Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a De zegelverkoop in het eerste kwartaal 1935. (H. J. v.d. B.) De afrekeningen over het eerste kwartaal 1935 met onze afdelingen zijn ai weer inde bondsboekhouding verwerkt en thans publiceren wij een overzicht van de zegelverkoop over het eerste kwartaal, met daarbij enige begrotingscijfers terzake het jaar 1935. Het bereikte percentage van verkochte zegels, waarbij inbegrepen de 10-cents-zegels, t.w. de W-, Z- en M-zegels, is in het algemeen zeer goed te noemen. Bij een enkele afdeling is er echter ernstige reden tot klagen. 1 afd. met een zegelverkoop van 77 % » » » ~ ~ 86 % 3 ” » » »' „ 89 % » n » ~ ~ 90 °/o » » » » „ 91 % » r> „ , * „ 92 % 3 » »> » » ~ 94 3 •• » ~ 95 % 3 ” » » » „ 96 % » » „ „ „ 97 % r> » » „ „ 98 % 33 " „ „ „ „ 99 %*) 33 » » » « ~ 100 % ® »» » >* » ~ 101 % ” » » » » 102 % >» »> » » ~ 103 % *) Hieronder begrepen de groep „verspreide leden”. Een 10-tal afdelingen heeft naar verhouding van het ledental te weinig zegels verkocht, t.w. Almelo 94 pet., De Bilt 91 pet., Ede 90 pet., Heerlen 86 pet., H. I. Ambacht 92 pet., Nieuwleusen 77 pet., Oudewater 89 pet., Papendrecht 92 pet., Soest 89 pet. en Venlo 94 pet. De besturen van deze 10 afdelingen moeten de oorzaken van deze slechte uitkomst van de zegelverkoop nagaan, b.v. of de aanbieding van de zegels door den afdelingsbode wel op de juiste wijze en regelmatig geschiedt. Maatregelen dienen getroffen te worden, dat de leden met contritautie-achterstand bezocht worden. Weigeren zij te betalen, dan blijft er slechts over deze leden zo spoedig mogelijk van de ledenlijst af te voeren. Wij weten dat er afdelingsbesturen zijn die zo lang mogelijk het eenmaal bereikte ledental willen vasthouden. Een edel streven, mits dit bereikt wordt doordat de toevoer van nieuwe leden minstens zo groot is als het aantal dat noodwendig moet worden afgevoerd. Het pronken echter met een hoog ledental, waaronder dan leden worden aangetroffen met een groot aantal weken schuld, is funest en geeft in het overzicht een laag zegelpercentage Wij herhalen onze reeds eerder gegeven raadgeving aan de afdelingspenningmeesters, om in elke bestuursvergadering mede te delen hoe het met de achterstand met betrekking tot de zegelverkoop gesteld is, zodat het volledige afdelingsbestuur er kennis van draagt. Aan de afdelingsvoorzitters geven wij het.advies de nodige maatregelen te treffen dat de leden met contributieschuld worden bezocht en na te gaan of de afdelingsbode zijn taak wel op de juiste wijze verricht. Al deze maatregelen, goed en tijdig getroffen, zullen de af voer van leden belangrijk beperken. Hieronder geven wij verder een overzicht van de positie van de zegelverkoop en de ontvangen contributie over het eerste kwartaal 1935 en wel voor wat de gehele Bond betreft: Effectieve zegelverkoop 482.032 W-, Z- en M-zegels 53.995 Totaal 536.027 Volgens de begroting 512.335 Meer zegels verkocht dan begroot 23.692*) *) Waaronder 10.245 W-, Z- en M-zegels meer dan begroot. Effectief ontvangen contributie ƒ 340.641.40 Volgens de begroting 339.435.27 Meer ontvangen dan begroot ƒ 1.206.13 Geraamde zegelwaarde 71.5 cent Effectieve waarde per zegel ... 70.6 cent Minder dan begroot 0.9 cent De zegelwaarde van 71.5 cent is begroot naar aanleiding van de uitkomsten over de eerste negen maanden van het jaar 1934. Daarna is echter opnieuw een stijging van het aantal werklozen ingetreden, die een zeer ongunstige invloed heeft uitgeoefend op de zegelwaarde over het Iste kwartaal 1935. Deze stijging van het aantal werklozen blijkt ook overduidelijk uit de mededeling, dat 10.245 W-, Z- en M-zegels meer verkocht zijn dan begroot. De meerdere verkoop van deze zegels is geheel te verklaren uit de vermeerdering inde uitgifte van het aantal W-zegels.

