Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT DE AFDEELINGEN AMERSFOORT. (S. v.d. V.) Herhaalde malen hebben onze menschen, die steun trekken, werkzaam zijn in werkverschaffingen of werkverruiming, klachten dat er iets niet in orde is met hun uitkeering of loon. Laten onze menschen nu niet met deze grieven blijven rondloopen, of hun nood klagen bij anderen, maar naar hun bestuur komen, dat zeker de klachten zal doorzenden aan de betrokken instanties. Het N.V.V. toch confereert telkens met de betrokken minister over allerlei gevallen, wat dan betreft het werkloozen-vraagstuk en waar zeker ook uw vermeend onrecht zal worden onderzocht. EINDHOVEN. (A. L.) Evenals het vorig jaar, heeft onze afdeeling ook dit jaar wederom een technische cursus georganiseerd. Deze cursus, waaraan 45 cursisten deelnemen, blijkt echter nog niet voldoende te zijn. Gaarne zijn wij bereid voor onze leden loodgieters, fitters enz., een cursus in „uitslaan” te organiseeren, mits er voldoende deelname voor is. Wanneer de leden die zich voor zoo’n cursus interesseeren, zich nu ten spoedigste bij het bestuur opgeven, zal dit er voor zorgen deze cursus ten spoedigste te doen aanvangen. Onze gewoonte getrouw houden wij ook dit jaar wederom een St. Nicoiaasfeest. En het spreekt vanzelf dat er wederom een beroep op Uw offervaardigheid wordt gedaan om het mogelijk te maken de kinderen van onze werklooze kameraden enkele versnaperingen aan te bieden. Wij weten dat een oproep onzerzijds nooit tevergeefs is geweest en wij rekenen er dan ook nu weer op dat wij mede met Uw hulp meer dan 1000 kinderen een mooie middag kunnen bezorgen. En dat het goed wordt, zal U blijken uit het programma waaraan medewerkt een muzikale clown die 36 instrumenten bespeelt. Een fijne film wordt er gedraaid en tot slot intrede van St. Nicolaas in eigen persoon. Leden, die voor hun kinderen toegangskaarten wenschen, kunnen die bij de boden bekomen. LEIDEN. Electriciens opgelet! Cd. R.) Wij berichten hiermede aan hen die zulks nog niet mochten weten, dat het contract tusschen de organisaties en de Installateursvereeniging door de laatste is opgezegd. Waar reeds een eerste onderhoud heeft plaatsgevonden, waarbij van groote beteekenis is dat verschillende installateurs niet aan de contractueele verplichtingen voldoen of hebben voldaan en ons door de leden geen mededeelingen hieromtrent zijn gedaan, verzoeken wij, indien klachten hieromtrent bekend zijn, deze onmiddellijk aan het bestuur te melden. Hieronder volgt de mededeeling dat met het huisbezoek wordt begonnen voor versterking van de organisatie. Wij zullen speciaal onze aandacht wijden aan het gilde der electriciens en verzoeken nu reeds de medewerking van de leden voor namen en adressen. Vrienden, denkt er om, Uw belangen staan op het spel! Propaganda. Na een periode van gestadige groei is thans ook te Leiden een stilstand inde aanwas van het ledental gekomen. Natuurlijk moeten wij zorgen dat geen achteruitgang zal plaatsvinden en gaan wij deze winter weer het oude beproefde middel van huisbezoek in toepassing brengen. Wij ontkennen niet, dat het ledenwinnen thans moeilijk is. Groote fabrieken staan vrijwel stop of werken met een zeer klein personeel. Hoofdzakelijk zullen wij dan ook onze aandacht schenken aan burgersmeden, loodgieters en electriciens. Binnen enkele dagen kunnen deze leden een circulaire tegemoetzien waarop de naam en het adres vaneen on- of verkeerd georganiseerde moet worden ingevuld. Ook de andere groepen zullen echter niet geheel worden vergeten. Adressen zijn het bestuur welkom. Onze huisbezoekers staan gereed. Nu materiaal en het spel gaat beginnen. Vooral vestigen wij er de aandacht op, dat nog vele jongeren inde organisatie kunnen worden gebracht, terwijl ook een adspirantengroep bestaat waarvan jongens inde leeftijd van 14 tot 16 jaar lid kunnen worden. De contributie voor deze bedraagt 11 cent per week. Zij kunnen dan tevens regelmatig deelnemen aan het jeugdwerk van onze afdeeling. * * * (J. P.) Het bestuur van de jeugdgroep

Toestand van de Bond op 1 November 1932.

