Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vergadering met jeugdleiders. Op Zaterdagmiddag 3 Maart vond in het Haagsche Volksgebouw onder leiding van het D.B. van de jeugdraad een bijeenkomst plaats met de leiders van de vakbondsjeugdgroepen uit Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, Ongeveer 40jeugdleiders,benevens de secretarissen van de drie bestuurdersbonden, namen aan deze bijeenkomst deel. Na een korte inleiding van de secretaris van de jeugdraad van het N.V.V., waarin deze op de dringende noodzakelijkheid van het jeugdwerk wees, kwamen tal van jeugdleiders aan het woord. Door enkelen werd gèkiaagd over onvoldoende belangstelling voor het jeugdwerk van de kant der volwassenen; gewezen werd ook op de groote moeilijkheden welke het jeugdwerk ondervindt door de werkloosheid, de lage ioonen en dergelijke. Nadrukkelijk werd nog eens door verschillende sprekers naar voren gebracht, dat de functie van jeugdleider de volle mensch eischt en dus niet opgedragen dient te worden aan iemand die reeds met ander werk overbelast is. Besloten werd: le. toegang te vragen voor één van de leden van het D.B. van de jeugdraad tot een algemeene vergadering van de bestuurdersbonden in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, ten einde daar de beteekenis van het jeugdwerk uiteen te zetten; 2e. een speciale brochure voor de groote-stadsjeugd uitte geven; 3e. in September een landdag te organiseeren inde nabijheid van Den Haag voor de vakbondsjeugd uit de drie groote steden. De arbeid en de propaganda voor de September-landdag zullen krachtig worden voortgezet. Brieven over de schoolstrijd. Opheffing van „kleine” openbare scholen 111 (Slot.) 4. Hoe de vrienden der O.S. er over denken. Het spreekt vanzelf, dat inde vakbladen der openbare onderwijzers heftig opgekomen wordt tegen de plannen van de minister. Het comité van actie heeft in ’n 12-tal steden van ons land provinciale meetings belegd, waarin tegen de verminking van het openbaar onderwijs krachtig is opgekomen. Maar ook en vooral in het weekblad van de Vrijz. Dem. Bond moet de leider der vrijzinnig-democraten het ontgelden. De een spreekt van verraad en roept de schim van Dr. Bos op, de man die ons de rechtsgelijkheid van de bijzondere 'met de openbare school gebracht heeft. Hij vraagt minister Oud, tot voor enkele maanden voorzitter van Volksonderwijs, waarvoor het dient nog langer lid van Volksonderwijs te zijn nu de kleine openbare scholen vermoord worden, terwijl niet één bijzondere school verdwijnt. Want dit is een hoofdzaak in deze bezuiniging en opheffingswoede, dat de wettelijke gelijkstelling van de bijzondere school met de openbare thans otltaardt inde achterstelling der O.S. bij de bijzondere. Immers, naast de openbare school, die verdwijnen moet, staat de kleinere bijzondere school, waaraan, krachtens de wet, niet geraakt kan worden, hoewel er 592 zijn met minder dan 80 leerlingen. Waarborgt echter de grondwet niet aan de ouders dat cv overal voldoend lager onderwijs in ’n genoegzaam aantal scholen zal gegeven worden? Het zijn deze overwegingen, die de vrienden der openbare school in opstand hebben gebracht. Stichting van alle soorten kleine bijzondere scholen is door de opvolgende rechtsche ministers bevorderd, terwijl de laatste rechtsche minister van onderwijs heeft laten onderzoeken welke openbare scholen kunnen worden afgebroken. En zijn meest rechtsche dienaren hebben maar opgeschreven tot scholen met meer dan 100 leerlingen. Daarna