Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

looze propaganda van haat tegen de Duitschers kan voortzetten, en verzet van de Fransche arbeiders niet.mogelijk is. In die richting zullen we dus ook de oplossing van de- malaise op de arbeidsmarkt moeten zoeken. Wij kunnen en moeten dus, waar we sterk genoeg zijn, krachtigen druk op de regee- ringen uitoefenen, om hen te dwingen a,l het mogelijke te doen om tot economisch herstel

i te geraken en de Fransche arbeidersbeweging bij haar uogingen, om zich weer op te richten, krachtig steunen. , Wij zuilen daarvoor stelling moeten nemen tegen Moskou eenerzijds, en anderzijds al het .mogelijke doen, aan die landen, welke aan den rand van den afgrond staan, de . middelen te verschaffen, om zich te kunnen herstellen. Hierdoor beïnvloeden we onzen loonstandaard in gunstigen zin, zal herstel

Overzicht van den toestand inden Bond op 1 Juni 1922. SS °.S o e| » g>' I'S -s:s + |S |S ■§! -3 i : tü 3®. en. -Sa « .gS. S| g- b- – g% 3j gg- fl O , S-< <• < ■ ■ ( > v “ 1 Alfen a/d Rijn . ..... 47 47 3 31 1 158 14 2 Alkmaar J29 128 + 1 16 16 2 6 459 43 3 Almelo 27 29 2 17 19 17 j 65 .26 4 Amersfoort 69 70 1 8 8 1' J 3 | 174 4 5 Amsterdam 3420 3427 7201 205 28 527 j 12122 | 825 6 Apeldoorn 217 215 + 2 21 21 3 § ! 797 ! 26 7 Arnhem 471 471 53 53 10 50 1627 188 8 Assen . 28 . 38. 3 160 9 9 Baarn 42 43 1 21 24 134 t 16 10 Bednm .. . : 9 12-3 1 1 32 j 11 Bergen op Zoom ........ 18 18 2 63 6 12 Beverwijk 47 46 +l’ 2 2 9 163 ! 26 , 13 Bildt, de 17 15 +.2 – —'t 3 56 j 7 14 Bolnes 36 39 3 1 2 80 3 15 Borne 1111 2 2 43 3 16 Breda 183 188 5 9 10 2 34 624 105 17 Brammen $4 22 + 2 1 474 18 Bussum 24 26 1 13 2 55 20 19 Cappelle op ’d IJssel 72 73 13 3 ! 1 10 236 47 20 Coévorden 1415 1 1 'ij B [ 502 21 Gulemborg 43 43 5 5i 30 j 144 28 22 Dsdamsvaart 12 i 11 + 1 2 2 1 47 5 23 Delft. . 517 517 59 63 9 I 1866 114 24 Delfzijl 99 99 44 1 69 243 161 25 Deventer 371 375 4 43 43 • 12 61 1257 158 26 Dieren. . 71 72 1 1 1 9 222' 30 27 Doesburg. 34 43 9 1 I 2 I 13 117 26 28 Doetinchem. . 27 30 3 j 1 2 99 4 29 Dordrecht 1428 1434 6 195 200 13 291 4825 758 30 ! Drachten . . ■ 3,4 —l, 13; 19 | 2 31 ; Edam . i 13 13 ! 333 j 7 32 j Ede 35 35 3 3 4 Hg _ 33 : Enkhuizen 34 ; 31 + 3 10 i 111 1 j 2 119 16 34! Enschedé | 197 | 197 i 46 46 -4 21 729 50 35 Franeker ; . 13 I 13 —j 1 52 4 36 Gaanderea 42 I 42 8 ‘4 —; 1 147 37 Gendringen 1214 2 31 38 Goor 15 lë 13 32 1 45 H 39 Gorinchem .. . 192 193 112 13 127 705 56 40 Gouda .. . . 149 149 | 16 16 2 i4 540 48 41 | Gouderak 49 49 | : 2 2 8 184 4 42 Groningen 31$ 318 + 1 20 20 2 66 991 ' 209 43 Haag, den 1644 1665 —2l 67 67 40 204 5792 I 736 44 Haarlem ..;... 82$ 834 6 65 63 -7 §5 2625 I 29? 45 Hardinxveld , 55 56. 17 71 17 214 5 46 Harlingep. ........ ......... . s j j1 —— _i-r- —■ ' 47 Hasselt. ë. 6 ‘—’ 24 —• 48 , Helder, .■ M* %% .