is toegevoegd aan je favorieten.

De woningbouwvereniging, jrg 8, 1948, no 7-8, 1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De woningen voor de kleine gezinnen hebben behalve de woonkamer en de keuken, 2 slaapkamers en eveneens de reeds eerder beschreven ~lavet”.

Bij het 19e woningcomplex werden holle baksteenvloeren toegepast. Deze vloeren zijn aan de bovenzijde afgewerkt met een 2 a ly» cm. dikke cementlaag, waarin geborgen de buizen van de electrische geleidingen. Aan de onderzijde zijn de vloeren op de normale wijze gestucadoord.

De vloeren voldoen uitstekend, zijn warm en droog, wel ~zweten” ze aanvankelijk nog wel iets, maar zodra h.et ~werkwater" verdampt is, doet dit verschijnsel zich niet meer voor. De bewoners moeten echter de vloeren niet gaan schrobben of nat afnemen. Ze dienen droog te worden behandeld.

Bij het 19e woningcomplex zijn twee plantsoenen met speelgelegenheid voor de kleinere kinderen geprojecteerd. De wijze van opzet is echter nog in studie. Waarschijnlijk zal bij wijze van proef één der plantsoenen worden aangelegd, waarbij getracht zal worden de bewoners in een vereniging samen te brengen en aan deze het beheer en toezicht over het plantsoen over te dragen.

In het 20e gemeentelijk woningcomplex zijn enige blokken meergezinswoningen opgenomen. Deze blokken bestaan uit 3 woonlagen. Per 6 woningen (2 op elke woonlaag) is er één ingang en trappehuis. De voordeuren der woningen komen dus uit in de trappenhal.

De avond- en na'chtverlichting van deze trappenhal zal worden aangesloten op de kabel voor de straatverlichting. De woonlagen op de verdieping hebben alle een ruim balcon, en ook de ~lavet".

Voorts heeft elke woning nog een schuurtje en een keldertje, die van de trappenhal uit bereikbaar zijn.

Op het balcon zal verder nog een kolenbak worden gemaakt, terwijl drooglijnen op ordelijke wijze zullen worden aangebracht.

Deze wijze van bouwen is voor de gemeente Hilversum als tuindorp iets nieuws en de technische dienst van publieke werken verbeidt met spanning de ervaring met de bewoning van deze meergezinswoningen.

Bij dit 20e complex vormen de schuurtjes de afscheiding tussen twee woningblokken. De schuurtjes zijn of worden daartoe in één ononderbroken reeks gebouwd en vormen de achterzijde der tuinen. De bewoners zullen dus van hun achterburen geen last hebben, terwijl de controle op hun schuurtjes eenvoudiger wordt, daar hoogstens de gezinsleden van 3 of 4 gezinnen hun tuinen passeren om de schuurtjes te bereiken. Ook deze oplossing is iets nieuws, althans hier in Hilversum. De bewoners hebben daardoor achter hun huizen meer vrijheid.

De reeds voltooide woningen van het 19e en 20e gemeentelijke woningcomplex maken, niettegenstaande de materiaalmoeilijkheden een verzorgde indruk en de bewoners zijn met de inrichting uiterst tevreden.

Tenslotte zij vermeld, dat de bouw tot dusverre tamelijk vlot verloopt. Begonnen op 1 December 1946 zijn er tot dusverre 73 woningen gereed; medegerekend de langdurige winter 1946—1947, betekent dit een tempo van 7 dagen per woning. De hierbij afgedrukte platte gronden en foto’s geven een beeld van hetgeen tot stand is gekomen. Vele bouwverenigin-

Hilversum

19e Gemeentelijke woningbouw (Detail voorgevel) Architect W. M. Dudok