Percentage zegeluitgifte Iste kwartaal 1935. "u# # # 5- ° e .S £ AFDELINGEN .S – ~ 73 c £ 13 JS a3 « o fe ïs H ■ 1 Alphen a. d. Rijn 92 iOO 98 97 2 Alkmaar 97 101 100 99 3 Almelo 91 95 96 94 4 Amerongen 102 100 100 101 5 Amersfoort 99 103 98 100 6 Ammerstol-Bergambacht. . 101 98 100 100 7 Amsterdam 99 100 99 99 8 Apeldoorn 98 99 99 99 9 Appingedam 96 ICO 98 98 10 Arnhem , 100 100 100 100 11 Assen 105 99 101 102 12 Baarn 99 9 4 98 97 13 Barend recht 96 103 96 98 14 Bergen op Zoom 102 101 100 101 15 Beverwijk 101 97 100 99 16 Bilt, de 81 92 101 91 17 Borne 102 104 100 102 18 Breda 99 iüü 99 99 19 Brummen 99 106 100 102 20 Bussum 100 102 98 100 21 Capelle a. d. IJssel 96 102 98 99 22 Culemborg 101 99 99 ICO 23 Delft 94 98 99 97 24 Delfzijl 96 99 98 98 25 Deventer 99 102 101 101 26 Dieren 98 100 101 100 27 Doesburg 99 100 101 100 28 Doetinchem.. 106 107 71 95 29 Dordrecht 98 98 99 98 30 Driebergen 94 98 104 99 31 Ede 85 89 95 90, 32 Eindhoven 99 97 97 98 31 Enkhuizen 97 .99 101 99 34 Enschedé 96 101 99 99 35 Geertruidenberg 97 ICO 101 99 36 Geleen-Sitti! d..., 97 97 97 97 37 Goor 98 99 101 99 38 Gorinchem . 99 99 100 99 39 Gouda 96 100 9 4 97 40 Gouderak lOi 96 101 99 41 Groningen 97 97 99 98 42 Grouw 99 103 100 101 43 Haag, den 100 98 98 99 44 Haarlem 103 103 104 103 45 Hardinxveld 99 100 101 100 46 Harlingert 96 100 102 99 47 Heerenveen 112 SS 100 99 48 Heerlen 33 98 7033 49 Helder, den 39 100 102 97 50 Helmond 87 95 95, S2 51 Hendrik Ido Ambacht ..... 98 98 99 98 52 Hengelo 98 ,00 99 99 53 ’s Hertogenbosch 96 101 98 98 54 Hilversum 98 97 99 98 55 Hoogezand-Sappemeer ... S4 101 104 100 56 Hoorn 99 100 99 99 57 Kinderdijk 96 97 97 97 58 Krimpen a. d. Lek 100 100 101 100 59 Krimpen a. d. IJssel 97 104 97 99 60 Krommenie 100 98 100 99 61 Leeuwarden 98 98 100 99 62 Leiden ... 99 ...99. 100 99 63 Lekkerkerk 94 102 100 99 64 Lemmer 97 97 101 98 65 Maassluis 96 95 96 96 66 Maasstricht 97 95 99 97 67 Meppel 101 98 135 101 68 Middelburg 96 103 102 100 69 Muiden 98 98 98 98 70 Nw, LekkerJand ... 98 iO) 101 100 71 Nieuwleusen S9 BS 77 77' 72 Nijmegen . 99 10. 100 100 73 Oude-Pekela .. 98 99 101 99 74 Oudewater 83 80 105 3 3 75 Papendrecht SI 92 9 Ï 76 Pernis 95 98 SSi 95 77 Ridderkerk 99 97 97 98 78 Rotterdam 98 99 99 99 79 Schiedam 98 98 98 98 80 Schoonhoven 95 95 97 96 81 Sliedrecht 91 10c 98 96 82 Sneek 102 103 'O3 101 83 Soest 102 95 71 33 84 Stadskanaal 97 97 99 98 85 Terborg-Gaanderen 97 100 95 97 86 Tiel 99 0 10i 100 87 Tilburg ICO 103 98 100 88 Utrecht 99 100 99 99 89 Vaassen 97 98 97 97 90 Veendam 98 100 100 99 91 Velp .00 100 99 100 92 Venlo 8S 100 97 94 93 Vlaardingen 98 98 100 99 94 Vlissingen 101 102 102 102 95 Voorburg 98 99 100 99 96 Wageningen 96 102 101 100 97 Weesp 99 101 100 100 98 Westerbroek 99 100 101 100 99 Wieringen 98 92 98 96 100 Winschoten 96 98 94 95 101 Winterswijk 98 98 102 99 102 Wormerveer 95 103 102 100 103 Ijlst 100 100 98 99 104 IJmuiden 100 102 100 101 105 IJsselmonde 99 100 99 99 106 Zaandam 103 103 100 102 107 Zaandijk 99 101 100 100 108 Zaltbommel 98 98 98 98 109 Zeist 101 99 100 100 110 Zutphen 98 97 99 98 111 Zwolle 94 97 96 96 112 Verspreide leden... 