Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36STH JAARGAKQ ZATERDAG 27 APRIL 1929 No. 17

L aa=jwt Esa=Ë=l I AMaBEHEBMEW HEDIBLflHDSCHEN NETAA1BEWRKERSBQMPI

ABONNEMENT: 11 Bij vooruitbetaling per jaar ..... f 1.50 E Voor Buitenland verhoogd met porto Losse nummers 0.03 |||

mm I REDACTEUR: ©. VAM DER HOUVEh Ii | HEMQNXLAAH 2A AMSTERDAM. Z. 1

Gewone advertentièn .... per regel f 0.30 I Afdeelingsadvertentiën . . . „ „ 0.20 H Aanvragen voor personeel . . „ „ „ 0.20 I

71 KAMERAADS !OP HET JAREN EN DAGEN NOGDUUBT, |\ / MAAKT DE AARDE TEVOREN IN ORDE ;* • —<\ J f> ZIET ! ALS OVERAL ALLES SCHOON IS GESCHUURD,- 1 \ ■ HE KINDSKINDEREN GROOT ZIJN GEWORDEN, / J ALS DAN WEER DE LENTE DEN MEMEL INDRAAFT—■ I EN DE SC HAATRENDE MEI WORDT GEBOREN V / EN HET DAVEREND LIED VAN DEN TOREN \ L JE OUD HOOFD ONDER BLOEMEN BEGRAAFT, e) V DAN DAN IS HET OOGENBLIK EINDELIJK DAAR!, 1 / \| MAATS ! MAAKT GBJ DE AARDE VAST KLAAR!—|Z> UIT«EÜ&TE OOGST'lflfl OS-AKWfIVffISCHELTEMA. a^-grA

Sluiten