Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Adressen der districtsbestuurders en der secretarissen en penningmeesters der afdeelingen De eerste naam is die van den secretaris, de tweede die van den penningmeester. District 1, Amsterdam. Districtsbestuurder: P. van Eek, Hemonylaan 24 Telefoon Z. 6175. ■Afdeelingen : Amsterdam. VV, van Zijl!, Hemonylaan 24. Bussum. K. Schipper, St. Annastraat 17. Naarden. H. Nesvenzeel, Nassaustraat 7. Edam. H. Bakker p/a. D. Verhagen, Bult. J. v. Dal, Doclland Wijk 4, No. 1. Enkhuken. H. Last, Dijk 4, 662. J. B. Ham, Klopperstr. W. 2, 279. Hilversum. E. V. Veltman, Egelantiersstr. 95. J. Broeks, Hilvértsweg 84, Hoorn. K. Galis, Merensstraat 13. N. Plompen, Drie Boomlaan 132. Krommenie- J.Ofnjan,Militairen weg 34 Krommenie Wormerveer, K. Kok, Weiver 69, Krommenie. Müiden, Gieltjes, Weesperstraat 195. P. Ooms,Weesperstraat 263. Weesp, Joh. Post, Heerensingol 210. L. Alberts, Heerensingel 81. Zaandam. B. H. Frenk, Lijnbaanstraat 45. H. Hoogenhout, Zuiddijk 224. Zaandijk. D. K wad ijk, Lagendijk. C 9. J. Ekkes, A 144, Koog a.d. Zaan. District 2, Haarlem. Districtsbesluurder: O. v.d. Winden. Frans Haisstr. 13 rood. Telefoon 3055. Afdeelingen: Alkmaar. J. H. Sclrenke, Middenstraat 1. C. Vriesman, Keizerstraat 14. Beverwijk. J. Honig, Baanstraat 99. A. v. Ameide, Bomerkerkweg 7. Haarlem. C. v.d. Winden, Frans Haisstr. 13 rood Den Helder D. Smit, Klaas Dnitstr.27. Sec.-Pen. IJmuiden J. Metzelaar, C. J. Versluisstr. 5 C. W.Tuvn, Stationsweg 30,Velseroord. District iS, Groningen. Districtsbestuurder: J. Wacht, Mccnwerderbaan 6 a Telephoon 2134. Afdeelingen: Assen. O. Kapma, Steenwljk 60. D. Zwiersen, Gröningerstraat 114.' Coevorden. F.Diepenveen, Gramsbergersti-29. Delfzijl. J. Koster Kroonstad. H. Albas, p/a R. Drent, Kroon stad B 87 Drachten. H. Numan, O 45. C. P. Hitisman, Benedenbuurt M. 39.; Praneker. A. Visser, Tuinen 53. Otto Dijkstra, Acadero icstraat. Groningen. J. Wacht, Meouwerdcrbaan 6 o. J. Lijk, Kleine Badstraat 1. Harlinqen. Y. Gihggrijp, Zuiderhaven 61a, Hoogezand- R. Blauw, Boswijkslaan 14, Sappem. Sappemeer. H.Fabricius.Kleinemeer,Sappemeer Joure. D. Bosma Zand J«c. A. Halma, Zand 70c. Leeuwarden. 11. Snoek, Werkmanslust 93. VV. H. de Vries. Keizersbaai* 47. Lemmer. J. de Wind, bij de Werf. J. Kamminga, le ParksSsaaS. Meppel. G. Lansink, PrfnsengraefiA Jac. v. Leenders, BalistrasS 17. Oude Pekcla. F, Koerts. Woningbouw 10, Wedderweg. 1 D. Kuiper, Zonnestreek. >Smilde. J. H. Barkman p/a Jac. Wolf Hoogersmilde. Snrnk A. v.d. Bos, Molen de Hen. P. de Jong, Kloosterhof 3. Stadskanaal. KI. ten Cate, Pc kelder weg, J. Wosthof, Spfingersverlaat. Steenwijk, J. v.d. Werft’, Katnpstr. 4. L. Oosterveen, Stationstraat 67. Veendam. D. Molog, Ben. Oosterdiep D. 39. J. de Vries, Nw. Laan G Bb'. Westerbroek. H. Vcnema Ilzn., Borgweg. A. Wiecherink, Meeuwerderbaan 6a, Groningen. , Winschoten. C. Jl Dotitje, Sint Vitasstr. 37. ■ ' J- Lutgcrt.-i, Zandpadjc, Garst 5. Ijlst. S. 6. Groenveld. Sj. Feenstra, Metaalsl. Zuidbroek. H. Luppes, secr.