105 102 30 99 Het percentage zegeluitgifte verkrijgt men op de volgende wijze: Het gemiddelde ledental wordt gevonden door het ledental begin en einde der maand samen te tellen, b.v. 1 Jan. 100, 1 Febr. 107, totaal 207. Het gemiddelde ledental is nu de kleinste helft, n.l. 103. Het gemiddelde ledental vermenigvuldigt men met het aantal weken ineen maand (dus met 4 of 5). De uitkomst hiervan is het aantal zegels dat uitgegeven had moeten zijn. Ten einde nu het percentage uitgegeven zegels te vinden, gaat men het effectief aantal uitgegeven zegels 100 keer groter nemen (twee nullen achter zetten) en deelt hierop het aantal dat uitgegeven had moeten zijn.

De R.D.M. en de Nw. Waterweg in 1934. (G. Vs.) Vrijwel de gehele metaalindustrie geeft inzake de bedrijfsresultaten een dorheid te zien, die wel enige gelijkenis vertoont met de dorheid van de grote Sahara-woestijn. Uit onze schoolboeken weten wij evenwel, dat zelfs inde alleronvruchtbaarste woestijn nog oasen voorkomen, waarin de vermoeide en door de zon verbrande reizigers wat rust en verpozing kunnen vinden. Het zou dus wel zeer vreemd zijn als inde dorheid, waarmede de crisis de metaalindustrie heeft geslagen, nog niet een oasetje was overgebleven. Zulk een verkwikkingsoord is er dan ook werkelijk nog. Het wordt gevormd door de Rotterdamse Droogdok Maatschappij en de Nieuwe Waterweg, wier gecombineerd verslag wij hieronder aan een nadere beschouwing willen onderwerpen. Het is alleen maar jarpmer dat wij niet mogen zeggen, dat üezé bedrijven ook steeds voor de arbeiders de oase inde .crisiswoestijn vormen. Allereerst willen wij dan letten op de bedrijvigheid welke in het jaar 1934 aan de R.D.M. en de Nw. Waterweg is waar te nemen geweest. We zien dan, dat weliswaar het aantal in 1934 gedokte schepen niet onbetekenend kleiner was dan in 1933 en wel 516 tegen 578, maar dat de tonnenmaat der gedokte schepen steeg van 1.311.914 ton tot 1.517.964. Dat is dus een verbetering. Voorts is van betekenis, dat thans in het verslag weer wordt gesproken over gebouwde koopvaardijschepen. Drie schepen met een laadvermogen van 13.250 ton werden te water gelaten. Vier schepen van onderscheidenlijk 15.000, 9100, 6000 en 500 ton laadvermogen waren bij de publicatie van het verslag onderhanden of in bestelling. Dit steekt wel heel gunstig af bij verschillende vooraf gaande jaren. Wij komen nu tot de bedrijfsresultaten en zien dan, dat de maatschappij over 1934 een winst maakte van ƒ 403.289.26 tegen een winst van .