kwam de voorman der vrijzinnig-democraten, de opvolger van Dr. Bos, alle burgemeesters van de gemeenten met zoo’n school aanschrijven zonder voorafgaand onderzoek naar de waarde van deze lijst – mee te helpen, dit heilloos plante volvoeren. Het is te begrijpen, dat de redacteur van de „Vrijzinnig-Democraat” tracht voor de leider als advocaat op te treden, hoewel bekend is, dat de heer Marchant door zijn scherpte en spot zijn tegenstander staat. De redacteur zegt dat hij voorloopig de teleurstelling van de vrienden der O.S. gerechtvaardigd acht. Maar er zijn verzachtende omstandigheden voor de aangeklaagde ; a. De rijksfinanciën verkeeren in ’n zeer moeilijke toestand. Eischt dat elke cultuur afbraak? b. Worden er onderwijzers ontslagen, dan krijgen ze wachtgeld. Alle?! En de toekomst van deze menschen? Ze kunnen van ’t Noorden naar ’t Zuiden, van ’t Oosten naar ’t Westen gestuurd worden. c. De leerlingen zullen grootendeels ’n

Toestand van de Bond op 1 Maart 1934 • – – – • • ~~~—; ■ ~—.’•■■■ , . . ~ * | ’S 2 ’S 2 + •« .S-S g -g | ij o -g ■«. ,g> I AFDEELINGEN §'£ en '2 g- d| | “| 11 'I !• & • £- % B■ <d § c -r3 < o <d •s t % 5--fe – § -o * 11 | + 5 i <—l s. 1 Alten a/d Rijn ....... 94 94 96 53 333 52 2 Alkmaar .................. 211 213 2 216 2 89 24 776 77 3 Almelo. 137 137 139 1 65 5 461 94 4 Amerongen 43 41 ■ + 2 42 10 3 156 17 5 Amersfoort... 177 180 3 179 2 32 1 670 48 6 Ammerstol-Bergambacht 32 32 32 24 83 34 7 Amsterdam 6863 6891 —2B 6921 26 2617 181 24949 2493 8 Apeldoorn 306 307 1 308 4 47 1 1144 47 9 Appingedam 137 136 + 1 134 38 503 35 10 Arnhem ........................ 584 588 -4 591 5 156 14 2125 231 II Assen 35 34 + 1 36 5 138 1 12 Baarn 7070 71 275 258 23 13 Barendrecht 36 36 36 1 31 133 17 14 Bergen op Zoom 82 82 82 28 11 294 25 15 Beverwijk 213 216 3 215 53 49 794 47 16 Bilt, de 34 35 1 35 31 117 5 17 Borne 51 53 2 54 22 6 180 30 18 Breda 333 328 + 5 331 84 7 1201 lil 19 Brummen 26 26 25 6 2 77 27 20 Büssüm. 113 116 3 117 ~= 38 6 433 16 21 Cappelle a. d’lJssel 95 7 95 99 46 2 349 33 22 Culemborg 86 86 87 46 272 68 23 Delft 800 800 802 5 295 32 2788 387 24 Delfzijl 108 110 2 115 54 6 361 65 25 Deventer ‘ 625 630 5 635 2 298 18 2097 392 26 Dieren 114 120 6 124 34 – 406 60 27 Doesburg.... 126: 124 + 2 123 20 47 484 22 28 Doetmchem 87 87 89 28 5 349 20 29 Dordrecht 1873 1877 4 1887 5 656 45 6695 702 30 Driebergen 65 63 + 2 66 2 20 5 223 44 31 Ede... 25 24 + 1 25. 5- 85 10 32 Eindhoven 653 660 -7 659 1 140 10 2414 138 33 Enkhuizen 40 40 40 24 125 38 34 Enschedé ... .... 463 464 1 472 2 212 41 1524 210 35 Geertruidenberg. 2222 28 ll 63 20 36 Gele en 82 81 + 1 76 1 13 339 12 37 (.oor 48 47 + 1 47 16 1 169 20 38 Gorinchetn 377 379 2 383 112 3 1349 125 39 Gouda 122 121 + 1 123 150 2 406 69 40 Gouderak 34 34 34 20 116 20 41 Groningen..... 838 835 + 3 834 5 298 429 U 350 42 Grouw. 52 52 53 1 214 195 13 43 Haag, den 2608 2613 5 2609 038 66 9212 1215 44 Haarlem 1394 1394 1397 8 646 12 5272 491 45 Hardinxveld 188 188 192 80 644 104 46 Harlingen 52 53 1 53 31 1 171 29 47 Heerenveen ... 56 56 55 212 1 196 32 48 Heerlen 86 94 8 98 1 36 298 78 49 Helder, den 2727 27 13 92 19 50 Helmond 64 64 63 42 1 200 44 51 Hendrik Ido Ambacht 221 222 1 224 1110 2 693 181 52 Hengelo.. 