is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 29, 1948, no 7-8, 1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men zelf verbouwen kan, wil men niet kopen. Men vindt de prijs altijd veel te hoog, omdat men deze vergelijkt met relatief geringe kosten om ze te verbouwen. Groente kopen vindt men daardoor een zaak van zodanige duurkoop, dat men dit niet wil.

Krepeergeval Groesbeek

Ncx>dwoning Groesbeek

Het weinig groente eten ten plattelande is zeker niet alleen een gevolg van te geringe waardering hiervan als voedsel, want wanneer men zelf verbouwt, eet men volop groente. De bewoners van de noodwoningkolonies is deze mogelijkheid, zeer tegen hun eigen verlangen in, ontzegd.

Omdat er geen grond bij de woning was, heeft men ook het verschaffen van bergruimte nagelaten. Alweer een ernstige fout. Een plattelander zonder grond bij de woning neemt daarom nog niet de bewoningszede van de stedelijke arbeider aan. Hij krijgt zijn anthraciet niet in papieren zakken, die desnoods onder het ledikant kunnen worden opgeslagen. Hij is veel vindingrijker in de keuze v,an de brandstof en koopt ergens een boom, die toevallig omgewaaid is. In en bij de noodwoningkooi kan hij deze boom niet bergen en niet stukhakken, want hij heeft nauwelijks bergruimte voor bijl en zaag. Daarnaast is het aantal onder hen groot, dat kleinvee wil houden van konijnen tot een varken toe. Maar dan moet men toch een hokje hebben voor hooi en stro en de man heeft evenveel behoefte aan een kruiwagen als moeder de vrouw aan een kinderwagen en voor geen van beide is behoorlijk plaats. Men heeft wel centrale varkenshokken gemaakt, alsof varkensmesten alleen maar een zakelijke bezigheid zou zijn. De echte plattelander heeft er plezier aan om het beest te zien groeien en wil de geschatte gewichtstoename met zijn vrouw bepraten bij het varkenshok. En als is dit geen gesprek van intieme

aard, toch is het een zeer persoonlijke conversatie, die alleen maar geremd gevoerd 'kan worden in een centrale varkensstal, Het plezier is dan van het varkensmesten af, omdat het geheel verzakelijkt is.

Ons interesseerde, of men in de noodwoningen ook nog samenwoning van meer dan een gezin zou vinden. Hier bleek, dat dit zoveel mogelijk geweerd is, maar Groesbeek, dat in verschillende opzichten een bizonder stempel draagt en zich dienovereenkomstig gedraagt, bevestigde ook hier weer de regel en samenwoning in noodwoningen is hier niet zeldzaam. Zo werd daar de bergruimte van een noodwoning (Mill-type) met een oppervlakte van 3.65 m- en een hoogte van 2.10 m gebruikt door man en vrouw met een kind, terwijl een tweede kind verwacht werd. De eigenlijke woning was in gebruik bij zes personen. Dan zal het ook niet verwonderen, dat de burgemeester van Groesbeek thans nog in staat is om aan een bebelangstellende bezoeker krepeergevallen van zuiver gehalte te vertonen. Hier mag sprake zijn van een uitzondering, maar als zodanig is ze toch tekenend. En toch heeft Groesbeek meer dan 200 noodwoningen. Zeer geringe welvaart voor de oorlog, grote armoede na en als gevolg van de oorlog, platgeschoten als bijna geen andere gemeente heeft deze opeenvolging van rampen, waarbij een hagelramp, die de boertjes in 1946 nog eens weer van een paar ton beroofde als een speldeprik werkte, toch wel een zeer triest geheel achtergelaten. Daar is de noodwoning nog niet beneden pari gedaald.

De huurbetaling gaf aanvankelijk grote moeilijkheden bij de bewoners, die voorheen een eigen huis hadden, en gratis wonen in het noodverblijf als eerste claim op de overheid in hun hoofd hadden. Overtuig dan maar eens mensen huur te moeten