-penn. District 4, Deventer. Districtsbestuurder : A. Teesink, Burg. v. Suchtelenstraat 50. 'Telephoon 891. Afdeelingen : Almelo. A. Arendsen, Oranjestr. 42. 6. J. Grobe, Bornscbcstr. 27. Apeldoorn. W. dc Visser, Jahmnastrnat 32. W. Scheen, Agathastraat 2. Bonte. B. Hilverink, Klippenwegs39a, J. H. Hcndriksen, Kana B. 117. Drummen. A. W. Boek, Deventerweg D 20, i Rhionderen (Brammen). j H. Rademaker, Zutphcuschew. Dl4, (Rhièiideren) Brammen. Dedemsvaart. ■ L. Sieben, G. 17. Job. v.d. Graaff, Ommcndijk, Nw, Leuzen. Deventer. A. Teesink, Burg. van Suchtelenstraat 50. Enschede, J. ten Oever, W. do Clorcqstr. 70. J. Heuskes, Zwanenstecg 39. Goor. A. J. Nijmeyer, Kertsfr. 57. H. Kappert, Schoolstraat C 36. Hasselt. J. Rijfkogel, Rasmolenstceg. H. Visschor, Kastanjelaan. Hengelo (O.) Beambte H. J. Pecze, Tollonsstr. 43. Lampen. W. J. v.d. Noort, Geert v. Woustr. 53. G. Rozeboom, Catb. Gillesstr. 43. OUt. H. Gcrdingh, Hoogstr. 231. T. Brummel, Rozenstraat A 220, Zutphen. W. Assink Jr. Wanne 16. E. Russer, Warnsreldschow. 46a Zwolle. A. J. Rampen, Th. a Keinpisstr. 88. H. Hulsebos, KI. Grachtje 16. District 5, VtmSit. Districtsbestuurder: 11. J. v.d. Boni, Wittevrouwensingel 14. Telephoon 1570. Afdeelingen: Amersfoort IJ. v.d. Beek, Verhoevcustr. 46. E.v. ’tWel, Gerard Doustraat 16. Baant. F. J. Limpor, Heetnstralaan 37 Achterom. ’ A. Boteren brood, Hcuvcloordstr. 20. Dc midi. F. Bos, Looidijk 17. P- v.d. Broek, Nieuwstr. 63. Vulemborg. A. J, TJJrich, Nieuwstraat 95. H. Kuipers, Westersingel 260 f. Maarssen, J. v. Heerden, Ter Meerweg 3. A. Timmer, Parkweg 14. j Oudewater. C. de Waal, Lseuwerikstraat. G. Zomorveld, Molenwal 58. Tiet. J.. A. van Hattum,Vinkcnstr. H 179. . L VV. H. de Kraiff, Plan lage L 227. Utrecht. M. J. Goedéc, Witterrouwensingel 14 Secr.-Penn. Zalt-Bommel, j. o. v. d, Bosch, BI ocmendaalstr. B. 5 R. v. Maren, Aardrobberstr. 8.147a. ■■■| V. v-r'C. '

Zeist. A. v.d. Flier, Scharweidelaan 85. J. C. Louwcrsc, Molenweg 7. District O, Tilburg. Districtsbestuurder: D. W. van Hattem, Schaepmanstraat 12, Tilburg. Afdeelingen: Bergen op Zoom A. O. Free, Koepelstraat 70. R. Thcuns, Koepelstraat 85. Best. 11. Bellaar!, Wilhelminakanaal, sccr.-penn. Breda. C, Tops Jr., Nieuwe Huizen 7a, secr.-penn. Vfierfo#e«sosc7»A.v.Wi}ngaarden,lev.Easterenstr.6 J. Pagie, Tramkade 6. Maastricht. H. Veeuhof, l. E; Miesen, Drieommerstr. 6. Middelburg. W. J. de Baare, Achtersingel Q 320. J. Rottier, Verwerijstr. 140. Souburg. A. Jagt, Kanaalstraat B 163. J. Lievcrs», Tuindorp D 19. Tilburg. L. v. Corler, Lovensohestraat 17. li. W. van Hattem, Schaep mans tri 12 Vliisingen. J. van der Peyl, Breewaterstr. 3., J. W. P. Bok, Evertscliestraat 13; Dfalrlet 7, OortlrecU. Districtebestuurder: J. v. ïïinte, Sophiastr. 17rood, Telefoon 1351. Afdeclingcn: Dordrecht J. van Hinte, Sophiastr. 17 rood. : Gorinchent. P. K. Kuipers, Laantje B 182. \ C. D. van Monrik, Dalemstr. 538a. Hardinxveld. C. Hoekwater Czn., B. 252, 'Neder-* Hardinxveld, D. Fijnekam, B. 80, NedeC Hardinxveld. H.T. Ambacht. A. Klootwijk, Veerweg D 27,‘ secr.