1130 1140 —lO 1153 2 252 200 4135 319 53 ’s-Hertogenbosch 41 41 42 26 2 135 24 54 Hilversum 593 590 + 3 594 2 158 51 2161 186 55 Hoogezand-Sappemeer 226 226 223 1 HO 13 782 123 56 Hoorn 70 71 1 72 111 36 263 22 57 Kinderdijk 165 167 -2 168 136 527 134 58 Krimpen a.d Lek 127 129 2 130 101 6 458 53 59 Krimpen a-d ljssel 152 154 2 158 —1 104 549 70 60 Krommenie..., . HO 112 2 114 115 3 426 11 61 Leeuwarden 329 330 1 338 2 79 4 U9B 135 62 Leiden 774 780 – 6 780 4 313 30 2735 330 63 Lekkerkerk 87 89 -2 90 72 – 311 34 64 Lemmer ........ ........... 21 21 ... 21 115 2 69 13 65 Maassluis 26 26 26 17 88 16 66 Maastricht......... 57 56 + 1 56 121 199 6 67 Sleppei ......................... 34 38 4 36 71 122 13 68 Middelburg... 212 212 212 1 67 13 774 63 69 Muiden 47 48 148 27 159 ,24 70 Nw. Lekkerland... 57 57 58 36 1 197 33 71 Nieuwleusen... 31 31 32 7 24 97 20 72 Nijmegen. 341 339 + 2 348 2 H4 36 1276 85 73 Oude Pekela .................... 40 40 41 22 141 19 74 Oudewater .. ■ 18 18 17 10 8 65 8 75 Papendrecht 223 222 + 1 224 1 141 736 152 76 Perms 26 27 1 28 8 109 5 77 Ridderkerk 470 478 8 478 2 320 1630 285 78 Rotterdam.. 8137 8165 —2B 8215 26 4867 28 28915 3923 79 Schiedam 1954 1963 9 197! 3 1171 14 6914 864 80 Schoonhoven... 46 46 49 25 11 163 21 81 Sliedrecht 182 184 2 184 121 10 642 66 82 Sheek 91 91 _ 89 2 31 4 333 36 83 Soest 28 27 + 1 28 1 8 94 12 84 Stadskanaal 86 87 1 88 36 301 47 85 Terborg-Gaanderen 151 154 3 154 56 18 597 20 86 Tiel 379 381 _ 2 383 3 120 72 1407 119 87 Tilburg 120 116 + 4 117 1 i9 2 430 29 88 Utrecht. 2054 2035 +l9 2037 2 650 57 7640 457 89 Vaassen 267 267 267 26 9 1086 39 90 Veendam 108 108 109 37 387 37 91 Velp . . 139 140 _ 1 143 1 37 13 531 15 92 Venlo. 66 68 —. 2 69 30 2 232 29 93 Vlaardingen 343 341 + 2 345 193 1216 95 94 Vlissmgen 1025 1032 7 1038 3 463 3715 505 95 Voorburg 69 68 + 1 7l 1 18 1 270 8 96 Wagenmgen 40 39 + 1 39 1 10 3 143 15 97 Weesp 167 170 _ 3 170 150 20 611 55 98 Westerbroek 71 72 1 72 47 5 248 39 99 Wielingen 35 36 1 36 14 142 13 100 Winschoten 235 235 236 2 102 5 805 120 101 Winterswijk 32 .32 _ 33 31 121 4 102 Wormerveer 77 77 78 2 18 5 278 35 103 1j15t......... 21 21 19 -2- 79 4 104 IJmuiden – 466 471 _ 5 478 3 183 150 1771 103 105 IJsselmonde 143 139 + 4 141 1 100 488 71 106 Zaandam........ 323. 323 —4 325 1 142 8 1105 157 107 Zaandijk 99 101 2 103 11 31 381 26 108 Zaltbommel 94 96 2 97 52 3 306 74 109 Zei5t........ 131 135 4 133 35 9 504 21 110 Zutphen 226,; 228 2 234 174 13 725 158 111 Zwolle. 162 162 161 45 38 568 65 112 Verspreide leden . 167 166 + 1 170 4? 3 616 46 T0taa1...... 44149 44295 —146 44548 153 18760 1600

wat verder afgelegen school moeten bezoeken. Grootendeels? Is hier aan de jongeren gedacht? Moeten deze naar ’n bijzondere school?! d. Is de afstand grooter dan maximum 5 km., dan moeten de gemeenten daarin tegemoet komen. Waar blijft dan de bezuiniging? Wachtgelden plus vervoerkosten! e. Kleine bijzondere scholen kunnen niét worden opgeheven. Krachtens de wet. Maar zegt de redacteur men zal overleg moeten plegen met besturen van te kleine kerkelijké scholen om door samenvoeging van deze, onnoodige kosten te vermijden.

Is deze redacteur zoo’n vreemdeling in Jerusalem, dat hij met ’n stalen gezicht ’n dergelijke oplossing aan de hand doet?! En nu af ge wacht, neen, nu scherp opgelet, wat de minister doen zal! Hij zegt aan belanghebbenden alle gelegenheid te bieden om bezwaren te zijner kennis te brengen, alle maatregelen te hebben genomen om onvoldoend doordachte onherroepelijke besluiten te voorkomen. Maar intusschen gaat de opheffing van zeer vele scholen door. En de „kleine” kerkelijke scholen? Tot heden, Maart 1934, is er éèn verdwenen door concentratie! Het landelijk comité voor de onenbare school.

