is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 19, 1938, 1938 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bladzijde

Lezing Lezing J. M. de Gasseres over reiservaringen op stedebouwkundig gebied in de Vereenigde Staten 255

Luchtbescherming

Vluchtkelders in gemeente- en vereenigingswoningen den Haag 247

Mededeelingen (Officieele)

1, 25, 45, 105, 121, 170 201, 236, 255

M onumentenverordening

Monumentenverordening Amsterdam 16, 276 Wijziging raonumentenverordening Utrecht 60

Nationaal plan

Waarom een Nationaal Plan voor Nederland? (artikel Ir. P. Bakker Schut) 74 Opmerkingen over de organisatie van het Nationale Plan (artikel Ir. L. S. P. Scheller) 86

Het Nationaal Plan en het behoud van natuurruimten (artikel Mr. H. Westermann) 91

Een nationaal plan voor Nederland (De Ingenieur) '62 Adres van het dag. bestuur van het Instituut aan den Minister van Binnenlandsche Zaken betreffende een Nationaal Plan

Natuurbescherming Natuurbeschermingswet 16

Adres van het dag. bestuur van het Instituut aan de Ministers van Economische Zaken en Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen betreffende indiening van een ontwerp-Natuurbeschermingswet 34

Werkverschaffing en natuurbescherming Behoud van het hoogveen van Fochteloo 162

Onteigeningswet Art. 92 der Onteigeningswet (Weekblad voor Gemeentebelangen) 748

Ordening Ordening woningvoorziening Amsterdam 36

Overheidssteun

Woningbouw met overheidssteun buiten de Woningwet om 36, 131, 160

Garantiebouw Amsterdam 247

Particuliere bouwnijverheid

Particuliere bouw van arbeiderswoningen in Rotterdam

Personalia

Douwes Jr„ J., Uittreden uit redactie 1 Fortuyn, Mr. P. Droogleever, In Memoriam 169 Dijkhuis, H. Tj„ In Memoriam 170

Graeff, Jhr. Ir. G. de. Inspecteur van de Volksgezondheid van 1 Augustus 1902—1 November 1938 235 Halewijn, Ir. H. van, benoemd tot Inspecteur van de Volksgezondheid (Volkshuisvesting) 246

Ranitz, Jhr. Ir. J. de, benoemd tot Inspecteur van de Volksgezondheid (Volkshuisvesting) 246

Rechtspraak

Bouwvergunning K. B. 30 October 1937, No. 42 (Landsmeer) 39 ~ 12 November 1937, No. 41 (Grootegast) 4 „ 12 November 1937, No. 42 (Weesperkarspel 42

3 December 1937, No. 77 (Houten) 66 ~ 7 December 1937, No. 35 ( s Gravenhage) 67 ~ 7 December 1937, No. 36 (Loosdrecht) , 67 ~ 4 Januari 1938, No. 47 (Laren (G.)) . 67 „ 28 Januari 1938, No. 49 (Heemskerk) .. 68

~ 21 Februari 1938, No. 70 (Gastricum) .... 68 .. 25 Februari 1938, No. 28 (Laren (N.H.)) 68

~ 18 Juni 1938, No. 30 (Loosdrecht) . 168 ~ 18 Juni 1938, No. 31 (Vorden) 168 ~ 2 Augustus 1938, No. 63 (Grootegast) . 254

bladzijde

Bouwverordening K. B. 19 Januari 1938, No. 60 (Noorddijk) 67 „ 16 Juli 1938,N0.99 (Elsloo) 200

Grondaankoop K. B. 28 Januari 1938, No. 43 (Eindhoven) 67

Streekplan K. B. 18 Februari 1938, No. 32 (Kust West Zeeuwsch- Vlaanderen) 68

Uitbreidingsplan K. B. 28Juni 1937, No. 51 (Schipluiden) ... 22

„ 30 Augustus 1937, No. 28 (Loon op Zand) 23 „ 14 October 1937, No. 66 (Leeuwarderadeel) 23 „ 18 October 1937, No. 33 (Holten) 24

„ 2 November 1937, No. 17 (Amsterdam) ... 39 ~ 15 November 1937, No. 16 (Vlaardinger■ Ambacht) 42

~ 20 November 1937, No. 38 (Leiden) 43 „ 3 December 1937, No. 74 (Haarlemmerliede en Spaarnwoude) , 66 ~ 2 Maart 1938, No. 26 (Hoogkerk) 135

„ 2 Maart 1938, No. 27 (Leeuwarden)... 135 „ 15 Maart 1938, No. 19 (Veur) 136 „ 5 April 1938, No. 30 (Huizen) 166 ~ 6Mei 1938, No. 39 (Loosdrecht) ... 136 20 Mei 1938, No. 78 (Bloemendaal) ... 136 " – ■«. T 4 / OCf

„ 7 Juli 1938, No. 31 (Soest) 251 „ 25 Juli 1938, N. 124 (Oegstgeest) 253 ~ 19 Augustus 1938, No. 26 (Leek) 254

W oningverbetering K. B. 30 Mei 1938, No. 28 (Zonnemaire) ... 168

Reclamewerordeningen Reclame-verordening in Noord Brabant 277

Redactie Wijziging redactie 1

Rente Zie Voorschotten, annuïteiten en bijdragen

Rioleering Rioleering bezien van den stedebouwkundigen kant (artikel Jhr. A. H. Op ten Noort) 126

Rooilijn Roolijn, schadevergoedingsverordening en billijkheid (Weekblad voor Gemeentebelangen) 19

Rijksbegrooting

1938 Voorloopig Verslag (Eerste Kamer) over hoofdstuk V (Binnenlandsche Zaken) 34

Eindverslag idem 35 De volkshuisvesting in de Eerste Kamer 5b 1939 Hoofdstuk V (Binnenlandsche Zaken), Voorloopig Verslag, Afd. VI, Volkshuisvesting 272

Idem Memorie van Antwoord 273 De Volkshuisvesting in de Tweede Kamer 274

Saneering Saneering van de Jordaan 36 Saneering van de Jordaan (Publieke Werken)... 38, 11/

Saneering van de binnenstad (Maatschappijbelangen) De saneering van Oud-Scheveningen (artikel Ir. P. Bakker Schut) 137, 17U

StadsontVitikkeling

Het oude Amsterdam van Wenckebach (Bouwkundig Weekblad Architectura) De stadsontwikkeling van Roosendaal en Nispen (artikel Mr. Claudius Prinsen)

Onderzoek naar de ontwikkeling van Utrecht en omgeving Karten zur Besiedlung der gemeente Heerlen in Süd-Limburg (Tijdschrift voor Economische Geographie)