is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 26, 1945, 1945 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedehouw

Orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw en den Nationaien Woningraad, Algemeenen Bond van Woningbouwvereenigingen, waarin opgenomen de mededeelingen van den Rijksdienst voor het Nationale Plan, en tevens gewijd aan den Wederopbouw

26e Jaargang, 1945

(Nrs. 1/2 t/m 5)