©ABONNEERT U OP NZE GIDS Sociaal-economisch-technisch maandblad. Uitgave van de Alg. Nederlandsche Metaalbewerkersbond Prijs voor leden f 1.00 per jaar, desgewenscht te voldoen in vier termijnen Meldt U als abonne bij Uw afdeelingsbestuur Actie tegen fascisme en communisme. Men schrijft ons: „De commissie van vijf, het door de algemeene raad aangewezen directorium van het bureau van actie en propaganda tegen communisme en fascisme, heeft zich een commissie van advies toegevoegd, die haar zal voorlichten bij het voorbereiden en uitvoeren harer werkzaamheden inde strijd tegen de dictatuur van rechts en links, Behalve de A.J.C. en de S.D.S.C. is de jeugdraad van het N.V.V. uitgenoodigd in deze commissie zitting te nemen. Op 16 Maart j.l. vond de constitueerende vergadering plaats onder leiding van E. Kupers; verder waren eenige leden van de commissie van vijf aanwezig. Grondslag voor de besprekingen was een plan van actie, uitgewerkt door het bureau. Nu de algemeene raad, aldus werd door de voorzitter uiteengezet, besloten heeft dat de actie tegen communisme en fascisme gecentraliseerd voor de geheele beweging zal geschieden, zal ook bij de uitvoering van de werkzaamheden van het centraal bureau voor wat de jeugd betreft, naar de grootst mogelijke centralisatie worden gestreefd, uiteraard met eerbiediging van de zelfstandige bevoegdheden die de voor de Jeugd aangewezen instanties der bij het N.V.V. aangesloten bonden voor het algemeene werk bezitten. In principe werd besloten tot het organiseeren vaneen groot aantal jeugd-mobllisatievergaderingen. Ineen volgende vergadering zal onder het oog Worden gezien, of aan deze reeks vergaderingen vooraf dient te gaan een jeugdkader-vergadering in verschillende deelen des lands. De sohriftelijke bestrijding van fascisme en cornmunisme onder de jeugd werd eveneens in algemeene zin besproken, waarbij aan het bureau opdracht werd gegeven, de opvattingen die inde boezem der commissie bleken te bestaan, in concrete voorstellen nader uitte werken. Besloten werd dat de commissie zoowel voor de arbeidende jeugd als voor de studeerende jeugd adviseerend zal optreden, waarbij ruimte werd gelaten voor een zelfstandige vervulling van de taak der commissie binnen de grenzen der verantwoordelijkheid van decentrale commissie van vijf. De commissie verzocht de jeugdraad een lid van de commissie van advies aan te Wijzen en tevens de adjunct-secretaris van de jeugdraad. Suurhoff, aan .de commissie als lid toe te voegen, zulks met het oog pp de wenschelijkheid van nauwe verbinding met het jeugdwerk der vakbeweging door middel van de persmededeelingen van de jeugdraad e.d. De overige leden der commissie zijns j. Heroma, F. S. Noordhoff, K. Toornstra en M. Sluyser. De commissie besloot verder decentrale commissie van vijf te verzoeken, de algemeene raad erop te wijzen, dat de bestrijding van communisme en fascisme onder de jeugd pas met het grootste effect zal kunnen geschieden, indien onze beweging een positief plan van practische eischen tot bestrijding van de werkloosheid in het centrum van de strijd plaatst.” Vereeniging ter Veredeling van het Ambacht. Inde week van 23—28 Juli a.s. zullen te Utrecht onder Rijkstoezicht de examens worden gehouden voor gezel inde vakken: timmeren, meubelmaken, plaat- en smidsbankwerken, vuurwerken, huisschilderen, metselen, machine-bankwerken en -draaien, lood- en zinkwerken, modelmaken en automonteeren; eh voor meester inde vakken: timmeren, meubelmaken, smeden, huisschilderen, metselen, machine-bankwerken en -draaien en modelmaken. Aanmelding moet plaatshebben vóór 15 Mei a.s. op een daartoe bij de secretarispenningmeester der vereeniging; Jhr. ir. E. van Heemskerck van Beest, Raadhuis, kamer 150, Amsterdam (C.) verkrijgbaar formulier. Tevens zijn aldaar nadere inlichtingen zoomede programma’s van eischen (a 25 cent) te bekomen. ADVERTENTIEN ~

Op 27 Maart 1934 overleed inde ouderdom van 23 jaar ons lid WARNER KORENHOF, Hij ruste in vrede! Het bestuur der afd. Utrecht. Wij ontvingen bericht van het overlijden van ons lid G. J. DEKKER, tijdelijk vertoevende in Afrika. Hij ruste in vrede! Het bestuur der afd. Utrecht.

Sluiten