Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaardigden der Servische, Hongaarsche en Kroatische gewesten onvoorwaardelijk den centralistischen ophouw steunden, verdedigden de Sloveensche afgevaardigden met hun leider het „federalisme” in en „decentralisatie” van de organisatie. Zij wilden hun loonbewegingen zelfstandig voeren en onafhankelijk van decentrale in Belgrado zijn. Twee centralen, een voor de oostelijke en een voor de westelijke helft van Joego-Slavië dat was hun oogmerk. Geleidelijk wilden zij wel naar den centralistischen organisatievorm streven, maar zij achtten de toestanden daarvoor nog niet rijp. De kapitalistische ontwikkeling zou meer in westelijk, dan in oostelijk Joega-Slavië plaats hebben. Tot gemeenschappelijke uitgave vaneen vakblad waren zij wel bereid.

De discussies over dat geschilpunt bereikten den derden congresdag haar toppunt. Alle pogingen der Belgradosche leiding, om den band met medewerking der Sloveensche afgevaardigden op centralistische basis te vernieuwen, leden schipbreuk op de afwijzende houding der Slovenen. Zoo bleef het dus bij het oude doen: Vereenigd en toch niet vereenigd! De Sloveensehe afgevaardigden (ongeveer 15) v e rli eten daarop het congres. Het stranden der oplossing van dit probleem is wel te betreuren, temeer daar de; ondernemers daaruit hun profijt zullen trek ■ ken. In ’t bijzonder richt zich de strijd der ondernemers evenals in alle Europeesche landen tegen de wetten betreffende den achturendag, tegen het wettelijke verbod

Overzicht van den toestand Sn den Bond op 1 Fehr. 1923, c "■«" . l i CO ! I Cl. <— i ! i CW ! ( S*eo ft* ! . •' a © g» C ■■ V. . 4- i c-E: o. 2? 4? c |SP ® S © C • ; w usCi 'O © rj » n i S « s* 5< – || K |l l| ||ji| cw H-* _ H ® S « Sg «4 »s *8 « _ sa, a*» O* ® > ! -Éf #* j > 1 Alfen Rijn 41 41 2 2f I 6 i 169 ! 8 5 Alkmaar 114 119 —6 12 13 1 16 I 420 I 69 * Almelo 34 35 -1 55 1 j 7 I 102 ’ 25 4 Amersfoort ........... 56 57 1 44 i 7 175 i. 34 » Amsterdam 3311 3311 143 142 27 I 653 11643 : 1049 6 Apeldoorn 226 224 -{-1 18 19 4 i U 843 I 46 7 Arnhem 443 443 48 46 7 76 1618 i 189 » £ssen • – 19 3-2 i- 3 6 66 13 9 oaarn 46 46 j 3 3 , 9 158 ; 22 10 Bedam ............. j 9 9! 1 _ gg i ; 11 Barden op Zoom ........ 20 21 j— 1 _ i 9 i 80 18 12 Beverwijk 49 49 i 43 _ i 5 i 173 18 13 Büit, de . 1414 i _ 51 2 14 Bolnes ... 24 24 7 60 29 lo Borne 9 11 21 1 „ y 34 5 16 Breda 189 391 _ 211 12 28 641 72 17 Brummen . . 18 19 _ 1 _ 1 6 1 45 22 18 Busmm ... 26 23 + 8 3 | 39 12 19 Cappelie op ’dlJssel 85 85 44 1 31 i 234 93 20 Coevorden 8 9 1 1 1 i25 3 21 Culemborg 43 42 + 13 4 14 132 38 22 Dedamsvaart 13 11 + 21 1 1 38 23 Dei ft. . ....... i. i 496 494 + 2 60 61 8 55 1773 169 24 Delfzijl ............ 109 105 + 4 2 67 384 57 2o Deventer 372 372 39 39 8 62 1246 265 26 Dieien 7474 – – 1 9 184 33 27 Doesburg. , 35 35 _ _ 1 6 '2B Doetinchem. 22 23 1 13 _ '29 Dordrecht 1428 1406 +2'2 138 142 9 416 4978 671 fde 33 32 + 13 3 _ 7 96 10 31 kokhuizen ........... 32 31 |+ 1 10 10 _ 9 115 22 32 Enscnedé. ...... .... 183 186 3 34 34 2 28 648 81 33 ïraaeker ............ 1212 i 2 51 5 34 Gaanderen ........... 22 29 j 71 _ 1 59 8 35 Gandnngen. ......... . 77 j _ _ _ 86 Goor. . . 1414 ! 1 _ 3 43 g 37 Gorinchem ........... 165 166 1 9 lO 1 59 585 72 38 Gouda 137 140 3 21 22 26 491 46 39 Gouderak , 44 46 2 2 2 6 117 29 40 Groningen 302 304 2 17 16 3 83 919 258 41 Haag, den ... 1595 1602 7 56 53 37 429 3178 855 42 Haarlem . 