Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langrijke Mexikaansche velden. Beide concurrenten, de Union en Engeland zijn dus met de denkbaar mogelijkste kapitalistische middelen voor hun strijd toegerust en heeft hun tegenover dein 1921 te Zürich festichte Internationale Petroleum Union een Duitsch-Fransch-Zwitsersche finandéele trust, waartoe ook de Deutsche Erdöl A. G. behoort) weinig inde melk te brokken. Het zal dus geen verwondering baren, dat onder deze omstandigheden Op de confé-

rentie de Russische p^iroleumconcessies zulk een overwegende rol \speelden en dat daar de „Shell” en „Stancfeï.d Oil” achter , de schermen een verbitterden hebben r gestreden, waarover wij wel eerstdaags meer zullen hooren. Waarom wij daarover Schrijven ? Wel, omdat al het politieke gedoe toch jn laatste instantie het .economische overvleugelen tot grondgedachte heeft en wij daarmede op de hoogte moeten blijven. A. J. 1 *|

Overzicht van den -toestand inden Bond op 1 Jasïi 1922. | |£ , fa s 2 Jp 3 en *■: «« S® ■ Jii ■ v-( « 33 Z r S! < j_ * S t ge, S – c"3 Os= ? > ‘T 1 <7 C <7 C3 et y~4 ; . ° < < ! 1 Alfen a/d Riju 47 47 3 31 3"— | 2 Aiknpaar 130 129 + 1 17 16 1 8 486 35 3 Almelo 35 27 + 8 10 17 1 5 82 { 41 4 Amersfoort 70 69 + 1 10 8 1 6 153 4 . 5 Amsterdam 3389 3420 —3l 202 201 28 504 120X4 SS.O 6 Apeldoorn 213 217 4 19 21 37 794 38 7 Arnhem 469 471 2 53 53 10 57 1627 194 8 Assen 26 28 2 2 96- 6 ■9 Baarn 44 42 + 2 2 2 21 158 16 30 Bedo m 8 9—l 1 1 32 11 Bergen op Zoom 20 18 + 2 4 64 ll 12 Beverwijk . 47 47 2 2 7 143 37 13 Bildt. de 17 17 – 3 57 7 14 Bolnes 34 36 2 1 1 93 ,7 15 Borne . 1111 2 2 39 3 16 Breda 180 183 3 10 9 2 25 614 98 17 Brommen Â’ 22 24 2 1 19 74 20 18 Bussum 24 24 32 51 24 19 Cappelié op Â’d IJssel 76 72 + 43 31 18 233 62 20 Coevorden 13 14 1 21 5 42 ,5 21 Culemborg 44 43 + 1 55 34 147 22 22 Dederusvaart 1212 2 2 1 47 7 23 Delft 517 517 64 59 9 112 1840 IG3 24 Delfzijl 106 99 + 7 44 1 68 258 158 25 Devemer 361 371 .—lO 43 43 12 49 1193 183 26 Dieien 71 71 1 9 193 30 27 Doesburg 36 34 +1 1 13 111 21 28 Doetmchem 2727 1 2 29 Dordrecht 14'8 1428 —lO 191 195 15 294 4769 853 30 Drachten 3 3 __ 1 1 12 31 Edam 13 13 3 41 3 32 Ede 35 35 _ 3 3 2 116 6 33 Enkhaizen 82 34 2 8 10 1 117 9 ,34 Enschedé 196 19? _ 1 43 46 3 20 677 58 35 Franeker 13 J8 1 52 36 G -.anderen 4i 42 13 3 1 142 3 37 Gen-'i ingen 14 12+2 33 S8 Goor 15 ió _ 3 32 148 32 39 Gorincbem 186 . ]92 |— 6 l3 121 1.6 677 } 64 40 Gouda 151 149 !+ 2 16 16 2 i4 535 : 42 41 Goude.rak 49 4-9 i 2 2 6 182 j 5 42 Groningen 317 3)9 | 2 20 -20 3 76 IU6O 219 43 Haag, «’ea 1657 lüü +l3 60 ~67 37 214 5708 599 44 Haarlem ............ 821 BiB 7 62 65 7 80 2683 239 45 llardin,xveld 65 55 _ 77 1 9 205 11 46 Harünaen 8 b 47 Hasse.t, 6 6 24 48 Helder, den.. 20 .38 + 23 3 3 69 4 49 benorik I-io Ambacht. ..... 62 6ï 2 2 21 4 221 6 50 Hengelo 331 341 _i() 13 32 J 1~ 1245 77 51 Â’e HertogenboscU ........ 6ö 61 _ 25 .5 7 226 „23 52 Hi versum ........... 178 l?b + 514 142 lO 597 40 53 Hoo rezand-öappemeor 92 96 41 3 1- 333 31 54 Ho urn . 75 7y _ 47 1 l0 278 1& 55 Joure 12 1 gi 16 56 Kampen 48 52 _ 43 31 léö 32 57, j Kinderdijk . 185 13c 3 3 32 18 485 50 58 Krimpen a/d Lek. 77 75+ 2 6 7 1Ãœ 279 22 59 Krimpen a/d IJssel 80 83—3 6 7 36 269 54 60 Krom menie-Worm er veer .... 66 6. +4 6 6 2 61 Leeuwarden . 12Ö 134 6 55 1 1 474 15 62 Lemmer 23 22+ 1 2 2 89 63 Leiden 473 47u ,3 38 37 _ 153a U4 64 Lekkerkerk 82 84 21 1- lO 276 34 65 Looith 83 9 1 ouy 12 66 Maarssen *. . . 30 3' _ 3 3 8 "sö 67 Maassluis. 