ƒ 455.498.71 in 1933. Van de winst wordt ruim ƒ 210.000 voor afschrijvingen besteed, b.a. wordt ƒ 106.000 af geschreven op gebouwen en vaste gereedschappen, ƒ 30.000 op losse gereedschappen, benevens ƒ 70.000 op de dokken en de sleepboten. Voorts wordt een bedrag wan ƒ 192.500 bestemd voor betaling van dividend. We komen hierop nader terug. Bij het bestuderen der balans valt op, dat op de rekening „deelneming in andere ondernemingen” ƒ 63.100 is afgeschreven, zonder dat daarvoor een post op de veriiesen winstrekening voorkomt. De vermindering van de waarde van dit bezit moet dus door koersverlies ontstaan zijn. Wij vermoeden, dat de deelneming in het Holland-Amerika-Lijn-syndicaat, die ƒ 126.000 bedroeg, voor ruim 50 pet. is afgeschreven. De bouwmaatschappij Heyplaat,, de Prins-Hendrik-dokken 1,2 en 3, alle losse gereedschappen en de vaar- en voertuigen, behalve de Dockyards 15 en 16., komen ook dit jaar weer voor ƒ4.— op de balans voor. De aanschaffingsprijs van deze bezittingen was rond ƒ 5.000.000. Het bedrag, dat voor gebouwen en vaste gereedschappen op de balans voorkomt, is pi.m. ƒ 169.000 hoger dan dat van de balans per 1 Januari 1934. De aankoopwaarde dezer bezittingen steeg met ƒ 225.000 tot ƒ 12.344.000. Het afschrijvingsbedrag was evenwel te laag om deze post op te vangen en dit vooral omdat dit bezit door overschrijving verminderde met ƒ 50.000. Dit deel van het bezit staat onder de activa genoteerd voor een bedrag van ƒ 619.000. Het Prins-Hendrik-Dok No. 4, dat in 1933 is gebouwd en dat ƒ 1.462.000 heeft gekost, is nog slechts voor een klein gedeelte afgeschreven. Het staat op de balans genoteerd voor ƒ 1.350.000. De Dockyards 15 en 16, die eveneens in 1933 in gebruik zijn genomen en bijna ƒ 161.000 hebben gekost, staan nog genoteerd voor ƒ 140.000. Resumerende kunnen wij vaststellen, dat de diverse bezittingen der Maatschappij, t.w. het dorp Heyplaat, terreinen, gebouwen en vaste gereedschappen, dokken, vaar- en voertuigen, benevens de sleepboten, voor een bedrag van ƒ 2.508.935.23 op de balans voorkomen, terwijl deze activa een aanschaffingswaarde heeft van ongeveer 18.4 millioen gulden. Een becijfering doet zien, dat 86 pet. van het bedrag van de aankoop is afgeschreven. Bovendien vormen de statutaire en de buitengewone reserve nog een bedrag van ƒ 927.500. Desgewenst zou dus het gehele hebben en houden van de R.D.M. voor ƒ 1.600.000 op de balans gebracht kunnen worden. Uiteen en ander blijkt wel, dat de financiële positie van dit bedrijf schitterend mag worden genoemd. En toch zijn er nog wel redenen tot klagen voor hen, die dit bedrijf moeten besturen. U gelooft dit niet? Dan zullen wij u dit trachten' duidelijk te maken.

