Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De zegelverkoop over de eerste drie kwartalen 1931. , (H. J.v.d.8.) Het 3e kwartaal 1931 behoort alweer tot het verleden. De afrekeningen met onze afdeelingen zijn geschied en dientengevolge publiceeren wij, zooals te doen gebruikelijk, een overzicht van de zegelverkoop over de eerste drie kwartalen. Opnieuw valt te constateeren, dat het percentage zegelverkoop goed te noemen is, al loopt er een enkele afdeeling tusschendoor waar het nog niet volledig in orde is. De afdeeling Kinderdijk staat met een percentage van 94 juist onder de streep, met als oorzaak de lage cijfers over Juli, Augustus en September. Als daar direct wordt nagegaan waar de oorzaak gelegen is, kan verdere inzinking vermeden worden. Venlo blijft nog beneden de maat, al waren de maanden Juli en Augustus goed.

September geeft met een percentage van 88 weer een inzinking te zien. De afdeeling Zeist staat nog wel met een percentage van 94 beneden het gestelde limiet, maarde oorzaak daarvan is gelegen in het eerste halfjaar. Het laatste kwartaal gaf een gemiddelde van ruim 96. Hier zijn we op de goede weg. 1 afdeeling verkocht 93 procent 2 afdeelingen verkochten 94 „ 1 afdeeling verkocht 95 „ 3 afdeelingen verkochten 96 „ 7 „ „ 97 20 „ „ 98 24 „ „ 99 26 „ „ 100 10 „ „ 101 1 afdeeling verkocht 102 „ 1 ~ » 163 „ 1 „ „ 104 1 „ » 169 » De positie betreffende de zegelverkoop

