Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwam, in strijd met het arbeidscontract. De laatste had een goeden naam verdiend door te tornen aan de uitbetaling der Christelijke feestdagen en door bij het opmaken van den inventaris, de ongehuwde arbeiders zonder loon een aantal dagen te laten kuieren. Na het stellen van eenige vragen werd overgegaan tot het personeelgewijze stemmen vóór of tegen strijd, waarvan het resultaat was, dat slechts met eenige stemmen tegen besloten werd de loonsverlaging niet te accepteeren en zoo noodig den arbeid neer te leggen. » * * Uit verschillende berichten blijkt ons,

dat de werkgevers ?<lf niet de draagwijdte van hun besluit tot loonsverlaging hebben begrepen, want, nu hen blijkt dat er een i spontaan verzet is, zijn zij <tenuwacbtig en | trachten door toespraken en andere maat- j regelen verdeeldheid te zaaien. Hier volgen eenige staaltjes; • De firma De Müinck—Keizer heeft aan- ! geplakt, dat zij met 4 man uit het personeel j wil onderhandelen. Op de loonzakjes hèeff 1 zij ingevuld, wat zij minder , zullen ver- I dienen, w7aaruit blijkt dat er zijn van 2—4, . 6—B en 10 cent per uur. Waarom niet allen 10 pCt. ? Bij Frans Smulders wil-.de heer Veithuizén zijn ouden roem weer terug zien te

Overzicht van den toestand inden Bond op 1 Ociober 1921. r'. T'--. t _ f ~T~a. >c. a”,' ' ". "J I'h Tyc , S<Mt Ë <N ! , i I i g 4J • • c* r-5 “ \4S i 1 i CM A* I ®ej <ü ~ gj .-1ü *- 1 T x x I—r 1 ,® "S S' "S '. ,S 25 i —-g —a. 1 's” «■. Us : oï ' -O I- » i en « . sS. si® f Sw i « ■■■•■ —ts —•-S' I'o .*u <« m- 1-s ® 3 * -s 1 « R «Si s * «e >5 •« s 1.2, .» i S•;sT I ~ e° sK O* t i <a. « =s ! * i >, • j 1 ol** o 1 i < I -- j■ • [::I c ■- -4-' – ' 1 'f'" f ""f" ** [ – 1 , Alfen a/d Rijn 40 j 41 j— 1 9-' 7! “■ f ! |45 jlB 3 | Alkmaar 1 118 l 117 j+ 114 : 18-1 1 t f 450 j 9 '3 | Almelo ‘ i 30 1 26 ,+ 4 -.'23 j 24 j -r 2i ■ <8 j 4 i Amersfoort ... 4 . 72 i 82 : —lO 14 ; 13 i – ■ ö : ‘-ö0 i L 3 I Amsterdam 3614 j 3642 -28 306 1 329 |2B 432 (15842 111? 6 j Apeldoorn 4 j 2C4 , 200 -f l 28 1 30 | 2 J? j 74? 70 7 I Arnhem . 50? ; 511 j_ 8 64 : 68 i 7 501 1836 152 8 i Assen- ............. i 25 I 25 i —. j —■ j 1.3 I 88 52 9 ! Baarn . ! 88 37 ;+ 1 2 i 3I -2 143 -8 .10 j Best . ■ j ~~ \ 11 i —ll , —j ~ -w" » -7 11 j Bedurn l ...... . | -15 | .15 ( > 4 j .4 ! —. Ij :»S ; {«> 12 i Bergen op’ Zoom ......... 32 : 32 ; 3 | 3 j 6 | 103 j IJ 13 1 Beverwijk 45 4? |- 4 8 j 8j – , ! 