1 c </) Ui 1) <D 51 *-H ai ö _d n ö r—" <u co | « 2? 2 t ? » -3? iS t;" -g> g AFDEELINGEN “§• Zg- . en Z%. fcg “I &H ÏS £N | |S s | lis s-a <-s 5* o S £; S C S t- <u <5 o :p > < JS * %£■ -B > < S 1 Alten a,d Rijn 123 125 -2 118 170 1 409 189 2 Alkmaar 218 217 + 1 195 4 81 21 932 129 3 Almelo 154 156 _ 2 146 _ 63 2 627 12g 4 Amerongen 38 38 23 2 164 29 5 Amersfoort 188 185 + 3 171 1 32 18 812 69 6 Ammerstol-Bergambacht 3333 29 19 105 61 7 Amsterdam .... 7068 7073 5 6780 16 2882 377 30575 4497 8 Apeldoorn 352 356 4 347 2 55 59 1626 199 9 Appingedam 147 150 3 161 68 52 691 55 10 Arnhem 608 594 +l4 521 2 202 22 2627 389 “ 38 35 + 3- 6 _ 164 18 12 Baarn 76 78 2 86 23 1 278 89 13 Barendrecht 48 45 + 3 46 26 247 12 14 Bergen op Zoom 82 82 84 27 17 372 33 15 Beverwijk. 229 226 + 3 200 148 12 1029 77 16 Bilt, de 39 39 1 H i 183 22 Bonte 61 61 – 61 – 35 7 211 83 }3 Breda 333 330 + 2 311 113 23 1448 181 19 Brummen 25 29 4 28 12 _ 105 30 20 Bussum 116 115 + 1 90 40 1 516 52 21 Cappelle a. d’lJssel 136 136 131 76 5 598 85 22 Culemborg , 90 91 1 92 26 4 397 57 33 Delft 803 806 3 762 4 302 30 3351 705 24 Delfzijl 139 140 1 133 1 •86 5 578 119 25 Deventer 694 699 5 693 2 173. 32 2859 648 26 Dieren 127 126 + 1 106 4815 543 72 27 Doesburg 124 122 + 2 89 1 20 45 579 36 28 Doetinchem 115 116 1 108 28 14 312 121 29 Dordrecht 1888 1871 +l7 1797 5 806 50 8571 1325 30 Driebergen 61 56 + 5 142 237 67 31 Ede 26 26 20 3 107 32 Eindhoven 683 688 5 666 2 190 3082 244 33 Enkhuizen 45 46 1 42 122 186 41 34 Enschedé 525 526 1 511 4 223 28 2141 439 35 Geertruidenberg 25 25 27 12 96 23 36 Geleen 77 75 + 2 72 1 16 316 25 32 Goor 42 41 + 133 9 159 48 38 Gorinchem 439 438 + 1 428 1 194 87 1816 318 39 Gouda 136 135 + 1 142 60 ’ 2 554 110 40 Gouderak 34 34 31 19 1 77 90 41 Groningen 840 835 + 5 806 2 264 3619 472 42 Grouw 56 57 1 53 14 30 234 47 43 Haag, den., 2779 2784 5 2690 19 1016 39 11949 2277 44 Haarlem 1391 1392 1 1330 10 675 38 6524 6656 45 Hardinxveld 203 202 + 1 207 156 672 329 46 Harlingen 63 65 2 57 1 16 —1 271 37 47 Heerenveen.. 38 35 + 3 77 151 29 48 Heerlen 66 67 150 22 282 59 49 Helmond 85 85 98 485 352 64 50 Hendrik Ido Ambacht 284 291 7 300 3 182 4 985 363 51 Hengelo 1234 1241 7 1209 3 298 350 5513 617 52 ’s-Hertogenbosch, 43 43 45 1 17 5 179 31 53 Hilversum 635 643 8 622 2 190 8 2723 267 54 Hoogezand-Sappemeer 251 256 5 266 106 7 1032 182 55 Hoorn 76 77 1 69 12 37 343 34 56 Kerkrade 27 28 1 26 143 57 Kinderdijk 170 168 + 2 167 138 7 665 180 58 Krimpen a/d Lek 167 167 171 132 13 729 111 59 Krimpen a/d IJssel 194 195 1 200 156 809 139 60 Krommenie 110 113 —. 