Percentage zegeluitgifte. O – = -S, -= o o -S. -S, # O O So" 1 ° ° ° ö AFDEELINGEN -S -S .S .S -S -S 'Z c £ « % ‘S % o. 2 d cd p o o < co H . 1 Alfen a/d Rijn 98 97 97 100 95 102 104 99 100 99 2 Alkmaar 100 95 102 98 100 97 93 102 103 99 3 Almelo , 99 96 98 95 99 98 101 99 101 98 4 Amersfoort 102 106 102 104 98 91 107 99 99 101 5 Amrnerstol-Bergamb 95 102 100 98 99 98 104 106 92 98 6 Amsterdam 101 99 97 98 98 99 99 97 101 99 7 Apeldoorn 98 100 99 98 98 99 97 99 104 99 8 Appingedam 95 97 95 96 9 Arnhem 90 98 99 97 98 97 100 98 99 97 10 Baar» 95 BO 109 92 .102 121 107 90 101 99 11 Bergen op Zoom 105 96 96 98 99 101 97 100 99 99 12 Beverwijk 99 97 101 96 98 103 100 100 100 99 13 Borne 98 99 100 101 97 102 97 102 100 100 14 Breda 102 103 101 99 102 101 104 99 102 101 15 Bussum 105 S4 96 97 102 93 102 99 99 99 16 Capclle a. d.lJssel 95 101 95 100 100 104 104 100 100 100 17 Gulemborg 101 100 100 99 100 102 98 98 101 100 18 Delft 100 101 99 98 97 99 100 98 98 99 19 Delfzijl 99 95 101 97 102 101 101 105 101 100 20 Deventer 96 101 99 99 99 98 99 97 101 99 21 Dieren 97 105 97 95 100 98 93 99 107 99 22 Doesburg ______ 93 102 101 99 23 Doetincnem 97 98 96 116 82 118 100 92 94 99 24 Dordrecht 94 100 98 97 96 97 96 96 98 97 25 Ede 98 81 186 , 104 105 89 115 100 90 109 25 Eindhoven 99 104 98 100 96 97 92 98 96 98 27 Enkhuizen 103 92 95 102 104 99 94 91 102 98 28 Enschedé 100 102 99 99 101 104 99 95 104 100 29 Geertuidenberg 96 100 98 30 Geleen 106 92 96 96 102 105 101 101 100 100 31 Goor 101 98 105 95 94 94 97 99 97 98 32 Gorinchem 102 98 100 98 99 98 101 101 99 100 33 Gouda 98 101 99 99 96 104 101 101 100 100 34 Gouderak 99 95 95 99 87 108 97 104 99 98 35 Groningen 94 100 101 98 96 101 98 98 102 99 36 Grouw 104 102 100 102 99 100 100 100 101 101 37 Haag, den 99 99 100 96 96 101 100 96 96 98 38 Haarlem 100 105 104 101 100 99 101 103 99 101 39 Hardinxveld 102 101 100 98 102 100 102 99 100 100 40 Harlingen 109 113 102 95 99 95 96 98 101 101 41 Heerlen _____ 90 97 118 101 42 Helmond 104 99 95 95 90 102 85 100 102 97 43 11. I. Ambacht 94 102 102 101 99 100 101 100 98 100 44 Hengelo 96 99 100 100 99 101 98 99 100 99 45 ■sHertogenbosch 92 87 108 96 76 126 96 103 92 100 46 Hilversum 98 99 96 102 88 96 101 91 95 96 47 Hoogez.-Happeraeer 101 94 100 96 99 97 103 98 99 99 48 Hoorn 101 98 99 101 99 101 100 100 100 100 49 Kinderdijk 97 98 103 91 98 84 87 96 91 94 50 Krimpen a/d Lek 100 99 99 99 100 100 99 100 100 100 51 Krimpen a/d IJssel 100 97 96 96 97 95 95 97 94 96 52 Kromm.-Wormerveer 96 98 100 96 100 98 102 94 97 98 53 Leeuwarden 100 101 98 100 97 98 98 99 98 99 54 Leiden 93 98 98 99 98 99 98 98 102 98 55 Lekkerkerk ICO 101 100 97 99 104 98 99 102 100 56 Lemmer 94 98 103 101 97 99 105 100 99 100 57 Maassluis 102 103 94 96 102 91 109 96 102 99 58 Maasstricht. 102 95 96 92 105 96 99 101 115 100 59 Meppel 95 93 99 94 99 100 96 98 100 97 60 Middelburg 97 102 102 102 105 97 107 100 105 102 61 N. Lekkerland 97 91 100 95 101 115 101 102 109 101 62 Nijmegen 101 99 86 109 100 104 100 93 96 99 63 Oude Pekela 98 86 108 99 95 98 91 102 106 98 64 Oudewater 102 102 100 102 100 100 98 102 96 100 65 Papendrecht 98 95 101 99 100 99 101 97 97 99 66 Pernis 96 112 124 103 99 104 95 88 110 103 67 Ridderkerk 96 97 97 96 97 99 97 95 104 98 68 Rotterdam 98 101 100 ' 100 99 101 100 99 102 100 69 Schiedam 100 99 99 98 98 101 97 100 99 99 70 Schoonhoven 100 100 96 100 100 100 100 100 100 100 71 Slledrecht 85 107 96 97 101 101 98 103 95 98 72 Sneek 105 104 101 99 100 101 102 101 100 101 73 Stadskanaal 98 97 101 96 94 102 99 98 101 98 74 Terborg-Gaanderen 95 96 98 86 101 95 90 109 102 97 75 Tiel 100 101 98 102 99 101 103 100 99 101 76 Tilburg 101 101 94 100 102 98 95 95 99 98 77 Utrecht 97 98 100 98 96 99 97 96 101 98 78 Vaassen .... 106 97 101 98 98 98 95 103 100 100 79 Veen dam 99 100 100 101 99 100 99 100 101 100 80 V-elp 98 101 100 98 100 96 101 93 98 98 81 Venlo 92 91 87 104 92 93 98 96 88 93 82 Vlaardingen 99 100 102 100 99 96 98 98 103 99 83 Vlissingen 104 104 105 104 102 105 105 104 105 104 84 Voorburg 99 101 100 93 109 98 99 95 110 100 85 Wageningen 99 101 107 96 103 99 99 100 105 101 86 Weesp 100 101 100 100 100 101 98 100 101 100 87 Westerbroek 102 97 101 100 99 100 101 100 99 100 88 Winschoten 102 102 102 89 98 98 93 94 94 97 89 IJlst 100 101 93 107 105 100 103 100 102 101 90 Umuiden 100 99 98 100 97 98 97 99 99 98 91 IJsselmonde 95 105 101 97 100 100 103 97 96 99 92 Zaandam 98 100 89 100 100 100 98 98 102 98 93 Zaandijk 101 93 103 99 100 101 100 101 102 100 94 Zaltbommel 100 98 102 99 101 98 98 103 96 99 95 Zeist 93 102 95 82 92 93 99 95 96 94 96 Zutphen 97 98 97 96 97 96 95 98 97 97 97 Zwolle 99 100 98 98 97 98 100 101 91 98 98 Verspreide leden 87 89 106 100 78 99 111 91 93 95