+ i 3 3 3-71 3 49 Hendrik Ido Ambacht. ..... 64 64 ■» 2 21 5 175 g 50 Hengelo .. . 341 356 —lö 32 i? 2 i2 1276 75 51 ’s Hertogenbosch ~... .: 4 . 67 , 68 1 55 . % 246 13 52 Hilversum ........... 173 181 8 14 i5 2 20 641 34 53 Hoogézand-Sappemeer ..... 96 9$ 31 24 32248 54 Hoorn . , ..... i ... . 75 76 1 t* 71 8 275 17 55 Jonre. , ............ .1? 12 , : .4 29 19 56 Kampen, 52 58 —6 3 31 12 159 40 57 Kinderdijk % 138 igg 3 32 g2 477 57 58 Krimpen a/d Lek 75 76 17 7 ■ 1? 276 23 59 Krimpen a/d IJssel ....... 83 54 17 7 17 250 75 60 Krommenie-'Wormerveer .... 62 63 1 6 6 2' .1 227 13 61 Leeuwarden 134 128 + 6 55 j 1 1 470 14 62 Lemmer 22 ! 2? 2 2j 80 7 63 Leiden m 476 – 479 3 37 43 5 _ 618 221 64 Lekkerkerk 84 86 2 l 1 20 271 "36' 65 Lobith:.,. 72 72 2 948 9 66 Maarssen ............ 30 30 3 3 7 75 01 67 ! Maassluis 49 42 +7 6- 6 7 198 "9 68 1 Maastricht . 61-61 5.5 — 1 i9g 69 Meppel 51 j 52 17 8 1) 188 5 70 | Middelburg 181 j 181 H 121 l5 651 33 71 | Muiden 9 j 13'— 41 3 23 4 72 N. Lekkerland 43 1 42 +1 1 162 9 73 Nijmegen. 343 j 351 8 27 32 2 121 931 346 74 Olst 19 19 70 6 75. Oosterbeek 32 30 + 23 2 5 go 49 76 Oude Pekela 32 39 I 2 2 l0 gg 20 77 Ondewater 1212 2 2 1 47 1 78 Papsndrecht 107 104 + 3 9 10 1 29 320 110 79 Pernis 62 66 4 8 8 5 242 10 80 Ridderkerk 55 56 1 1 9 igg 40 81 Roermond . 28 31 3 1 114 5 82 Rotterdam 4198 4186 +l2 236 238 30 go 9 löioi 512 83 Schiedam. .. . 1147> 1141 + 6 112 j 120 5 158 4370 203 84 Schoonhoven . 58 60 —2 7 8 40 igg 74 85 Süédrecht 80 79 +1 2 2 _! 223 4 86 Smilde 55 _ 20 87- Sneek 53 54 -.-1 1 1 2 477 gg 88 Souburg . 13 14—1 3 3 _ 56 1/ 89 Stadskanaal. .......... 35 j 35 _ _ 449 ]0 90 Steen wijk. 8. | 12 44 4 4 81 tö 91 Tiel . . 311 .314 -3 21 24 6 58 1459 69 92 Tilburg 107 444 1— 412 15 • 6 345 07 93 Utrecht 13U 1341 j —3O 145 149 22 227 – 4594 591 94 Vepndam.- 100 403 j— 3 9 8 5 gO 349 gg 95 Veere 35 34 i + 1 44 _ 123 4 96 Velp 60 60 -7 10 35 495 3.2 97; Vlaardingen .......... 272 271 + 1 56 56 26 1001 132 98 Vlissingen 169 173 4 9 8 4 gg? 20 99 Voorburg 41 40+1 45 2 447 4 100 Wageningen 38 38 77 3 127 14 101 Weesp ~ 177 472 + 5 28 28 1 6 344 45 102 Westerbroek 36 36 1 1 lö 420 03 103 Winschoten 147 147 1212 2. 34 _ _ 104 Wóubrugge 77 25 _ 105 IJlst 21 21 – 80 4 106 IJmuiden 144 144 9 9 3 46 530 43 107 IJsselmonde 36 35 + 1 1 1 2 439 44 108 Zaandam . . 232 234 214 142 49 344 gQ 109 Zaandijk ,42 44 23 3 2 j65 110 Zaltbommel. .. , .'.... . . 98 101 37 7 10 368 24 111 Zeist 56 60 4 13 13 3 6 439 47 112 Zuidbroek 10 10 4 24 46 113 Zaïphen . 65 63 + 2 9 9 13 221 30 114 Zwolle . ....... ... . . 101 106 515 16 112 346 40 Verspreide Leden. ] 50 47 + 3 3 3 196 6 Totaal 23542 23685 —143 1855 1919 261 j 326- ] " ■I- ■- I I . ■ . Van de volgende afdeelingen is hét – vorige ledental aangehouden: Enschede, Harlhigen, Hcogezand—Sappemeer en Winschoten.