163 ( 14 Bildt. de 38 j -IS: —. —■l -t 1 5 69 t A 15 ! Bolnes 24 ! '24 I – ~' ;- ! -1 —: r? 16 i Bonte 17 17; 3; 3j 2 61 —- 17 : Breda 1*52 , 164 j— 212 Jp ( 212 591 54 18 ! .Brammen .., , : -2 29 i ; —’ 1 4 112 6 19 1 Bussinn 38 | 40 ; 2 9 j 6 1 3 140 8 20 1 Cappoile op ’d IJsscl 42 j 4? ! '2 | 3I 2' 155 8 21 j Coevorden ........... }6 j 16 5 I 7 1 57 4 22 – Culemborg ól 53 ; 2 J 1 38 176 33 28 j DedemSvaart . ......... 1 21 j 90. 14.1 2 | 2 66 6 •>4 ! Delft 4?1 ! 48-5 + 6 62 ! .66 8 23 1 1927 79 -25 ; Delftzijl ! S? ; 5$ +27 3 ! 21 – 60 | 292 ,9 26 i Deventer 3§® j 367 1 46 | 45 j 9 151 1336 | 81 27 * Dior sn . 6l 69 —8 j 43 211 135 39 28 ’ Doesburg | 21 1 23 ; 2 j 43 Ij 77 ,6 29 Düctinchem, j 80 i 31—1 – 1 ! 10? *7 80 Dordrecht ........... j 1296 1234 .p 2 159 j 162 11 170 1 4597 279 31 Drachten «V 3 3 i 3 j 13 —r 32 Edani I 12 —| *f -0 ;!3 : Edo 32 | 32 3 j 4 —. j 312 vï 34 i Kakhuizen 63 i 34 112 13 21 112 Ï!) 35 S Enschedé .... . . . . ... . 2?5 | 23Ó 5 58 j 54 ! 3 6 I 882 55 36 I Franekcr............ j■l9 j jg -f. 1 1 j Ij —■ 1 8J -0 37 ' Goor J9 j )9 4 j 4 i 9 i 63 39 3g : Gorjuchem :. '1 ! 232 6 20 * 21 I■~n i 13 84:3 36 39 ! Gouda j 162 : 162 -• ( 26 &1 13 ; 686 -■}■} 40 . Goaderafc. ........... i ~,*A i ..,-03- —2 j 4 4-1 J v2O j , 8 41 ; Groningen . . 849 j 386 -f- 4 ' 88 88 i f 27 j igls jjj 42 i Haag, dca t 1668 —I 73 7? j. 35 22i j |079 7lé 43 ! Haarlem I 866 —3 j 3-1 30 i -8 35 1 3215 186 44 ; Hardiïisvcid . . .58 j _„5B 1— , | Jl 18 1 6 246 -4 45 ■ Harlüigen I*l 12 j 2 2 1 46 I Hasselt. ............ | '5 [—;• 1 -•* 18 -2 47 I Helder, den ... . 14 j 13 j+ 1 j * 4 150 4 46 Hendrik Ido Ambacht. ..... »1 1 49 i-f S 23 ; ‘ 49 Hengelo 374 374 1 18 18 j 3 34 1406 50 50 ’s Hertogenhosch . 80 [ 60 -2 i 1 4 211 20 51 * Hilversum ; . j 232 {— 214 i 14 j 2 .16 741 53 50 Hoogezand- Sa tuetneer ..... 78 – 79 i— I -2 2 j 11 j 299 21 53 Hoorn .. . S7 | 89 i- 2 17 17 | – 48 | 319 32 54 Joure . 10 ; 19 ! j 4 j 57 ]9 55 Kampen 69 i 68 j-p l 8 i 18 j 2 36 ; 245 29 56 , Kinderdijk ■ I 90 j-p 8 81 4 | Ij 348 37 57 Krimpen a/c Lftlc j 6-7 1 | 4 j 1 j } 248 21 5Ö Krimpen a/d IJsscl ....... , 48 i l • t. j 1 * • l*r>s 17 50 ormervcei ~ . . | 5é |+ S ® ! 6 • , * { 178 8 6’J ! Leeuwarden .......... J35 | 142 1— 7 4 j 6 1 4 531 44 61 i Lemmer 97 I 26 +1 21 3- – j 104 62 1 Leiden 500 I 505 i+ 1 68 I 72 2 73 2026 91 63- 1 Lekkerkerk 77 78 j— 1 8 32 lo , 265 38 64 : Maarsseu ~• . 