. Het percentage zegeluitgifte verkrijgt men op de volgende wijze: Het gemiddelde ledental wordt gevonden door het ledental begin en einde der maand sanjen te tellen, b.v. 1 Jan. 100, 1 Febr. 107, totaal 207. Het gemiddelde ledental is nu de kleinste helft, nl. 103. Het gemiddelde ledental vermenigvuldigt men met het aantal weken ineen maand (dus met 4

of 5). De uitkomst hiervan is het aantal zegels wat uitgegeven had moeten zijn. Ten einde nu het percentage uitgegeven zegels te vinden, gaat men het effectief aantal uitgegeven zegels 100 keer grooter nemen (twee nullen achter zetten) en deelt hierop het aantal wat uitgegeven had moeten zijn

en de ontvangen contributie over de eerste drie kwartalen 1931, voor wat de geheele Bond betreft, laten wij hieronder volgen: Effectieve zegelverkoop 1.483.134 Volgens de begrooting 1.319.760 Méér zegels verkocht dan begroot 163.374 Effectief ontvangen contrib. ƒ 1.038.208.90 Volgens de begrooting 963.424.80 Méér ontvangen dan begroot ƒ 74.784.10 Geraamde zegelwaarde: Volgens begrooting 73 cent Effectieve waarde per zegel 70 cent Minder dan begroot 3 cent De oorzaak van deze niet onbelangrijke vermindering der zegelwaarde dan is begroot, is te wijten aan de crisis, met als gevolg een groot aantal vrijstellings- en E-zegels. Over de maand September is de zegelwaarde reeds gedaald tot 69.1. B|| in |,W|M|,iiiiiiiii mi» ir —i immim——n—»m 1 Langs Noord en Merwede. (L. Sm.) Van de metaalindustrie en scheepsbouw en over de metaalbewerkers hier mededeeling doen, inzonderheid dan van langs Noord en Merwede, zal een complex van narigheid en ellende doen zien. We zullen wel eerstdaags met feiten en cijfers een boekje ter illustratie opendoen van hetgeen de mensch-metaalbewerker zal uitbeelden en zal vermelden hoe deze op de toestanden reageert nu alles zoo anders is, zoo vreemd, zoo wreed en zoo stil langs het water en zoo rumoerig in zijn hart en geest. Trots dit alles beginnen wij met mede te deelen, dat onze afdeeling Hardinxveld een feestvergadering hield op Vrijdag 23 October en dat de leden met hun vrouwen en meisjes vrijwel allen ineen feestelijke en hoopvolle stemming bijeen waren. Er was troost te vinden en hoop en energie is geput om gestaag te blijven bouwen aan de uitbouw van de Bond en een betere samenleving. De voorzitter Vermeulen deelde mede, dat de afdeeling Hardinxveld in 1918 is opgericht met 7 leden en dat zij thans per 1 October een aantal van 207 leden had bereikt. Hier werd dank gebracht aan het kleine groepje leden, dat zoovele jaren pal bleef staan en nu reden heeft tot verheugenis. In 1931 een groei van 37 leden. Inde maanden Januari—Juni van dit jaar ging er aan werklooze leden een bedrag van f 8.702, aan kasuitkeering door de handen van de penningmeester C. v. Loon, terwijl er momenteel 73 werklooze leden zijn of 36 pCt. Met deze laatste gegevens zijn we gekomen aan het onderwerp van de dag, de werkloosheid, de crisis. Bestuurder J. v. Hinte was aangekondigd als spreker. Hij begon omtrent dit onderwerp te constateeren, dat de positie van de Bond goed is te noemen en er wel reden is om verheugd te zijn. De vorige crisis werkte ontbindend, terwijl de huidige eer bindend werkt. De verschijnselen worden door de metaalbewerkers beter begrepen. In ons land en over heel de wereld voelen de arbeiders de vakbeweging als hun eenigste verdedigster met en naast de socialistische arbeiderspartij. Daartegenover staan allerlei elementen uit de maatschappij en het bedrijfsleven, welke de arbeid van de mensch in het productie-apparaat, inzonderheid de arbeider, niet die waarde toemeten als waarop rechtens aanspraak gemaakt mag worden. De voortbrengers van het product hebben nu geen arbeid, geen koopkracht en minder welvaart. De arbeidersorganisatie alleen kan een dam tegen deze reactie opwerpen. Schouder aan schouder, doorzetten en volhouden! De geleerden, de economen, zijn het niet eens over oorzaak en gevolg. Als de arbeiders het wel eens zijn, zal dat de economen, welke deze orde verdedigen, wel de weg wijzen. Vandaar ook de wapenschouw van deze afdeeling. Inde nabije toekomst is wellicht verweer noodig, althans de bankiers, economen, werkgevers, de regeering, zij allen vallen aan op de arbeiders om welvaart te ontnemen. De loonen zouden moeten worden verlaagd, de werkloozensteun naar beneden, terwijl is aan te nemen, dat velen werkloos blijven. Spr. schetste de behandeling van deze problemen inde Tweede Kamer door dr. v.d. Tempel, wiens moties voor f 1.50 steunverhooging, verlenging kas-uitkeeringen en | – aan de orde stellen van de 40-urige werk- I

