is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 19, 1938, no 12, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooveel mogelijk zijn weggewerkt, is aan de onderzijde geisoleerd met 2j/2 cm dikke heraklithplaten. Het plafond van de vierde woonlaag is met 3 cm dikke geimpregneerde kurkplaten geisoleerd: in enkele perceelen zijn de 2Y2 cm dikke heraklithplaten gebruikt, terwijl in één perceel Iboma pleisterwerk op ribbenstrekmetaal is toegepast, en in één perceel een isolatie van Siltemmatten. Het ligt in de bedoeling de waarde dezer materialen als isolatie te beproeven.

De stalen ramen van de firma Braat zijn in zwaar profiel uitgevoerd. De voorgevelramen hebben een vast ondergedeelte, zoodat de ramen over de op de vensterbank geplaatste planten heendraaien. De voor- en zijgevelramen zijn in kozijnen, tevens dagstukken, geplaatst, waarvan de onderdorpel ontbreekt. Deze dagstukken zijn uit drie stukken gemaakt, die watervast verlijmd zijn, zoodat ze niet scheuren bij deze breede afmetingen. De bovendorpels hebben alle groeven, waarin een railroede kan worden weggewerkt.

De ramen onder de balcons hebben alleen dezen bovendorpel, daar hier geen regenslag gevreesd behoeft te worden. De wasemkap in de keuken, aansluitend

aan het stalen raam, is van hoekijzer gemaakt, waarin ondoorzichtig glas, om de keuken licht te houden.

De doorgangen van de verwarmingsleidingen door de vloeren zijn gemaakt van zinken hulzen, met viltschaalisolatie om de leidingen, zoodat deze doorgangen goed dicht zijn.

De wasem- en ventilatiekanalen zijn van blokken bimsbeton gemetseld, hoog 32.3 cm, randdikte 8 cm, tusschenschotten dik 3 cm. Deze bouwwijze wint het verreweg van de gemetselde kanalen, en is niet duurder.

De trappen hebben dektreden van kunstgraniet; een kleine hoeveelheid carborundum door de afwerklaag gaf bij de slijpproef met de Amslermachine een zeer laag cijfer voor de afgeslepen laag.

De wanden van het trappenhuis zijn met betonemaille bespoten tot manshoogte. Verder is in halletje, keuken, waschplaats en douche, plastiekverf toegepast, tot deurhoogte. De vensterbladen, aanrechtbladen en waschbakken zijn van gepolijst terrazzo; de laatsten zijn van binnen met tegeltjes bekleed.

Het hang- en sluitwerk, electrische deuropeners, enz. zijn goed verzorgd. De kleuren zijn in diverse lichte tinten gehouden, doch niet te zoetelijk.

De woonkamerinterieurs zijn van de modelwoning, ingericht met meubelen en stoffeering, door mevrouw Falkenberg-Liefrinck bij ~De Tijdgeest” uitgezocht en dus goedkoope handelsartikelen, waarmee voor f 480.^ een goede complete inrichting werd verkregen, die zich dan ook in een druk bezoek mocht verheugen. Zie verder artikel in ~De 8 en Opbouw” van 29-l-’3B.

Het probleem van het waschdrogen is nog niet opgelost. Te prefereeren zou zijn een kleine waschinrichting voor ieder blok van 200 a 300 woningen, waarvan tegen een kleine vergoeding per keer, of toeslag op de huur, lederen bewoner gebruik kan maken.

De leiding voor de radio-centrale is in den bouw aangebracht.

Aan luchtbescherming is nog geenerlei aandacht besteed

De adviseur voor de centrale voorzieningen was de heer P. W. Deerns w.i., te ’s Gravenhage.

De tuinaanleg is van den heer G. Bleeker B.N.T. te Santpoort.

Het beeldhouwwerk aan de bank bij den hoofdingang uitgevoerd in Euville Marbrier, is van den beeldhouwer Vos, te Amsterdam.

Inrichting woonkamer

In aangename samenwerking met het bestuur, met twee vertegenwoordigers waarvan lederen Donderdagmiddag op het werk een bespreking was, is deze bouw tot stand gekomen.

Besluiten wij met den wensch dat de bewoning zoodanig zal zijn, dat de proef met de centrale voorzieningen volledig slaagt en zulks laat zich wel als zoodanig aanzien opdat in volgende complexen zonder eenige aarzeling deze voorzieningen weer toegepast kunnen worden, en ook de andere Woningbouwvereenigingen op dezen weg voort zullen gaan.

De afbeeldingen zijn, met uitzondering van die van de Willem de Zwijgerlaan, de woonkamerinterieurs en het beeld uit den bouw, van mevrouw Eva Besnyö.