49 43 _ 6 6 7 204 13- 68 Maastricht . 60 6, _ 1 55 1 220 7 69 Menpel . 52 5i + \ 77 1 _ 177 4 70 Middelburg !7ö 18i _ 3 g n 1 i0 593 3-7 71 Muiden 9 32 1 24 4) 72 N. Lekkerland 44 43 Â’ 1 4 _ _ _ 2 167 17 1 73 Nijmegen 332 343 i -11 24 272 9» 880 357 i Oist 19 j9 __ _ _ _ 69 7 7o Uosierheek 32 y-2 _ 3 3 6 97 22 i 76 Oude Pekela 33 32+1 2 2 0 Hó 17 M 77 Oude water 1212 __ o 2 44 4 ! 78 Papeudrecht * ! 107 107 9 9 1 25 332 114 j 79 Perms 60 62 2 9 8 1Ó 227 10 80 Kidaarkerk 66 55 +n 2 1 6 200 81 Koermond gb 28+1 _ 1 111 8 82 Botterdam 4249 4493 +5l 234 236 29 759 15218 632 ! 83 Schiedam 1157 1147 +& 109 112 23ö 4471 2üB 84 Schoonhoven 59 58 + 1 6 7I 3» J75 65 85 Sliedrecht 80 fco 2 2 225 21 86 Smi de 55 49 87 Sneck 50 53 + 21 1 2 6 186 25 7 88 Souburg 12 13 _ 13 3 – 51 ■ 89 Stadskanaal 3? 35 4.2 – 3 130 r> 90 Steen wijk 8 8 4 4 4 31 Tiei 309 311 2 18 21 6 27 1166' 50 92 Tilburg. 108 107 + 1 9 32 – «381 36 9? HlrecJht 1291 1311 —2O 133 145 28 239 4583 5&2 94 Veendam 100 100 8 9 41» 346 69 95 Vee re 33 35 24 4 116 14 – 96 Velp 60 60 8 7 4 6 200 21 ï 97 Vlétardmgen 26Ö 272 _ 4 54 55 4° 935 701 93 yiissmgen 167 169 _ 2 9 9 -1 655 5 i i»9 Voorburg 41 41 _ 44 -1 146 8 j 100 Wageuiugen 30 33—3 77 7 125 10 1 101 Weesp 177 177 _ 54 28 1 9 _ + I 102 Westerbroek . bö 36 1 1 l3 120 ! 103 Winschoten. 156 147 + 9 1212 2 8 _ __ I 104 Woubrugge. 77 31 105 IJ Ut 21 21 _ 1 _ 747 106 LJ muiden 144 144 _ 9 9 3 16 536 42 107 . UsseJmonde 40 36 + 41 1 5 147 9 l 108 Zaandam 230 232 214 143 2Ö 816 87 109 Zaandijk 42 42 _ 3 3 2 163 2 llü Zaitbommel. 91 98 77 7 ll 341 37 lu ?T.VÂ’ . . •56 56 13 13 3 _ 195 4‘Ü 112 Zuidbroek lü 10 _ _ _ _ 514 1 113 Zuiphen . 6ó 65 9 9 1-2 247 35 114 Zwolle 103 101 + 211 151 6 354 36 Verspreide Leden 5050 1 2 6 96 7 Totaal 23508 23542 -34 1798 1855 257 3512 i «w w- irmwi Van de volgende afdeelingen is het vorige ledental aangehouden: Alfen a/d Eijn, Doetinchem 1 Earlingen en Steen wijk. Â’ j

Buitenland. Het Engelsche conflict. (D.) Sedert Maart stonden de arbeiders j der Engelsche machinefabrieken ineen i zwaren strijd met hun werkgevers, een strijd zoo groot en omvangrijk als inde geschiedenis der Engelsche metaalbewerkersbeweging tot dusverre nog niet gevoerd j is- Degenen, die met de Engelsche verhou- i dingen niet van nabij bekend zijn, hebben moeite zich een denkbeeld te vormen van de draagwijdte van het strijdpunt, dat tot de groote uitsluiting voerde en de moeilijkheden, die in verband met het groot aantal organisaties, die er bij betrokken waren, ■ ontstonden. Het zal daarom voor onze lezers -.wei nuttig zijn een overzicht te geven van „de voorgeschiedenis van het groote conflict en het resultaat, neergelegd ineen desbetreffende met de werkgevers gesloten overeenkomst. Inde vergadering van het. Centraal Comité van den Internationalen Metaaibewerkersbond, gehouden op 19 Maart 1.1. te Frankfort, deelde Brownly, de voorzitter van de . Engelsche machinebouwersorganisatie, de Amalgamated Union of Engineer, , het volgende mede : , „De verhoudingen in Engeland zijn zeer gecompliceerd. Het is noodig dat, om de sit.ulatife-.goed te begrijpen, ik eenigszins uitwijd-: Om de zaak duidelijk te maken moet jk van twee overeenkomsten gewag maken, één van Dec. 1920 en de andere van November 1921. De eerste overeenkomst is door onze.leden aangenomen met 63.000 tegen 19.000 stemmen. Deze overeenkomst betrof Â’t maken van overuren en het nachtploegenstelsel/, Het is de beste overeenkomst, die tot ,heden inde Engelsche vakbeweging afgesloten is. Volgens deze