-penn. Kinderdijk. C. van der Rheo, E173. N. L. Rietdijk, Wijk E No. 116, Alblasserdam.' Kr, ald Lek. J. H. Broere, Oosterstr. 14, C. Xtlip Bzn., B 20. Lekkerkcrk. C. Ouderkerk, 81. W. de Gruiter, B 79. N.-Lekkcrland. P. Koolmees, Lekkado D 366, Elshout a.d. Kinderdijk. W. Jansen, Peperstraat D. 282,, Elshout a.d. Kinderdijk. PapendrecM. T, v.d. Wal, Hoogcndijk F 59, secr.-penn. ; Sliedrecht. C. Dijker, Jnlianastr. 26. A. Monster, Wijk D. 260. District 8, Rotterdam. Districtsbestuurders: C. Baijards, Mauritsstrant sb. .1. Goedhart, Mauritsstraat sb, Telefoon 12804. Afdeelingen: Bolnes. A. G. Rijnsaard Jr., Boenemkade 22. W. Weeda, Boezemkade 45. Cap. opd’lJssel. A. Spek, Boezemstraat 17, Kralingsche Veer, secr.-penn. Gouda. P. Sas, Boomgaardstr. 96. C. Snel, Bockeübergstraat 46. Gouderak. C. v. Achthoven, Ooievaarestraat Haastrecht. F. van Vliet, B. 204. Kr. a'd IJssel. P. Mes Jr., Tuinstraat D. 71. P. de Groot, Wijk B. W. 125. Ridderkerk. O. J. Versendaal, Ringdijk c. 8. , J- L- Rijsdijk, Langeudijk C. 477. Rotterdam. J. Goedhart, Mauritsstr. sb. Schoonhoven. A. Koppenol, Ondo Singel 8. A. Tanger, Havenstraatschewal 122. TJselmonde. H. J. Lucas, A. 227. BllCrict 9, Schiedam. Districtsbestuurder: l F. G. J. Spanning, Tuinlaan 50. Afdeclingcn: Delft. O. Pielen burg, Rembrand {straat 265,* ; Den Haag, Bodc-Administrateur. ; Maassluis. D. v.d. Berg, Adr. van Ilcelstr. 292. ' W. v.d. Berg, Adr. v. Heclstr. 292. I Oud-Bégorland. J. Maatèn, Oostdijk 204. ! Pernis. P. Lagendijk, Wijk A. 285. P. Berkhout, Johannastraat 65. Schiedam. F. G. ,T. Spanning, Tuinlaan 50 ’ Vlaardingen. A. Vcrwol, lo v. Lijdengaalstr. 103. A. Schilder, W. Beukelzoonstr. 54. District. HO» ÏScjs Haag, Districtsbostuürder: F. Salomé, Priuscgfacht 135, Den Kaag. Telefoon 6208. Afdeelingen: Al/enajd Rijn. A. J. v/d. Linden, Burgm. Bloemstraat 258, secr.-penn. Den Haag. F. Saloipé, Prinscgracht 135. Leiden. H. J. Baart, Lombokstr.aut 12. (Bode-Administrateur.) Voorburg. A.J. Stol k,Kerklaauö6,RijswijkZ.-H. A. de Wolf, Kerkstraat 34. Woubrugge. C. den Hertog, to Alfcn. J. v. Z wielen, Wijk B 64. District 11, Arnhem. Districtsbestuurder; H. Walther, Alexanderstraat 5. Afdeelingen : Arnhem. 11. Walther, Alexanderstraat 5. Dieren. A. Jansen, Veerstraat 10. W, FrcrikS, Spoorstr. 58. Doesburg. J. do Jong, Windmolenstr. D. 125, A. van Vlissingen, KraakSchelaau B 162 N. Doetinchem. C. üeumer, Langerak, Ambt- Doctincheni. J. Spijker, De Wetstr. 598. Lcle. J. P. Slijkhuis, Papschbergschcw. 25 J. Schotman, Paaschbergscheweg27'. Kymégen. W. H. Segaar, Voorstadslaan 185, " Nijmegen (Hees). Oosterbeek. G. J. Groothuis, ‘ p/a. v. Woorkom, Reuvensweg E. 93 a. VelP- H. Bosveld, Willemstr. 52, Velp (G.) . G. H. Hoclofsen, Amaliastraat 2. Wageningen, A. Vullings, Kapelstraat A 502. J. v. Broekhoven, Heerenstraat. Gelieve van cventuoelo veranderingen kennis fe geven aan het Hoofdbestuur. ~ CORRÊp’OjDENTIÊr Rectificatie. In liet verslag nopens de conferentie van het Comité van den Internationalen Me t a albe werk er s bon d, is Duitschland abusievelijk niet vermeld ais te zijn vertegenwoordigd. B. F. G. (c d. H. Uw bijdrage is ons te eenzijdig en voor een groot deel onjuist. v. D. te R. – Een mededeeling in deze rubriek bleef door abuis, achterwege; niet i zoo wantrouwend m’ri waarde. Red. j