Kom nou! IV, „Leest... (pang!) Het... (pang!) V01k"... (pang!) „Hou op, malle bliksem!” „Leest... (pang!) Het... (pang!) V01k”... (pang!) „Schei je nou uit, idioot! ’k Lach me misselijk!” „Hoeft niet, je bent al misselijk." „Waarom?” „Van al de narigheid, die je eiken dag in je suffe krantje leest.” „Daar weet jij wat van. Jij leest toch ’t „Volk”?” „Ja, maar vroeger las ik óók zoo’n zevende aftreksel vaneen burgermanskrant. ’k Ben d’r soms nóg beroerd van. „Leest... (pang!) Het... (pang!) V01k...” (pang!) „Zeg, gekke brasem, schrijf je me op als abonné?” „Komt voor mekaar, ouwe jongen!” Jeugdbeweging. De toenemende werkloosheid, inzonderheid die van de jeugdige arbeidskrachten, vervult de leidende functionarissen uit de Arbeiders Jeugd Centrale, bijeen inde vergadering van de Vereenigingsraad der A.J.C. van Zondag 25 October te Amsterdam, met de grootste zorg. De lichamelijke, geestelijke en zedelijke gevaren, verbonden aan langdurige werkloosheid der jonge arbeiders, beteekenen een ernstige bedreiging van de volkskracht inde allernaaste toekomst. Deze gevaren verdienen daarom de daadwerkelijke belangstelling van alle verantwoordelijke instanties in Staat en Maatschappij. De Arbeiders Jeugd Centrale verlangt van de overheid het treffen van maatregelen, in samenwerking met de organen der arbeidersbeweging en der vrije jeugdvorming, waardoor de noodtoestand kan worden verbeterd. Als zoodanige maatregelen komen in aanmerking: 1. verlenging van de gelegenheid tot schoolgaan, ta.v. door de instelling vaneen centraal Bste leerjaar met onschoolsch karakter; 2. het inrichten van cursussen van algemeen vormend onderwijs, voor vakonderwijs en van cursussen tot het leeren vaneen ander beroep met betere werkgelegenheid voor jeugdige werkloozen; 3. het inrichten van ontspanningsgelegenheden, waaraan verbonden het verstrekken van warme maaltijden; 4. het openen van de mogelijkheid, dat ook jeugdigen op geëigende wijze inde werkverschaffing worden betrokken; 5. aan jeugdige werkloozen het recht op een toelage toe te kennen, waarvan de uitbetaling afhankelijk wordt gesteld van het volgen der voor hen opengestelde onderwijsgelegenheden enz. als boven omschreven. CORRESPONDENTIE ~ L. W. G. te A. Voorstanders behoeven niet bekeerd te worden, ’t Gaat toch juist om de tegenstanders en twijfelaars m’n goeie man. REDACTEUR. week, door de meerderheid werden verworpen. Aan alle kanten reactie! Bouwen dus kameraden! Op eigen kracht en inzicht! Het wapen versterkt! Op voor de moderne vakbeweging! Ernest Poestkoke gaf daarna leerzame, verheffende en ook humoristische liedjes ten beste. De voorzitter vergat bij het sluiten niet om de leden aan te sporen „Voorwaarts” te 1 lezen. Het was een fijne avont,

Sluiten