is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 27, 1946, 1946 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bladztjd e

Gouda De Marktbebouwingsverordening (artikel Dipl. Ing. P. Kluyver)

’s Gravenhage Stedebouwkundige adviescommissie gg Woningbouw gg j Welstandscommissie ’ 'j'' 'J' ’’' ü

Vragen van den heer Andriessen betreffende den bouw I van een dancing (met antwoord van den Minister van , Openbare Werken en Wederopbouw a. 1.) ■■■■ I

Vragen van den heer van der Goes van Naters betreffende den bouw van een dancing (met antwoord i van den Minister van Openbare Werken en Wederopbouw a.i.) 171 i Vorderingsbesluit dienst- en woonruimte

Groningen Circulaire van Gedeputeerde Staten aan de gemeente-

besturen betreffende monumentenbescherming « Toepassing Vorderingsbesluit Woonruimte

Haarlem De sociaal-economische structuur van Haarlem (boekbespreking)

Hengelo (O.) i De toekomstplannen van Rengelo (O.)

’s Hertogenbosch Toepassing Vorderingsbesluit Woonruimte 66

Hoogeveen Toepassing Vorderingsbesluit Woonruimte 13 j Katwijk/Zee Wederopbouw Katwijk/Zee (artikel Ir. L. Roos) 74

Kesteren Vragen van den heer van der Goes van Naters betreffende den woningtoestand (met antwoord van den Mi- ; nister van Openbare Werken en Wederopbouw a.i.)... Da

Montfort j 1 Financiering noodwoningen Noordwolde 141 Ontginning

Nijmegen Vragen van den heer Andriessen betreffende den woningtoestand (met antwoord van den Minister van j Openbare Werken en Wederopbouw a.i.) 153 |

Oeffelt i Financiering noodwoningen 66 i Ouderkerk aan den IJssel Toepassing Vorderingsbesluit Woonruimte 26 |

Renkum > Stedebouwkundige prijsvraag 154 |

Rotterdam Organisatie gemeentelijke diensten 13 Wederopbouw 14. 26

Wederopbouwplan 26, 52, 88

Het stadsplan voor Rotterdam (artikel Ir. A. Lodder) 53 Uitbreidingsplan voor de Hillegersbergsche plassen ... 66 Gemeentelijke woningstichting 137

Proefwoningen 137 Het nieuwe hart van Rotterdam. Toelichting op het basisplan voor den herbouw van de binnenstad van

Rotterdam, 1946 (boekbespreking) 158 Verordening bestrijding wandgedierte 171 Scheveningen Een plan voor den wederopbouw van de badplaats Scheveningen (artikel Dr. Ir. W. B. Kloos) 80

bladzijde

Utrecht Verordening op de aangifte van ' Streekplan studie-commissie voor Utrecht en omstreken 126 Provinciale Planologische Dienst Verbetering werven Oudegracht

Wassenaar

Afgraving duinterrein Winterswijk Toepassing Vorderingsbesluit Woonruimte

Zandvoort De wederopbouw van Zandvoort (Publieke Werken) Strandschap

Zoetermeer Toepassing Vorderingsbesluit Woonruimte

Aijpe gg Financiering noodwoningen

Friesland Provinciale Streekplandienst

Gelderland Provinciale Plandicnst

h'rovinciaie r-icuiuicuoi Groningen Provinciale Planologische Dienst

Noord-Holland Circulaire van Gedeputeerde Staten aan de gemeente-1 iTrrtninnnnHprzoeK

besturen betreffende woningonaerzoeK ■••• Circulaire van Gedeputeerde Staten aan de gemeentebesturen betreffende de bestrijding van wandgedierte... Overijssel Provinciale Planologische Dienst

Zuid-Holland Vaste Commissie van den Provincialen Stedebouwkundigen dienst

Betuwe-Oost , , 94

Streekplan Veluwezoom-Zuid Q 4

Streekplan Walcheren Streekplan

Honorariumregeling Honorarium voor stedebouwkundig werk 1. 26

Huren 1 "Xl Huur noodwoningen en noodboerderijen –

Industrie Moderne ontwerpen van industriewijken (artikel Ir. L. ■xf. H. J. Angenot)

i Inspectie Jaarverslag van den Hoofdinspecteur voor de Volkshuisvesting over 1944 ’

i Landarbeiderswoningen I Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan de gemeentebesturen d.d. 10 Januari 1946 betref- fende vordering van landarbeiderswoningen 7o

Mededeelingen (Officieele) 41.’ 53,’ 70 ; 93, 125, 141 i 161