] Voor de Vrouwen. De dames yan den Vrijheidsbond op het pad. De , damès-ledén van ; het ~ : Voorlqppsg i comité tot organisatie; der vrouwen inden Vrijheidsbond (de partij die onlangs werd samengesteld uit verschillende vroeger bestaande partijen van liberale, en vrijzinnige , richting), die. dames roepen de vrouw.en ; van Nederland, die nog niet bij een politieke partij zijn aangesloten, op, om. tot xiien; nieuwen Bond toe te treden. Het lijkt mij van belang deze oproeping en wat daarbij op te merken valt onder de aandacht van zooveel mogelijk vrouwen uit de arbeidersklasse te brengen. Onze tegenstanders zitten niet stil; zij trachten tegen de verkiezingen van het volgend jaar zooveel mogelijk aanhangers te winnen. Zij zullen ons hier en daar vóór zijn met hun propaganda en het is noodig, dat wijde vrouwen (en mannen) die ai onder hun invloed zijn gekomen, duidelijk, kunnen wijzen op het vage en halfslachtige, op de innerlijke tegenspraak in dé beginselverklaring van dien Vrijheidsbond uitkomend, om daardoor met temeer klem de sociaaldemocratische beginselen er tegenover te kunnen stellen. De dames van den Vrijheidsbond meenen, dat nog vele vrouwen de misstanden inde tegenwoordige maatschappij over ’t hoofd zien (dat zullen dan wel geen arbeidersvrouwen zijn!), omdat zij haar belangstelling te uitsluitend richten op eigen kleinen kring en nog géén gemeenschapszin bezitten. Zij zijn verzekerd, dat de misstanden alleen kunnen worden weggeruimd als de massa der vrouwen met haar moederlijk gevoel, haar gezond verstand en hnisvrouwelijke berekening komt aanvullen het intellect, de staatkundige geschooldheid en het economisch inzicht der mannen. Zij vertrouwen dat een krachtige deelneming van de vrouwen aan de wetgeving zal kunnen leiden tót erkenning van de maatschappelijke waarde van hét moederschap en wijzen er ten slotte op, dat het programma van den Vrijheidsbond o.a. inhoudt : dat alleen een krachtige ontplooiing van ieders persoonlijkheid op geestelijk gebied, bij erkenning van de waarde van het godsdienstig léven in maatschappij én staat

en de bevordering van het particulier : initiatief en de eigen energie den weg kunnen banen , tot die verbeteringen, die een nieuwe wereldocschaving' móeten brengen. Dat krachtig moet worden opgekomen tegen liet toenemen der ambtenarij, die met alle zuinigheidsmaatregelen spot.