3 173 115 6 543 26 61 Leeuwarden J 313 310 + 3 275 3 79 8 1315 220 62 Leiden 800 802 2 768 1 356 35 3435 517 63 Lekkerkerk 103 103 108 84 368 142 64 Lemmer , 23 23 24 145 97 15 65 Maassluis 30 30 35 16 1 136 16 66 Maastricht 60 60 58 13 4250 30 67 Meppel 40 40 40 52 186 21 68 Middelburg ' 225 225 _ 225 1 39 27 1031 132 69 Muiden 45 45 _ 30 160 61 70 Nw. Lekkerland 59 58 + 1 63 38 3 218 67 71 Nieuwleusen 35 35 7 28 141 34 72 Nijmegen 413 414 _ 1 413 1 135 36 1867 168 73 Oude Pekela 44 43 + 1 45 _ 272 169 46 74 Oudewater..* 1414 12 ~ 1470 75 Papendrecht 236 235 + 1 239 182 4 909 239 76 Pernis 24 24 23 9 103 7 77 Ridderkerk 510 510 _ 510 1 390 2255 370 78 Rotterdam 8457 8457 _ 8331 23 5436 47 36983 5850 79 Schiedam 2012 2018 6 2011 1 1413 18 8519 1423 80 Schoonhoven 54 54 54 122 217 54 81 Sliedrecht 187 185 + 2 173 135 10 686 202 82 Sneek 94 94 _ 88 274 430 35 83 Soest 2727 _ _ _ 6 1 lil 3 84 Stadskanaal 89 91 2 92 23 391 42 85 Terborg-Gaanderen 203 203 206 70 42 902 65 86 Tiel 397 389 + 8 381 1 93 135 1822 164 87 Tilburg 116 116 _ 108 2 25 2 496 67 88 Utrecht 1987 1980 + 7 1963 5 907 106 8787 997 89 Vaassen 289 290 _ 1 311 46 5 1236 193 90 Veendam 119 121 _ 2 142 39 530 58 91 Velp 151 151 147 1 45 6 683 66 92 Venlo 96 95 + 1 123 42 4 365 66 93 Vlaardingen 362 360 + 2 353 2 214 1 1545 252 94 Vlissingen 1081 1081 _ 1081 3 520 4927 601 95 Voorburg 57 57 55 15 258 31 96 Wageningen 39 38 + 1 46 17 157 29 97 Weesp » 193 193 225 2 81 2 766 173 98 ' Westerbroek 74 73 + 1 76 35 317 53 99 Wielingen 49 50 1 3 190 100 Winschoten 244 245 1 213 1 102 1014 203 101 Winterswijk 34 34 23 8 4 146 24 102 Wormerveer 78 77 + 1 16 13 372 32 103 Ijlst 19 19 21 _ 32 68 15 104 tlmuiden 562 570 8 556 3 194 202 2606 242 105 ijsselmonde 185 187 2 175 148 851 94 106 Zaandam 325 320 + 5 296 4 103 12 1468 169 lü7 Zaandijk 101 101 92 1115 493 20 108 Zaltbommel 108 108 80 45 22 464 78 109 Zeist 123 141 —lB 227 – 35 4 579 41 HO Zutphen 267 267 200 170 20 1224 57 Hl Zwolle 161 160 + 1 187 1 34 57 689 116 112 Verspreide leden 208 191 +l7 202 133 4 898 127 Totaal 46418 46422 4 44872 154 21067 2399

is van oordeel dat het gewenscht is de aandacht van de oudere leden op het jeugdwerk te vestigen. Wij zijn nu twee jaren bezig en mogen met voldoening constateeren dat onze cursussen en excursies de volle belangstelling der jeugd hadden. Ons doel is niet anders dan de jonge leden voor te bereiden op de taak die voor hen is weggelegd, want straks zullen zij het werk van de ouderen moeten overnemen. Daarom is het plicht van onze leden, voor zoover zij zonen hebben, deze aan te

sporen tot onze jeugdgroep toe te treden. En in wijder verband kan ieder er aan meêwerken om de jonge vakgenooten op het bestaan der jeugdgroep te wijzen. Men kan aandrang uitoefenen dat zij zich aansluiten. Ons winterprogramma is reeds aangevangen. Een excursie naar de lichtfabrieken, vertooning van de film „Stalen Knuisten”, bonte avonden en cursussen, zijn in dit programma opgenomen en het is dus goed verzorgd. Daarom, kameraden van de afdeellng Leiden, steunt ons werk zooveel in uw vermogen is!