812 810 + 2 39 45 3 180 2158 308 43 Hardlnxveld 53 55 2 8 8 8 197 19 44 Helder ............ 18 lg 3 31 5_ _ 45 Helmond 1414 1 59 1 46 Hendrik Ido Ambacht. ..... 55 57 2 10 181 36 47 Hengelo 316 318 2 9 10 111 1145 73 48 I ’s Hertogsnbosch 59 61 23 3 8 218 28 49 Hilversum ........ . . 177 178 1 8 10 3 26 555 64 50 Boogazaud-Sappemeer ..... 91 90+1 1 . 1 27301 59 51 Hoorn 76 77 1 55 9 265 41 52 J onre 10 10 5 26 14 53 Kan pan ............ 37 89 2 23 15 m 54 Kinderdijk 136 • 734 + 21 1 24 i24 110 55 | Krimpen a/d Lek. . 85 65 3 3 18 268 67 56 ; Krimpen a/d IJssei 86 79 + 6 8 6 16 259 64 57 ! Krommenie-Wormerveer .... I 63 68 3 31 6 256 16 58 j Leeuwarden j 140 }37 + 3 8 6 1 j 6 i 445 43 59 j Leiden 440 j 438 +2 26 29 2 130 1350 453 60 | Lekkerkerk 74 | 75 1 _ 5 263 41 61 | Lemmer 24 j 24 32 1 91 3 62 | Lobua 40 | 44 _ 41 1 25 ]3O 63 ; Maassluis 61 I 61 55 1 20 177 4S 64 i Maastricht 56 51 +2 6 51 4 134 30 65 ; Meppel 52 49 + 37 7 4 383 16 66 Middelburg 109 i 160 1 6 6 1 28 ! 538 59 67 N. Lekkerand 42 ! 42 .3 148 16 6b Nijmegen 291 1 280 41 17 i7 2 106 890 259 39 Oist ........ 19 20 1 73 .8 70 Oosterbeek 25 | 25 2 2 ö 73 95 71 Oude Pckela 31 31 2 2 9 JO6 16 72 Oadewater 13 | 13 ; _ 1 1 1 54 2 73 Papeudrecht 106 109 1— 35 6 2 . 33 289 142 74 Pernis ..... ........ 60 j 61 |— 1 41 5 i 17 j 194 35 76 Ridderkerk........... 61 j 59 |+ 2 2 I 21 1 25 I 120 106 76 Roermond . 15 j 15 j j I io I _ 77 Botterdam 4333 | 4362 ! —29 152 | jgl : 30 1308 15302 1148 78 Schiedam. 1219 j 1219 62 j g» j 8 479 1417 451 79 Schoonhoven ........... 57 57 6 | 6 19 475 j gg 80 Sliedrecht. . 95 95 _ 3 j 2 31 269 81 Bneek 52 53 —1 i 21 7 199 _ 82 Souburg ............ 1212 3 3 2 43 5 83 Stadskanaal 42 38 + 42 2 2 443 4 84 Tiel 301 302 114 13 44 1159 44 85 Tilburg 58 93 —35 3 9 12 190 141 86 Utrecht 1236 1333 +3 72 87 21 246 I 4143 I 357 87 Veendatn 94 96 2 77 1 H 1 351 31 88 Veere ♦ 24 3o 6 2 2 I 39 35 89 Velp 61 62 1 9 9 2 7 283 24 90 Vlaardingen .......... 298 297 + 1 16 155 60 ggö 157 91 VTissingen 166 166 77 7 615 16 92 Voorburg. .......... 38 38 45 4 131 15 93 Wagemngen . 35 34 + 1 6 7 6 123 17 94 Weesp 177 173 + 4 17 16 1 24 629 89 95 Westerbroek ...... . ... 41' 42 1 1 23 188 24 96 Winschoten. 138 142 4 6 8 1 32 452 42 97 Woubrugge. «,»,,*,.»* – 5 5 _ 96 Ulst 21 21 – – _ 1 84 x 99 Umuiden 142 144 25 6 12 563 26 100 IJssei monde .... . ... I 36 | 38 I 1 1 1 6 j 120 | 20 1 101 Zaandam 210 209 + 1 8 9 3 38 772 103 102 Zaandijk .... ...... . 40 41 1 43 2 149 g 103 Zaltbommel, ......... 86 86 6 6 114 310 38 104 Zeist 54 64 8 8 2 19 181 42 105 Zutphen 70 69 + 1 6 6 1 17 216 64 106 Zwolle . 101 102 17 6 19 375 14 Verspreide Leden. ....... 76 83 7 3 21 283 52 Totaal 122987 28075 I -88 I 1277 | 1326 210 6439 ! I II ! 1 1 111 1 I I 1 I i ; Tan de afdeelingen Doesburg, Gendringen en Boermand is bet vorige ledental aangehouden. i

j van overwerk, kortom tegen de Joego-S!a-j vische „wet tot bescherming der arbeiders”, i Desondanks bezielde de achterblijvende j groote meerderheid der congresafgevaardigden de hoop, dat de op den bodem der „A msterdamsche Internationale” (L V. V.) staande richtingen, door de machj tig opkomende kapitalistische ontwikkeling | van Joego-Slavië, tot vastere aaneensluiting i zullen komen, en dat de fantastische ele| menten, welke, nu nog de ((fata morgana” j (gezichtsbedrog) van het ..federalisme” na; jagen, van de „dwalingen huns weegs” zulj len bekeerd worden. | Nu, wij sluiten ons gaarne bij deze hoop | aan, hoewel dergelijke elementen een taai | leven hebben en hun aanhang evenals tering ! lijders heel langzaam uitsterft. I A~J- Ingezonden. (Buiten verantwoordelijkheid van de redactie.) Waf de Vereeniging tof bevordering der belangen van T.8.C.