is toegevoegd aan uw favorieten.

De metaalbewerker; orgaan van de Metaalbewerkersbond in Nederland, jrg 38, 1931, no 43, 24-10-1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38ste JAARGANG No. 43 ZATERDAG 24 OCTOBER 1931 OPLAAG 44.650

IALCEMEENEN MEDBRLAHDSCHEK MCTAALBEWERKERSBONDI

B ABONNEMENT: Bij vooruitbetaling per jaar . . f 1.50 Voor Buitenland verhoogd met porto Losse nummers. . . „0.03

EUR; G. I HEMOMyLAAM 2A AMSTERDAM.Z I

AD VERTENTIEN: ■ Gewone advertentièn .... per regel f 0.30 ■ ■ Afdeel ingsadvertentiën . . . „ „0.20 Aanvragen voor personeel . . „ „ „ 0.20