26 3 j 4 4j. 97 4 66 i Maassluis. 35 35 j $ I • ® ~ •? j 137 .j 66 I Maastricht ........... 70 71 j— 1 ® j 8 ■— < 5250 67 Mep’pei,............. j 51 j “ i 52 “ j 195 H 68 i Middelburg ... 7 ...... . 282 : 253 | —2l 26 26 2 18 i 764 162 69 i Muiclen 1* j 18 , 8 6|' ‘ .48 70 jN. Lekkerkmcf- 91 j 33 : 2 —' —I 1 : 120 7 71 ; Nijmegen 356 355 | 2 43 42 4 72 1 1287 i 143 72 : Gist 21 21 I 82 2 73 i , Oosterheek 38 38 2 2.1 3. [ 100 74 Oude Pekela. .......... 34 35 1 44 1 j 127 22 76 Oudewatfcr ........... J'4 11+1 2 21 1 38 6 76 Papentirecht .......... -84 84 9 13 8 j 280 49 77 Pernia ....... y ... i : 53 .33 6 7 4 144 g 78 Hidderkertc 53 32 + 1 Ij 1 126 2 j 79 liorterdam .. . . .... .. . 27§* 2803 —l9 219 j 252 33 131 10699 i 500 ; 80 Schiedam ' . 9(+ ; 95Ö 8 83 ■ 82 6 68 3661 i 95 81 5cb0óun0véu.......... Bfe j 58 Dj 13 ? 207 j 31 82- .Sm’, lil- ~.. . .. .., SÏ, 8 2 2 ! 2 j 24 j 83 Kiiedrcclu 85 57 +8 Ij 1 , 17 – 224 '• 10 84 Sneek 07 , gS 1 al'B j 1 4 | 253 .*■— l 85 Süuijurg’ 1? 16 1 -Ij Ij —; j—7 ’5B 2 i 86 • Stadskanaal < 4» 48 1 j ~ t4 183 8 87 j Steen wijk 115 1 1 8| ' 3 ( •■&1 – 48 I'l i 88 j Tiei . ! .303 122, '24 . 1 * 1180 21 89 Tilburg Dl .115 ,+ 6 1111 : 10 : 335 18 90 j -Utrecht. . ... . .... .. .. 1260 1275 j —l5 141 ; 144 .. 20 131 ; 4534 406.. 91 | Veeudam iG 111 !+ 4 1— I 12 ; 2 8 j 419 3^ 92 Ve1).... . .... . . .-. . .... ,83 81 +2 . 15-i 15 I ,1, 294- 16 '. 93 j Vlaardingen 212 212 i 59 59 i 6i 94 ! Vlissirigéu .6 . . 178 +Bl—3 13 14 8 713 – 6 95 j Voorburg. ... ........ 46 49 —.3 9 9 1 1 167 5 96 i Wageuingen .......... 09 39 44 1’! 123 12 97| Weesp 187 165 + 2 26 30 5 353 jg 98 AVestérhroek ...... . ... 28 25 1 1 1 95 9 99 Winschoten 7 , 150 151 1 30 30 12 541 10 100 Woubrug’ge. ... ... ... . . . , , 8 8 11 – – ■ 27 101 IJlst .. . 23 23 1 1 90 -3 102 Ijmuidén. . . ... . ..... 180 162 ) 2. 9 10 4 622 19 103 IJseimonde. .......... 19 I 18 + l 1 1 1 69 5 104 Zaandam 225 I 223 |+ 2 [ 23 24 1 9 852 37- 105 Zaandijk ............. 49 1 51 : 25 5 1 194 j 106 Zaltbommel *’ 58 55 ! 2 j 10 10 1- 9 201 I 25 107 Zeist 89 : 60 + 9 20 .19 .6 223 4 108 Zuidbvock ..1B j 13, [— , 1 1. , 4 53 j 8 209 Zntphcn -59 60 i— 112 12 I.— 1 4 214 I 18 HO Zwolle 112 | Jl2 – 1414 1 «9 414 20 i Verspreide Leden. ~,. ; . . 44 i 45 —1 . '3 ’ ■ 2 • • 231 | 1- I – – )- – – ; :-l '■ -’-j – -i: : I ‘ i . * I Totaal.- '21797 121898 |-101 2159 j 2260 I-214 : ,2172 ! .1-, i _J _i—__—: j—!—l L_!