overeenkomst was het maken van overuren niet toelaatbaar. Aangezien echter de practijk in enkele gevallen het overwerken noodig maakte, is er vanaf. geweken, waardoor de wenscheiijkheid van wijziging naar voren kwam. Dientengevolge is onderstaande wijziging onderling goedgevonden : . De vakvereenigingan van werknemers en werkgevers stemmen toe, dat het werken in ploegen als een productiemethode opgevat dient te worden. Als het maken van overuren noodzakelijk is, mogen zij onder bepaalde voorwaarden gemaakt worden, enz. De nadrük is daarbij op het woord „noodzakelijk” te leggen. Er moeten besprekingen plaats hebben om vast te stellen, wanneer overwerk noodzakelijk is. Bij het bespreken van deze zaak is alreeds gewezen op het feit, dat moeilijkheden konden ontstaan over Â’t begrip „noodzakelijk”. In Januari 1923 begonnen de onderhandelirigeri, die echter piet tot een goed einde leidden. In April zijn daarop de besprekingen weder voortgezet, eveneens zonder resultaat. In November d.a.v. hebben algemeene onderhandelingen plaats gehad over de arbeidsvoorwaarden, waarbij omtrent het bovengenoemde de volgende schikking is getroffen: De grondslag van de overwerkovereenkomst wordt opgenomen inde algemeene overeenkomst. De werkgevers hebben het recht te beslissen, wanneer overwerk noodzakelijk is. De werklieden hebben echter het recht-te verlangen, dat voor de te maken overuren met de organisatie onderhandeld wordt. Intusschen moet evenwel het verlangde, j overwerk verricht worden. | Deze overeenkomst is door de onder-I bandeiingscommissie onderteekend, terwijl ■ de organisatiebesturen besloten het ter aan-I beveling aan de leden voor te. leggen. 1 Een desbetreffend rondschrijven is half j December 1921 aan de leden gezonden, de j stemming er over had 25 Jan. 1922 plaats. 1 Deze overeenkomst werd vooral door de werklooze leden, die een groot percentage vormden, bestreden, met het gevolg, dat zij ten slotte met 50.000 tegen 37.000 stemmen verworpen werd. In aanmerking moet hierbij genomen worden, dat de politieke pers een hevige agitatie tegen de overeenkomst onder de werkloozen gevoerd heeft en dat slechts 21 pCt. der werkende betrokken leden aan de stemming heeft deelgenomen. Den aysten Januari hadden weder onderj handelingen met de werkgevers plaats. Wij | verzochten de verworpen overenkomst te | Wijzigen en deden desbetreffende voorstelj len. D,e werkgevers wenschten echter onze | voorstellen niet in overweging te nemen en | bleven vasthouden aan het eerst overeengekomene. Zij voegden hieraan toe, dat, als deze overeenkomst niet werd aanvaard, een uitsluiting onvermijdelijk was. Wij hebben daarop de zaak in het openbaar gebracht. Ineen vergadering heb ik Lloyd George gesommeerd zich met het dreigende conflict te bemoeien. Ht Minis' terie van Arbeid heeft zich daarop met het ! AamwM

conflict ingelaten, zonder echter de uitsluiting te hebben kunnen voorkomen. Het verschil van opvatting nopens het toestaan van overwerk leidde aldus tot een uitsluiting. Het ging echter niet alleen om deze vraag, doch ook om intrekking der duurtetoeslagen, ” Bij dit conflict waren betrokken de bovengenoemde organisatie (de grootste), de ketelmakers en de gieterijarbeiders, alle drie aangesloten bij den Int. Metaalbewerkersbond, benevens 45 andere organisaties. De ondephandelingen van den Machinebouwersbond en de overige in het conflict betrokken organisaties met de ondernemers, hebben steeds gescheiden plaats gehad. Dat is de oorzaak, dat ten slotte een overeenkomst met de 