-Patiënten "in Nederland wil. Toen in November 1921 een oproep in vele bladen werd gedaan om te geraken tot een Vereeniging voor, (dus niet uitsluitend va n) t.b.c.-patiënten om te trachten langs den weg der organisatie invloed te verkrijgen in zake de zorg voor de t.b.c.-lijders en hunne gezinnen, kwamen uit alle oorden van ons land bewijzen van insteramig met dit doel en kregen de initiatiefnemers al dadelijk den steun van Dr. B. H. Sajet en andere medici. De oprichtingsvergadering op n December 1921 te Amsterdam, wasdruk bezocht, daarna werd de Ver. landelijk georganiseerd. Thans, na ruim een jaar, telt de vereeniging 16 afdeelingen en correspondentschappen met een totaal van ruim 1200 leden. De vereeniging beschikt overeen eigen orgaan, „De Volksgezondheid”, dat maandelijks in een oplage van 3000 ex. verschijnt, Dr. B. H. Sajet heeft van den beginne af als medisch adviseur het bestuur ter zijde gestaan, terwijl als deskundig adviseur optreedt de heer E.v. Det, Directeur van het Gem. bureau voor beroepskeuze te Amsterdam. Bij zulk een resultaat op organisatorisch gebied ineen tijdsverloop van 14 maanden, moet er toch ongetwijfeld reden te over zijn om de oprichting dezer organisatie te wettigen, en moet de actie dier vereeniging pakkend genoeg zijn om tot zulk een resultaat te komen. En zoo is het ook! Hoewel de invaliditeitswet volgens art. 99 het mogelijk maakt, dat velen, welken tot dan toe aan geen sanatorium-verpleging dachten, inderdaad een dergelijke kuur konden meemaken, laat de economische verzorging van hen, die door de tuberculose zijn getroffen, nog zeer veel te wenschen over. Nu de invaliditeitswet sanatorium-verpleging voor t.b.c.-patiënten mogelijk maakt en daarmee velen geheel of gedeeltelijk hunne gezondheid terug krijgen, komen toch nog velen op maatschappelijk gebied zeer zwak te staan. Dikwijls juist door hun sanatoriumkuur. Onnoemlijk velen zijn hun werk kwijtgeraakt, en kunnen slechts zelden werk bekomen, omdat vooral in dezen tijd het reeds voor volmaakt gezonden zoo moeilijk is dit te krijgen. Vele anderen mogen hun vroegere werkzaamheden niet of slechts gedeeltelijk doen op gevaar anders weer in te zinken. Op de ellende, die van het een zoowel als van het ander het gevolg is, volgt evenzeer de inzinking wegens gemis aan het benoodigde. Zoo laat de toestand zich aanzien en deze is volstrekt niet erger geteekend dan hij inderdaad is. Onze vereeniging meent dan ook, dat het de plicht der Overheid moet zijnde zorg voor de t.b.c.-patiënten, als maatschappelijk zwakkeren, op zich te nemen. Maar deze zorg mag zich niet beperken tot het verleepen van hulp inden vorm vaneen uitkeering volgens het armbestuur, omdat daarmede de lichamelijke inzinking niet wordt voorkomen. Deze hulp dient op breeder plante staan. Zij moet zich o.i. uitstrekken tot het verstrekken van werk, waartoe de patiënten in staat zijn en tot algeheele verzorging van hen, die niet meer in staat zijn te werken. Wij ijveren voorts voor een betere woningvoorziening. Voor oorden om na te kuren, om den overgang van het sanatorium naar