krijgen en houdt op de hem. geëigende wijze i toespraken, waarbij hem menig hartig i woordje, zelfs van zijn trouwe vrienden, ! niet gespaard blijft. { Wij willen thans niet verder hierop inj gaan, doch komen er latex nog wel op terug. : Wij zijn er echter zeker van, dat de arbei! dérs geen vertrouwden meer zullen stellen 1 in hun mooie praatjes en dan ook vol ver-S trouwen het parool der organisaties af| wachten. G. WINSCHOTEN. Op Zaterdag 22 Oct. j.I, hield onze afdeeling een buitengewone ledenvergadering ter bespreking van de aangekondigde loonsverlaging inde metaalindustrie met ónzen districtsbestuurder J. Wacht als inleider. ineen uitvoerig betoog schetste hij den toestand van het oogenblik en toonde met ' de feiten aan, dat geen enkel redelijk motief voor de aangekondigde verlaging was aan te voeren. Na de inleiding werden door meerdere leden vragen gesteld, welke door Wacht ten genoegt . der vragers, werden beantwoord. _ ... Een. motie, waarin werd uitgesproken, dat de afdeeling Winschoten zich geheel ter beschikking van de bondsleiding stelt en dat de leden bereid zijn op het eerste sein den arbeid neer fc leggen, werd met algemeene stemmen aangenomen. ■ De vergadering was goed bezocht en het bestuur hoopt, dat bij volgende, gelegenheden de belangstelling even groot zal zijn. CORR. Voof de Vrouwen. De AntKßcvolutionnairen en ~de vrouw”. *De anti’s houden er toch eigenlijk rare beginselen op na. .Vooral waar het ~de vrouw” betreft. Eerst heette het vrouwenkiesrecht in strijd met Gód’s woord. Nu evenwel het vrouwenkiesrecht een feit geworden is, dringen ze er bij de vrouw en op.aan het vooral niet ongebruikt te laten. Men zou zoo denken, als het zoo tegen Gods geboden indruischt mag een streng geloovige er toch geen. gebruik van maken. * Evenwel, ze zijn bang, de anti’s. Bang voor de vrouw. Een gedeelte van hen wil de vrouw niet in dé Twééde Kamer hebben en ook niet inden Gemeenteraad. Wel in Commissies mag ze zitting nemen, maar in ’t openbaar moet ze zwijgen. Waarom #el hét een en'niet het ander ? Maar nu het stemmen zelf. Daar ze waar-ScHijhlijk bang zijn dat bun eigen beginsel, hun eigen staatkundig verleden niet genoeg aantrekkingskracht: zal uitoefenen, hebben ze er wat anders op gevonden:. En nu trachten zij ze wijs te maken wat er gebeuren zal als de tegenstanders de overhand krijgen. 1 Nu wordt het revolutiespook ér weer bij gehaald. Als dat niet helpt, helpt niemendal. Wij zouden er op zich zelf niet tegen zijn, als men daarmee de vrouwen tracht te winnen, mits men niet met leugens komt. En dan nog met zulke,oudbakken leugens., In ~De Standaard” van 6 September j.I. komt een artikel voor, getiteld: Proeve van politieke voorlichting der Anti Rev. vrouw7. Van dat woordje voorlichting had men beter voorlieging kunnen maken. Want daar staat woordelijk : Wat onder de revolutionnaire regeering in Rusland bestaan heeft; de afschaffing van het huwelijk, de opheffing van het gezin, en het vrij verklaren van iedere vrouw voor iederen man heeft ook in ons land als nooit te voren de Christenvrouw doen zien, welk een lot haar bedreigt als het revolutionnair beginsel inde staatkunde zegeviert. We hebben maar al te lang het huwelijk, het gezin, de publieke eerbaarheid, kortom heel dat veilige terrein voor : het levender fatsoenlijke vrouw, als iets ge: woons beschouwd, dat van zelf sprak, dat zoo hoorde. En niet gerealiseerd dat die : zegeningen'van dit vrouwenleven te danken ; zijn aan de doorwerking der Christelijke ) beginselen in onze Nederlandsche wetge’ ving, te danken ook hieraan dat wij een i regeering hebben dié de wetten niet afschaft zooals in Rusland gebeurd is maar