45 organisaties is tót stand gekomen, waarmede evenwel de Machinebouwers zich niet konden vereenigen. De Machinebouwers-, Ketelmakers- en Gieterij-arbeidersbond hebben al het mogelijke gedaan om den strijd tot een goed einde te brengen. Door de groote werkloosheid, die reeds gruimen tijd duurde, waren de ondersteuningskassen echter aardig aangesproken. Trots dat zijn aan de betrokken leden vele millioenen guldens aan ondersteuning verstrekt. De goedgemeende poging van den Internationalen Metaalbewerkersbond om de Engelsche collegaÂ’s bij te staan, heeft, doordat tal van aangesloten landen zelf ineen strijd betrokken waren, niet het resultaat gehad, dat men gaarne hoopte. Niettemin hebben de Engelsche kameraden den gebrachten steun in dank aanvaard, als bewijs van internationale solidariteit. Begin Juni heeft de Machinebouwersbond een congres gehouden, dat door 400 gedelegeerden werd bijgewoond. De algemeene toestand der organisatie en het te verkrijgen resultaat werd uitvoerig besproken en besloten daarover en stemming onder de leden te houden. Deze stemming had tot gevolg, dat 75.478 leden vóór en 39.423 tégen stemden, zoodat de overeenkomst met groote meerderheid is aanvaard. Aangezien de getroffen overeenkomst dezelfde was, die vóór het conflict in overleg met de organisatiebesturen was vastgesteld, kon worden geconstateerd, dat de strijd zonder gevolg is gebleven. Hoewel omtrent de loonen en andere arbeidsvoorwaarden niets concreets is overeengekomen, (besloten is om daarover afzonderlijk na hervatting van het werk te onderhandelen), staat ht toch wel vast, dat ook daarin verandering zal komen en; de oorlogstoeslagen successievelijk met 16/6 shilling zuilen verminderen. De onderhandelingen over deze loonsverlagingen zullen waarschijnlijk thans reeds begonnen zijn. . Zoodra de resultaten van die onderhandelingen bekend zijn, zullen we in ons blad daarvan mededeeling .doen en zoo mogelijk ook de voornaamste bepalingen uit de overeenkomst publiceeren. Ingezonden^ Geachte Redactie. In uw blad van heden vind ik inde eerste kolom van de 3e bladzijde een slotstukje van den heer v, E. over de jongensstaking bij Werkspoor. De voorlaatste alinea van dat artikel geeft m.i. maar halve waarheid en ik oordeelde geheele waarheid beter; aan de jongens van Werkspoor kon n.l. reeds vóór de staking bekend zijn, dat de loonsnerziening op 1 Augustus a.s. zou plaats hebben. Door de chefs der meeste werkplaatsen was dit al voor 1 Juli medegedeeld. Juist daarom kwam ons de staking der jongens zoo onbegrijpelijk voor. , Deze kleine aanvulling tot het stukje van den heer v. E. wilt u zeker we! in uw; volgend nummer opnemen ? Met dank voor de plaatsing, Hoogachtend, Metaalbond, w.g. J. R. A. SCHOUTEN, Directeur. correspondentieT C. O. te R. Telaat; kwam eerst Donderdagmorgen in ons bezit. v. H. t. T. Volgende week. RED. ADV£RT£ÏnTIëN. Afdeeling Leiden. Hussh= Vergadering op Vrijdag 4 Augustus a.s., Â’s avonds 8 uur, in het „Votksgebouw” (zaal 3.) AGENDA: 1. Opening' en Mededaelingen. 2. Ingebomen stukken. —S. Vernieuwing banier. —4. Bestuursverkiezing. —■ 5. Suudvraag'. . N.B. Van 31 Juli tot en met 5 Augustus a.s. is de Bode met vaeantie en wordt geen contributie geïnd. HaT BESTUOH.

S TECHNIEK – WISKUNDE ■ BOEKHOUDEN – TALEN, i Voll. Schriftel. Opleiding' voor acten M. O-, L. O. en Nijverheidsacten, Dipi. Opz., Machinist, pi _ Mr. en Gezel, timmerman, metselaar, meubelmaker, enz. Â’ Hgjt 1 AMSTERDAM- || Rotatiedruk „Tooruitffaug”, Keizersgracht 378, Adam,

Sluiten