Wij wezen hierop ook reeds in vorige jaren. Wij deelden hierboven mede, dat met name genoemde bezittingen voor een bedrag van ruim 2i millioen gulden op de balans zijn genoteerd. Op 1 Januari 1931 stonden al die bezittingen evenwel voor slechts... ƒ7.— geboekt. Zó de zaak bekeken, is er dus reden om over achteruitgang te spreken. Een latere aankoop van terreinen, de bouw van het Prins Hendrik-dok No. 4 en de Dockyards, benevens de vergroting van het gebouwen-complex of wel de aanschaffing van vaste gereedschappen, kan niet geheel uit de winst worden gefinancierd. Dit laatste schreven we natuurlijk niet om den lezer een zekere ongerustheid over het voortbestaan der onderneming bij te brengen. Daar is allerminst reden voor. Want ook dit jaar beschikt de maatschappij nog over ƒ 607.158.54 aan contanten en een aantal effecten met een werkelijke waarde van niet minder dan ƒ 2.232.489.56. Zij heeft dus elk ogenblik 2.840.000 veilig gestelde Hollandse guldens te harer beschikking. Nu nog een enkel woord over het dividend. Ook over het boekjaar 1934 wordt, evenals in 1933, een dividend van 3i pet. over het aandelenkapitaal, groot 5k millioen gulden uitgekeerd. De verlies- en winstrekening werd deswege voor een bedrag van ƒ 192.500 gedebiteerd. De objectiviteit gebiedt te zeggen, dat dit bedrag aan rente in 1934 niet in zijn geheel op de lonen der werklieden en beambten is bespaard. Aangenomen mag worden, dat de voorradige effecten een rente hebben opgebracht van pl.m. ƒ 90.000, zodat de bedrijfswinst moest worden belast met pl.m ƒ 100.000 om deze rentebetaling mogelijk te maken. Laatstgenoemd bedrag vormt waarschijnlijk 6 a 7 pet. van het uitbetaalde loon. Ja, we hebben andere percentages berekend in vervlogen jaren! Niettemin mogen, wij aan het slot van onze beschouwingen toch wel zeggen, dat, al is de winst dan niet groot, de drang naar besparing op de lonen, zoals wij die telkens bij de directie van de R.D.M. waarnemen, niet steeds te rechtvaardigen is. We spreken hier nu niet inde eerste plaats over de uurlonen. Daarover is door onderhandeling overeenstemming verkregen. Maar telkens moéten wij toch constateren, dat de tarieven aan de R.D.M. het slechtst zijn van alle ondernemingen, of wel tot de slechtste behoren. Verschillende malen komt het voor, dat personen worden aangenomen voor lonen, die lager zijn dan de geldende. Voorts werd kort geleden een z.g.n. twee-ploegen-dienst ingesteld, zonder dat er ook na herhaalde aandrang der organisaties, enige extra vergoeding voor wordt betaald. Dit lijstje van rechtmatige grieven kan nog wel met enkele worden vermeerderd. En op deze schrijnende toestanden mag bij de beschouwing van het jaarverslag wel eens het licht worden geworpen. Wij zijn niet dom genoeg om niet te beseffen, dat een bedrijf, dat met verliezen werkt, vaak tot ongewenste bezuinigingen op de lonen wordt gedwongen. Maar een financieel zo sterk bedrijf als dat van de R.D.M. behoeft voor zijn instandhouding niet de laatste druppel welvaart te persen uit de arbeiders, die mede het bedrijf hebben groot gemaakt. Wij herhalen wat wij reeds eerder schreven. De crisis drukt zwaar op onze industrie en dientengevolge ontstellend zwaar op de metaalbewerkers, die in deze tak van ons bedrijfsleven hun brood verdienen of plachten te verdienen. Leiders vaneen onderneming, die deze crisisdruk voor de werklieden onnodig zwaar maken, demonstreren daarmede een gebrek aan menselijke gevoelens, dat allerminst een sieraad genoemd mag worden. En dit vooral omdat wij o.a. weer uit het schitterende boek van Brailsford „Bezit of Vrede” hebben kunnen lezen, dat het vormen van grote bedragen voor dividend en het reserveren van belangrijke kapitalen voor afschrijvingen, zeer voorname oorzaken zijn van het uitbreken van de crisis, die onze wereld nu al zoveel jaren teistert. We willen dit boek zelfs aan de directie van de R.D.M. minzaam ter lezing aanbevelen. We zijn er zeker van, dat een juiste bestudering van dit werk zou leiden tot de wegneming van de grieven, welke wij hierboven in het kort hebben gememoreerd. liionoinffiiiinuoiHiiiiii ABONNEERT U OP ONZE GIDS Sociaal-economischtechnisch-maancjblad Prijs voor leden f 1- per jaar

Sluiten