i mogelijk zijn en kunnen we uit de huidige j i malaise geraken. : Daarnaast zullen we hebben te zorgen, i dat we niet weer ineen dergelijke impasse komen. Hierover willen we ineen volgend | artikel nog wel èen en ander zeggen. ! ■■ v. H. j v ’ ! I ~~51 TROUW AAN DEN BOND! SOLIDARITEIT! IJVERIGE PROPAGANDA! WIE DEZE DRIE ZAKEN FLINK EN NAAR BESTE KRACHTEN BEHARTIGT, DOET ZIJN PLICHT. b~ ■ lle Uit de Afdeelingen. KINDERDIJK. Arbeidsschuwheid. Het deed mij goed, dezer dagen vaneen Oog- en oorgetuige te vernemen, dat de eerste wethouder van Alblasserdam gezegd had, dat de Alblasserdamsche arbeiders liever werkten dan steun trokken. Dat montert je wat op in deze dagen, waarin ’t gevleugeld woord „Arbeidsschuwheid” opgeld doet. Maar met dat woord arbeidsschuwheid wordt het meeste gesold, door de nietsdoeners, die in hun stamkroeg zittende, dan zat wordende, zich achterover laten vallen in, iaat ik maar zeggen, clubfauteuils, en dan razen en schelden op die arbeidsschuwe arbeiders. Menschen uit de practijk hoor je daar nog niet zooveel over praten als die nietsdoeners. Laatst hoorde ik nog iets moois declameèren op onze Meifeest-vergadering. Het was een lied, getiteld: „Zij die niet slapen”. Daarin kwam de beschrijving voor vaneen diner en souper met garnalen. Na het soupeer en gingen de gasten slapen. Maar zij die niet slapen gingen, dat waren de visschers, op zee, die kampten met weer en wind, om ’n schamel stukje brood te verdienen. In zoo’h avond o£ nacht, waarin bij brasserijen garnalen genuttigd worden, gebeurt het . meermalen dat moeder, vrouw of verloofde, , siddern voor het behoud van hun geliefden. Waar ziet men meer rouw dragen, dan in yisschersplaatsen ? Dat lied sloeg er bij mij in daar ik in zoo’n garnalenvisschersdorp bekend ben, n.l. te Stellendam. Daar is het. spreekwoord: „Die garnalen vangen, drinken water, die ze verkoopen drinken bier, maar die ze eten drinken wijn.” Dat zegt wat voor iemand, die bekend is op zoo’n dorp. Die visschers verdienen gemiddeld 14 a f 18 per week inden besten tijd. Het is zwaar werk, want ik ben eens op z’n Frank van Waes’ mee geweest, en heb mij daarvan kunnen overtuigen. jk zag in dit plaatsje iemand koren dorschen, en dacht, dat is iemand uit het boerenbedrijf, Maar mis! Die man kon, zoo werd mij verteld, het visschen niet volhouden, maar het dorschen met den dorschvlegel wel. Commentaar overbodig. ■ Ook kwam in dat, lied een passage voor die betrekking had op een spoorwegcoupé Iste, klasse. Allemaal heeren, tenminste volgens de letter. Die iste klas reizigers zaten 1 ook te zweten oVhr den 8-urendag en .de 1 arbeidsschuwheid. Maar later inden avond 1 vielen ze in slaap, alweer in —de kussens. 1 Dan ïong die declamator maar weer, met l z’rï , terugkeerend: „Maar zei die niet slaj pen”, en schetste ons in dat vers den toestand van den machinist. lemand met grijzenden kop, niet sterk meer, met één been ■ in ’t graf, met ’t andere in ’t vuur. Dat Jan de proleet moest waken over die snoevende i xste klassers; steeds turende inden donke' ren nacht. Men kan , voelen, dat dit vers relastisch is, en de declamator oogstte dan ook veel applaus. Maar, zullen vele lezers vragen, waar wil schrijver dezes nu eigenlijk heen? Dat zal ik u zeggen, mak: kers f . j Toont dat die arbeidsschuwheid niet onder óns heerscht. Niet op ons werk, niet in de te nemen maatregelen, om nog verdere Aftakeling der arbeidswet te voorkomen, maar ook niet in het hanteeren en gebruiken van ons stembiljet, in Juli. Volgt nu, (en niet alleen nu, maar altijd) de gebeur’ tepissen en de stemmingen inde Kamer, j Christelijke, Vrije en Neutrale georganiseerden, en ook gij ongeorganiseerden, die geen dwepers zijn, en ook geen volgers door ' dik en dun. Wilt ge den 8-urendag zooveel | mogelijk intact houden, vraagt de stemmin-1 gen op, waarmee de 8-urendag genekt is. ’ Oordeelt dan na dat onderzoek en handelt dan met oordeel tot uw> voordeel. Geschreven op den 2den Pinksterdag, den , dag van concours en vermaak, ook al weer doorV. . arbeidsschuwheid? C. v.d. R,