-Dat móet worden gehandhaafd ieders recht op vrijheid van arbeid, ook van de vrouw als krachtig middel tot verhooging van den arbeidslijst van heel ons vólk, van mannen en vrouwen, enz. enz. Wij zijn het met de Vrijheiclsbonders eens, dat de vrouwen evenzeer moeten deelnemen aan de wetgeving als de mannen, maar zouden hen willen vragen, of de vrouwen daarvoor geen intellect noodig helmen en het alleen met moederlijk gevoel, gezond (niet door kennis gescherpt) verstand en huisvrouwelijke berekening moeten klaarspelen om het moeilijke staatsbestuur waarlijk goed te voeren. Verder lijkt het bevorderen van het praticulier initiatief niet juist de weg om het gebrek aan gemeenschapszin, waarop eerst wordt gewezen, te verhelpen. Wij weten maar al te goed, dat het oud-liberale beginsel van „ieder voor zich en zoo weinig mogelijk staatsbemoeiing”, de grootste stuwkracht is geweest van het kapitalistisch stelsel en dat dit stelsel vreemd is aan alle ware gemeenschapszin. Verder kunnen wij het er met mee eens zijn, dat het recht van de vrouw op vrijheid van arbeid zonder meer een krachtig middel zal zijn tot verhooging van den arbeidslijst bij mannen en vrouwen. Ten eerste wenschen we wel degelijk verbod van arbeid voor de vrouw in voor haar sexe schadelijke bedrijven, maar bovendien zal de ware arbeidslijst alleen worden opgewekt door de overtuiging, dat men niet werkt voor de bevrediging yan de winzucht eenef kleine groep, maar voor de welvaart van de gemeenschap en voorloopig althans hierdoor, dat men vertrouwt dit doel op den duur te kunnen bereiken. Er nog meer tegen het program van den Vrijheidsbond aan te voeren. Daarom moet iedere arbeidersvrouw ’t bestudeeren, het aan ons standpunt toetsen en daardoor gewapend tegen vage argumenten en verkeerde opvattingen omtrent een betere samenleving op huisbezoek gaan om nog buiten onze beweging Staande vrouwen (en mannen) te winnen, A. O.

ADVERTENTIËN. H Heden overleed , onze trouwe Bouds- ij 1} makker: 8 ... JOH. VAN EGMON.D, , I |j Dat hij ruste! p Namens bet Bestuur, || AFDEELING LEIDEN, i AFD. APELB@OBHf. rrspspsida Fiistnwdiriq op Zatirdag 13 April 1921 in „Tivob”, ’s avonds 7]4 uur, met mode■ werking van bet Duo JOPIE en HENKIE. Spreker; A. TEESINK van Deventer. Kaarten verkrijgbaar bij het bestuur a 30 cent. Maakt propaganda voor deze vergadering 1

MT. aam mm te arnhem, Ksterüag 16 Aprü, ’s avoisdls $ Kar, honden wjj oiasen eerste» Oezeiligen Avond in het „Centraal Gebouw” aan de Bakkerstr. Naast een causerie van den Distriktsbestuurder is gezorgd voor pianomuziek, voordrachten etc. Vult do toegezonden biljettjes in! Geeft u op bij de vertrouwenslieden. Toegang vrij niet vrouw of meisje. Zonder Bondsböekje wordt niemand toegelaten. “ HET BEST (JUK. Aan een gemeentelijke instelling te ’s-Gravénbage kan een BEKWAME SMID geplaatst worden. Alleen volslagen vaklieden, vertrouwd met autogenisch lasschen en niet ouder den 35 jaar, komen in aanmerking. Brieven met volledige inlichtingen in te zenden aan het bureau van dit blad onder letter I)./

Bekwame RIJWIEL-LAKKERS en MONTEURS gevraagd tegen HOOG LOON, bij BAAEDA & Co. Hij wiel fabriek Hilversum jTWERKSPOOR – IJTRECHtI VRAAGT i iilWEllESSvooriagon- enEeustrietiewerl j BRIEVEN MET VOLLEDIGE INLICHTINGEN TE RICHTEN HAAR AFOEELING PERSONEEL. | Eotatiedrak ..Tooruitpane”. Keizersgracht”slB. A’dciT

Sluiten