ROTTERDAM. (J. W.) Door deze deelen wijde lenen die recht hebben op een W.-zegel mede, dat Dinsdag 29 November voor hen die een jaar of langer werkloos zijn, gelegenheid bestaat om onderkleeding, dekking of schoeisel aan te vragen. Belanghebbenden nemen van bovenstaande goede nota! VOORBURG. (v.d. B.) Wij maken onze leden attent op de huishoudelijke vergadering, welke wordt gehouden op Woensdag 30 Nov. a.s. inde bovenzaal van de heer Grobben inde Heerenstraat (ingang bovenhuis). Als aanvangsuur is gesteld halfacht. Wij verzoeken de leden daarmede rekening te houden en verder alle aanwezig te zijn. Langs Noord en Merwede. (L. Sm.) Na een jaar van doodsche stilte op werf „De Merwede” te Hardinxveld is er nu plotseling een orkaan van werk losgebroken. Ergens in het buitenland moeten zeer dringend twee zware klepbakken, om rotssteen te vervoeren, komen. In het stempelende Hardinxveld had niemand er lucht van welke verrassing hen wachtte. Alsof de voorbereiders onder eede stonden om niets uitte laten, gebeurde het plotseling dat er een paar menschen werden beetgevat die aan het werk moesten. En al spoedig meer, totdat het groote nieuws allen aangreep en een run van „werkvragers” ontstond. Het liep gesmeerd en de heele organisatie was gereed. Zelfs het uurloon wat verkregen zou worden was al bepaald en het gebeurde, dat men daarvan ook (zooal niet direct) de werkers deelgenoot maakte. Als inleiding voor de bekendmaking van het onderdeel „loon”, maakte de directie schriftelijk bekend (was ook al gereed gemaakt) „dat zij zich geldelijke offers getroost om aan de geestelijk doodende werkloosheid tijdelijk een einde te maken, zoo mogelijk voor langer.” En zoo werkten op deze „werkverschaffing” aldra drie ploegen: ploeg één van 5 tot half drie, ploeg twee van 7 tot 5, ploeg drie van 2 tot elf uur, totaal ongeveer 150 man, groot en klein. De werkverschaffingsloonen zijn 40 tot 35 cent per uur voor de bekwame ijzerwerkers, 34 cent voor geroutineerde klinkers, 31 cent voor beste soort aanhouders en 30—25 cent voor stevige werkzame ongeschoolden. Voor jongens een jongensloon. Waarschijnlijk omdat deze „werkverschaffing” alleen door de directie wordt gesubsidieerd, is het loon lager dan op rijkswerkverschaffingen en wordt er geen gulden kolentoeslag verstrekt. Er op rekenende dat er toch wel stevig aangepakt zal worden om de doode geest weer levend te maken, valt er in tarief niets te halen. De eenige kans is er voor de liefhebbers om wat uurtjes te maken. Tenzij de Arbeidsinspectie... De ponsen, scharen, knijpers en kranen draaien op volle capaciteit van 5 tot 11 uur en zoo zal inde tijd van 13 weken (de leveringstermijn) de vreugde weer voorbij zijn en de geldelijke offers door de directie zijn gebracht. Wij vernamen nog dat L. Smit & Zn. te Kinderdijk ook gaarne had geofferd, maar deze wilde 15 weken lang offeren, doch de toekomstige bakkeneigenaar wil er over 13 weken mede varen. Werf „De Merwede” is lid van de Metaalbond, hebben we al eens gehoord. En zou er een bespreking met de vakbond plaatsvinden over deze werkverschaffingsloonen, dan is het niet geheel uitgesloten dat de vakbondmannen, zij het met een bezwaard hart, zullen pleiten voor een centje er bij. Laten we in ernst zeggen, de directie is er met deze overrompelingstactiek in geslaagd onder deze voorwaarden met 150 man aan het werk te gaan. Het komt er nu op aan hoe men in het allereerste begin aanpakt, tusschen een groote massa werkloozen, met variabele steunbedragen en jongeren zonder steun. Het is de werkgevers bittere ernst dit loon in te voeren. Dat is al genoegzaam bekend, Vandaar de bittere ernst om deze schande der hongerloonen spoedig af te werpen van de arbeiders, opdat de doode geest herleve. BESTUURDERSBOND PERNIS. GROOTE OPENBARE VERGADERING inde zaal van J. DE J ONG H, op Vrijdag 2 Dec. a.s. met als spreker S. DE LA BELLA Jr. Onderwerp: Wat doet de moderne vakbeweging en S. D. A .P. in crisistijd? Aanvang 7.30 uur. Toegang vrij. Debat vrij.

Sluiten