de werkplaats te vergemakkelijken en verder voor alles wat de belangen der t.b.c.- lijders vorderen. Wij doen dit in vele plaat.sen in samenwerking met de Ned. Centr. Ver„ doch wij begeven ons niet op medisch terrein. Den lezers zal het nu duidelijk zijn waarom onze organisatie in ruim één jaar zóó kon groeien, en wij wekken ieder op, lid tc worden dezer vereeniging, om met ons te strijden voor lotsverbetering van onze lijdende medemenschen. De contributie bedraagt 10 cent per week. Donateurs betalen ƒ 2.50 minimum per jaar. Op aanvraag wordt ons Maandblad gratitoegezonden. V oor het Hoofdbestuur; I. LESSING, Voorzitter. A. J. JoBSIS, Secretaris. Krommeniestraat 37, Amsterdam. De nationale Vrouwendag. Een Vrouwendag, waarom een Vrouwendag? zult ge zeggen. Ja, de sociaal-democraten willen een Vrouwendag houden, dit moeten de vrouwen wel begrijpen. Op 11 Maart worden in Amsterdam, Utrecht, Zaandam, Haarlem, Vlissingen, Tilburg, Heerlen, Leeuwarden, Groningen, Assen, Arnhem, Zutphen, op 12 Maart te Den Haag en 18 Maart te Rotterdam, groote openbare vergaderingen gehouden voor de vrouwen. Overal zullen de beste sprekers en spreeksters het woord voeren. Dezen keer moeten inde eerste plaats de vrouwen uit het gezin naar de vergaderingen gaan. Deze meetings zijn als een inzet voor de verkiezingen. Het is een wekroep voor de vrouwen om paraat te staan met de verkiezingen. Door de sprekers en spreeksters zullen zij ingelicht worden hoe zij dezen wekroep door ’t land verder kunnen bréngen. De vrouwen hebben een schuld goed te maken. Bij de vorige verkiezingen zijnde vertegenwoordigers van de arbeidersklasse in aantal achteruit gegaan. De reactie heeft gezegevierd. Dit komt zeker niet ’t minst, doordat de vrouwen hebben meegestemd. Nu staan we voor nieuwe verkiezingen. Als demonstratie TEGEN DE REACTIE TEGEN DEN OORLOG VOOR HET SOCIALISME wórdt deze Vrouwendag gehouden. Het r noodzakelijk met deze demonstratie mee te doen. AI zullen er vele vrouwen zijn, die noc niet weten hoe ze stemmen zullen; mee naaide vergadering gaan, mee hooren wat daar gezegd wordt, kunnen ze in elk geval doen. • Want het lijden als gevolg van den sterken, schralen wind der reactie, die waait door geheel Europa, wordt niet het minst door de vrouwen gevoeld. Werkloosheid, duurte, hooge woninghuren, achteruitgang van het onderwijs der kinderen, enz., in één woord „de bezuiniging” van bovenaf drukt op de geheele arbeidersklasse. Dit alles zal daar besproken worden. De vrouwen der arbeidersklasse zullen op den Vrouwendag’ hun oor te luisteren moeten leggen, hoe zij mede kunnen helpen front te maken tegen de reactie. Voor den Bond van Soc. Dem. Vr. Cl. L. TILANUS. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ I * | Qeiezers bladen ! | van ons vakbiad mogen niet worden t * weggeworpen, doch behoaren aan onge- ♦ | organiseerde kameraden ter lezing ge- t ♦ geven te worden. t t t ADVERTENTIËïr H Heden kregen wij kennis van bet over- S i| lijden van ons bondslid M J. BOUMAN H Hij rast in vrede, is de wensch der afd. || i Vlaardingen. HET BESTUUR. 1

'VakopLeidlng. Driemaandsch cursus in Autogeen Lassehen en Snibden (met Zuurstof en Acetyleengas) Aanvang 23 Maart ’s avonds 7 uur. PRACTISCH ZOOWEL ALS THEORETISCH ONDERRICHT. Gratis prospectus op aanvraag'. G. L. LOOS & Co., KEIZERSGRACHT 639 – AMSTERDAM, Fabrikanten van Zuurstof, Koolzuur, Carbid en Autogene Laseh- en Snijapparaten, Tei. Centrum 6400 6401, 6402 – Tel. Centrum 2822. Bota.tied.ruk „Vooruitgang”, Keizersgracht J73. A’daja,

Sluiten