is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 26, 1945, 1945 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T-N . 1..1 t bladzijde

Kuimtelijke ordening

De bevrijding en de ruimtelijke ordening (artikel Dr. Ir. F. Bakker Schut) 14

Streekplan Besluit van den Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland betreffende een streekplan voor de Bommelerwaard 25

Tijdschriften (Overzicht van)

Bouw 48 Bouwbedrijf en Openbare Werken 53 De Bouwerswereld, Maanblad voor de Bouwbedrijven in Nederland 33 Cobouw 53

Economisch Statistische Berichten 34 De Ingenieur 34_ 59 Publieke Werken 59 Technisch Gemeenteblad, Bouwstoffen 34, 59 Tegen de Tuberculose 34 ;

Tijdschrift voor Overheidsadministratie 59 Verslagen en Mededeelingen betreffende de Volksgezondheid 59 Weekblad voor Gemeentebelangen 34

Vorderingsbesluit Woonruimte

Vaststelling Vorderingsbesluit Woonruimte d.d. 11 September 1944, Staatsblad Nr, E 103 32 '

Wijziging Vorderingsbesluit Woonruimte 47 Vorderingsbesluit dienst- en woonruimte 's Gravenhage en omgeving 57

I Wederopbouw ' i

De wil tot herstel bleef leven (artikel Dr. Ir. J. A. ! Ringers) j Aan de led'en van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw (artikel Jhr. M. J. I. de Jonge van Ellemeet) 2 Herrijzend Nederland (artikel Ir. P. Bakker Schut) ... 3 Kon. Besluit van 7 Mei 1945, houdende voorzieningen

betreffende den wederopbouw van het grondgebied van het Rijk in Europa 32, 35 Stedebouwkundige adviescommissie den Haag 33 Commissies voor den wederopbouw van Gelderland ... 33 De wederopbouw van onze steden en dorpen (Weekblad voor Gemeentebelangen) 34 j

Wetgeving

De geldende wetgeving op het gebied van volkshuisvesting en stedebouw (artikel Mr, J. Vink) 8

Wetten, Kon. Besluiten, enz.

Kon. Besluit van 12 April 1945, houdende vaststelling van het Nood-Volkshuisvestingsbesluit 24 Kon. Besluit van 18 October 1945, houdende wijziging van het Nood-Volkshuisvestingsbesluit 43

W oningdiensten Een dienst voor socialen woningbouw in Drenthe (artikel H. v.d. W.) 45

Woningdistributie Verordening distributie woonruimte Amsterdam 32

Verordening aangifte woonruimte Utrecht 32 De regeling van het gebruik van den bestaanden woningvoorraad in verband met den woningnood (artikel Mr. G. J. Balkenstein) 39

bladzijde

Woningen met bizondere bestemming

De huisvesting van groote gezinnen te Leiden (artikel H. v.d. W.) 5g

Woningnood

Hoe groot is de woningnood? (Artikel H. v.d. W.) 21 Adres van het dagelijksch bestuur van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw, het dagelijksch bestuur van den Nationalen Woningraad, Algemeenen Bond van en de Architectenstudiegroep voor Woningarchitectuur d.d. 14 Augustus 1945 aan den Raad van Ministers 22

Woningpolitiek Een nieuw begin (artikel Dr. Ir. H. G. van Beusekom) ' 10 Aspecten van de voorziening in de behoefte aan

woonruimte (artikel H. J. H. van Oijen) 37 De Troonrede en de volkshuisvesting 57

Woningruil Woningruilcentrale Utrecht 57

W oningstatistiek Rijkswoningstatistiek (artikel A. J. A. Rikkert) 27

W oningtoestanden De huisvesting van groote gezinnen te Leiden (artikel H. v.d. W.) 5g

Woningwetwoningen Circulaire van den Minister van Openbare Werken en Wederopbouw aan de gemeentebesturen d.d, 26 October 1945, betreffende algemeene onkosten en grondbelasting Woningwetwoningen 43 Circulaire van den Minister van Openbare Werken en Wederopbouw aan de gemeentebesturen d.d. 26 October 1945, betreffende rente wegens te late inzending exploitatierekeningen Woningwet 43

Circulaire van den Minister van Openbare Werken en Wederopbouw aan de gemeentebesturen d.d. 24 November 1945, betreffende exploitatie van Woningwetwoningen gg

11. Buitenland

a. Algemeen

Ruimtelijke ordening Intergeallieerde commissie voor ruimtelijke ordening en wederopbouw 33

Stedebouw Nieuws uit Engeland (artikel Drs. H. van der Weyde) 41

Streekplan The Manchester Regional Plan (Journal of the Town Planning Institute) 59

Tentoonstelling Internationale Tentoonstelling inzake volkshuisvesting 33

Tuinsteden The Garden City Movement, A Revaluation (Journal of the Town Planning Institute) 59