ze handhaaft. Hier wordt dus ineen gezaghebbend blad de leugen herhaald, die reeds lang weersproken is ook door vrouwen uit de burgerlijke partijen —, namelijk de, socialisatie der vrouw' in Rusland. Ja, ja, die revolutie in Rusland is toch maar een uitkomst als het op bangmaken aankomt. Maarte beklagen zijn zij, die geen vertrouwen hebben in eigen beginsel en daar-' om de ieugen te baat moeten nemen om aanhangers te winnen. ’t Zijn rare snuiters, de Anti’s. M. W.—L. Drankbestrijding. Blauwe Weekt Men meldt ons: Zooals bekend, ging dein het voorjaar gevoerde Blauwe Week-actie uit van twee groepen, n.I. de Blauwe Wèek-Comraissie uit de Nationale Commissie tegen het Alcoholisme en de Ned. Ver. tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, die elk af. zondérlijk ’n Blauwe Week Organiseerden. Op eene inden loop dezer maand gehouden vergadering werd de verbroken samenwerking tusschen deze beide groepen hersteld, zoodat in 1922 de Blauwde Weekactie weder gezamenlijk zal wrorden ter hand genomen, waardoor de propaganda voor Geheelonthouding en Plaatselijke Keuze met meer kracht zal kunnen worden gevoerd.

yUGEMTEN! Sluit u aan bij den IlilidJsteÉewgrlsrsM Algemeen Nieuws. Cursus in Autogeen Lasschen en Snijden. We verwijzen onze leden naar dein dit nummer voorkomende advertentie van de firma G. L. Loos cn Co., welke weer eenige cursussen heeft georganiseerd in autogeen lasschen en snijden van diverse metalen. Hét ondemcHt zal het navolgende omvatten: Verklaring hoe zuurstof wordt • gewonnen en gecomprimeerd, hoe en waarvan carbid wordt gefabriceerd; demonstratie,der werking van acetyleengasontwikkelaars, lasch- en snijbranders; reduceer' ventielen, welke reparaties men aan laschen snijapparaten zelf kan verrichten; auto geen lasschen en snijden door de deelnemers zelf van werkstukken van smeedijzer, giet, ijzer, roodkoper, geelkoper, aluminium, enz.; theoretische en practische demonstratie der bij de diverse metalen en werkstukken optredende spanningen en hoe deze te vermijden of te ondervangen zijn. Verklaring en gebruik der bij het autogeen lasschen en snijden benoodigde artikelen. Voor verdere bijzonderheden ziet men de advertentie. ADVERTENTÏFn. AFDEELING SMEEK. Openbars Feeeiïsrgadering ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan der afdeeling op ZATERDAG 5 NOVEMBER 1921, in het Gebouw „AMiCITIA". Met medewerking van den Haagschen Declamator WILLEM VAN CAPELLEN. Spreker: J. WACHT, van Groningen. Kaarten voor leden buiten Sneek verkrijgbaar bij het Bestuur a 40 cent per persoon.

VAKOPLEIDING Oproep tot deelname aan den cursus in Autogeen Lasschen- en Snijden. te houden: te AMSTERDAM A. Gedurende 3 maanden te beginnen op 10 November 1921, eiken Donderdagavond van 7—9 uur. B, Gedurende een week van 27 tot en met 31 December, dagelijks van 9—12 en I—s uur. te HENGELO (O). 0. Gedurende 6 weken, te beginnen op 5 December 1921, eiken ‘Maandag van 2 7 uur. Het Lasschen en Snijden wordt op deze cursussen practisch ouderwezen, evenzoo de j juiste behandeling der Lasch- en Snijapparaten, laschbranders, reduceerventielen, enz. Prospectus en inteekenbiljet op aanvraag verkrijgbaar bij: i G. L. LOOS & Co. • Keizersgracht 688 – AMSTERDAM ' Fabrikanten van Zuurstof on Autogene Lasch-er, Snijapparaten. Tel. N. 326, N, 2712, G. 2673, C. 2522

Sluiten