bouw van 20 woningen. 30 December 1936, No. 10296 M.I. Havelte 200.- „ 3050. 4 „ 4 „ 75 .. 50 „ 4,223 .. 4,656 ~ ' „ 25.- j Het verkrijgen van bouwterrein. De bouw van 2 woningen.

1) Het bedrag van de bij Koninklijk besluit van 9 October 1920, No. 49 toegekende jaarlijksche bijdrage van ten hoogste ƒ 2317.49

is verhoogd met ƒ 207.74 en mitsdien nader vastgesteld op ten hoogste ƒ 2525.23.

Het bedrag van de bij Koninklijk Besluit d.d. 11 Januari 1921, No. 68 toegekende jaarlijksche bijdrage nader vastgesteld op ten hoogste ƒ 820,04.

Het bedrag van de bij Ministerieele Beschikking d.d. 7 Maart 1922, No. 6368 J toegekende jaarlijksche bijdrage nader vastgesteld op ten hoogste ƒ 14.168,67.

‘*) Deel uitmakende van een bouwplan van 52 woningen waarvoor bij M.B. van 10 Mei 1935, No. 9584 M., voorschotten uit ’s Rijkskas werden toegekend.