is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 30, 1949, no 2, 1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een voorbeeld van een dorp met twee kanalen-stelsel biedt 2e Exloërmond (gemeente Odoorn), zie afb. 7.

33

2. De steden

In Drenthe zal men tevergeefs zoeken naar grote of middelmatige steden, de enige van origine Drentse nederzetting die het tot grote stad heeft gebracht is Groningen.

Als steden kunnen worden aangemerkt, Assen, Meppel en Coevorden,

Assen

De hoofdstad van Drenthe is gegroeid uit het Zusterklooster Maria in Campis, dat gesticht werd omstreeks de jaren 1250 in de marke van Witten. Tot aan het jaar 1598 bleef de nederzetting die van een klooster met enkele onderhorigheden: boerderijen gegroepeerd rondom het klooster.

Na de secularisatie der kerkelijke goederen werd het klooster in het jaar 1602 de zetel van het toenmalige bestuur van het gewest.

Vanaf die tijd dateren de pogingen om ingezetenen naar Assen te trekken. Toch groeide Assen slechts uitermate langzaam, het bleef een vlek in het karspel Rolde, aan de kerk van Rolde was die van Assen in die dagen nog onderhorig. Lodewijk Napoleon, die een bizondere voorliefde voor Assen had, erkende in 1807 deze plaats als stad. In het jaar 1809 gaf hij aan de bekende architect Giudici opdracht een uitbreidingsplan op te stellen! (afb. 8).

Dit uitbreidingsplan voorzag een stad met een ruim bestuurscentrum, een plein met rondom de voornaamste gebouwen, waarbij de huidige Brink met zijn ombouwing in het niet zou verzinken.

Er was o.a. geprojecteerd een N.H. kerk, een R.K. kerk, internaten voor jongens en meisjes, een rechtbank, een ruime haven annex pakhuizen en ook een paleis met bijgebouwen, ter plaatse waar thans de kazernes zijn gelegen. Assen telde toentertijd nog slechts 700 inwoners.

Helaas is van uitvoering van dit uitbreidingsplan vrijwel niets gekomen, zodat de bebouwing werd geplaatst langs de bestaande wegen.

Langs de voornaamste uitvalswegen is zo een lelijke lintbebouwing onstaan.

Kon Assen in de eerste helft der 19e eeuw nog bogen op prachtige woningen gelegen temidden van fraaie tuinen, thans is van dit schoons nog maar weinig over. Het Asser Stadsbos dat omstreeks 1760 door Mr. Hofstede werd geplant, behoort met zijn 110 ha oppervlakte evenwel nog steeds tot de mooiste van ons land.

De ontwikkeling van de stad is in snel tempo gegaan. Telde Assen in 1807 nog omstreeks 700 inwoners, zo was dit aantal in 1907 gegroeid tot 12,553, derhalve van 100% in 1807 tot 1800 %. Thans telt de stad 22.875 inwoners (31 Dec. 1947).

Nog steeds is Assen overwegend bestuurscentrum, daarnevens echter telt het een gymnasium, een Rijks H. 8.5,, een Ambachtschool, een Huishoudschool enz.