is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 22, 1941, no 4, 1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afb. 8. Woningtype I van het plan „de Vaan”

Afb. 9. Gevel en doorsnede type I

Molière, Verhagen en Kok in het complex de Vaan nabij den Dordtschestraatweg ontwierp, is op bijgaande situatie, die eenigszins afwijkt van het Uitbreidingsplan Zuid, weergegeven (afbb. 6 en 7).

(Gem. Technische Dienst, Rotterdam)

(Gem. Technische Dienst, Rotterdam)

Een tweetal van de voornaamste typen geven een idee van het karakter van het ontwerp (afbb. 8—11). Het is het laatste plan geweest, waaraan Architect Kok zich heeft gegeven. Bij de aanwijzing was hij nog aanwezig, doch reeds voor de aanbesteding was hem de laatste eer, die hem in vele opzichten ten volle toekwam, bewezen.

Elders moge een woord te zijner herinnering worden geschreven, hier kan het ~Hij ruste in vrede”, volstaan.

Woningbouw ten Noorden van den Goudschesingel

Het in het vorige nummer aangekondigde plan voor 500 woningen ten Noorden van den Goudschesingel, ont-

worpen door Architect J. Wils, is het eerste woningbouwplan in de binnenstad. Langs den Goudschesingel zelf is de bebouwing 5, gedeeltelijk 6 lagen hoog geprojecteerd. De haaks daarop ontworpen bouwblokken dalen naar het Noorden van 4 lagen tot 3 en ten slotte tot 2 lagen af.

in het midden is het plantsoen, dat een onderdeel is van een groene Parkstrook, die van Hofplein naar de Kralingsche Plaslaan loopt, door de omringende bebouwing als in een kom gelegen. De met kruisarceering aangeduide bebouwing is bestemd voor groote gezinnen. Deze woningen zullen worden geëxploiteerd door de Rotterdamsche Maatschappij ten dienste der Volkshuisvesting. De gronden, waarop de overige bebouwing is gedacht, zullen aan particuliere bouwers worden uitgegeven. De afbeeldingen 12^—14 laten de bebouwing zien, zooals deze door Architect Wils is gedacht. De particuliere bebouwing zal met een aangevulde en gewijzigde hypotheekregeling 1940 worden tot stand gebracht.

Afb. 10. Woningtype II van het plan ~de Vaan” (Gem. Technische Dienst, Rotterdam)

Afb. 11. Gevel en doorsnede type II