UTRECHT. In volledig overleg met het afd.bestuur, is dooreen 35-tal onzer leden opgericht een muziekvereeniging, genaamd: Utrechtschc Metaalbewerkers Harmonie „Kunst en Strijd”. De instrumenten zijn aangekocht en de repetitiën zullen voorloopig plaats vinden des Zaterdagsavonds van 6% tot 8% uur in het oude schoolgebouw, gelegen aan de Breedstraat. Als Directeur zal optreden de heer P. v. d. Hurk, Fluitist bij het Stedelijk Orkest. Laat onze leden bedenken, dat deze jonge muziekvereeniging geld, veel geld noodig heeft, om alle oprichtingskosten incluis de instrumenten te kunnen betalen. AI onze leden kunnen zich daarom bij den afd.bode of het bestuur aanmelden als donateur. De kosten hiervan zijn ƒ0.25 Per maand. B. VERANTWOORDING. Onderstaande afdeelingen droegen af in de maand Juni over April: Edam f 38.32, Muiden f 57-88, Zwolle f 164. Sol;. Onderstaande afdeelingen droegen af in de maand Juni over Mei: Alkmaar f 143.46J, Amsterdam f 2507.95, Apeldoorn f 227.93, Baarn (April—Mei) f 156.27, Bedum f 15.40, Bergen op Zoom f 39.93, de Bildt f 56.78, Bolnes f 50, Borne f 26.41. Cappelle op d’lJssel f 127.88, Delft f 193.16J, Deventer f 440.04J-, Drachten f 10, Enkhuizen f 17.17, Gaanderen f 41.32, Genderingen f 19.01, Gouda f 212.19, Den Haag f 47.21, Elaarlem f 1.56, Hasselt f12.14, Hengelo f 432.90J, Hilversum f2.75, Joure f13.19, Kampen f41.42, Krommenie f 140.51, Leeuwarden f 312.10, Lemmer f52.08, Leiden f214.47, Lekkerkerk f 96, Lobith f 156.08, Maarssen f 50, Maastricht f 37.59, Meppel f 115.56, Middelburg f 146.48, N. Lekkerland f90.48, Olst f 52.30,' Pernis f 11.78, Ridderkerk f 115.49, Rotterdam f 292.00i, Roermond f 77.34, Schoonhoven f 88.17, Smilde f13.40, Souburg f40.68, Tiel f 472.88, Veere f93.55, Velp f 110.08, Vlaardingen f 100, Vlissingen f 369.93, Voorburg f 153.93, Wageningen f 100.65, Weesp f330.29, Ijlst f 13.20, IJsselmonde f 45.89, Zaandam f 335.72, Zaandijk f 100.20, Zaltbommel f445.18, Zuidbroek f14,64, verspreide leden f 135.44. Onderstaande afdeelingen droegen niet af, doch behielden hun afdracht voor uit* keeriiïgen: Almelo, Amersfoort, Arnhem, Assen, Beverwijk, Breda, Brummen, Bussum, Coevordén, Culemborg, Delfzijl, Dieren, Doetinchem, Dordrecht, Edam, Ede, Franeker, Goor, Gorinchem, Gouderak, Groningen, Hardinxveld, Helder, Hendrik Ido Ambacht, ’s Hertogenbosch, Hoogezand, Hoorn, Kinderdijk, Krimpen a/d Lek, Krimpen a/d’lJssel, Maassluis, Nijmegen, Oosterbeek, Oude Pekela, Oudewater, Papendrecht, Schiedam, Sliedrecht, Sneek, Stadskanaal, Steenwijk, Tilburg, Utrecht, Veendam, Westerbroek, 'Winschoten, Wóubrugge, IJmuiden, Zeist, Zutphen, Zwolle. De afdeelingen Alfen aan den Rijn, Dedemsvaart, Doesburg, Enschede, Harlingen en Muiden zonden, trots herhaald verzoek, geen afdracht. J. G. SIKKEMA, Penningmeester. advertentienT" II 4 Juli overleed na een kortstondige ziekte S || onze vriend en bondsmakker H inzien ouderdom van 19 jaar. H Heden overleed ua een langdurige ziekte II H onze troipve bondsmakker iPIETER JOH, DANIËL STROEBEL.Éj H Bat hij ruste in vrede! Namens bet Bestuur afd. Leiden. 8 AfdeeSing Rotterdam. Wij maken onze eden attent op het sedert-jami bestaande Ziekenfonds „VOORZORG VOORKOMT ZORG” waarvoor de uitsluitend is opengesteid voor leden van onzen Bond. De contributie is. 15 cent per week, de uitkeering f 6. per week. Voor het ■ lidmaatschap kan men zich opgeven bij den bode. Indien men echter den leeftijd van 50 jaar overschreden heeft, kan men niet toetrede» tot dit fonds. ’ Namens het Bestuur, G. BOS, Secretaris Eotatieèrïst ..Yooruitsrang”, Keizersgracht 375. A’Ua®,

Sluiten